Texnika və texniki elmlər bütövlükdə

Ümumi tenlgiya. Sənaye istehsalının əsasları

 

 

Məmmədov Elton Arzuman oğlu. Neft sənayesinin ekoloji və texniki problemlərinin nanotexnoloji aspektləri [Mətn]: tex. e. d-ru . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 3343.01; 3347.01. E. A. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2013.- 381 s.

 

Məmmədova Hüsniyyə Qara qızı. Metallurgiya sənayesində tullantıların ətraf mühitə təsirinin tədqiqi ("Azərboru" ASC timsalında) [Mətn]: texn. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.26.02. /H. Q. Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2007.- 154 s.
 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved