Dünya kitabxanalarından Milli Kitabxanaya
gətirilmiş əlyazmalar