Siyasət. Siyasi elmlər

İctimai-siyasi təşkilatlar

 

 

Hacılı Akif Hacı oğlu. Azərbaycan kəndinin sosial-mədəni problemlərinin həll edilməsində ictimai təşkilatların rolu: (1946-1985-ci illər) [Mətn]: tarix e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 07.00.01 /A. H. Hacılı; N.Tusi ad. Azərb. Dövl. Ped. Un-ti.-B., 1994.- 197 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved