İctimai elmlər

Statistika

 

Cabbarova Aynur İmran qızı. Kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyinin iqtisadi-statistik tədqiqi: (Qarabağ-Mil bölgəsinin pambıqçılıq təsərrüfatlarının misalında) [Mətn]: iqtisad .n..dər..üçün təq. ed. dis.: 08.00.11. /A. İ. Cabbarova; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.-B., 1997.- 150 s.

  Yusifov Mais Əmir oğlu. /M.Ə. Yusifov; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2001.- 142 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved