Azərbaycan Respublikası, AZ 1000
Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi, 29
Tel: (+994 12) 4934003
Fax: (+994 12) 4980822
E-mail: contact@anl.az 
 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved