Kimya texnologiyası. Kimya və yeyinti sənayesi

Kimya teűnÓligiyası bütövlükdə.Kimya sənayesi bütövlükdə

 

Atayev Mətləb Şıxbala oğlu. Təşkil olunmuş "qaynar" layda istilik mübadiləsi [Mətn]: texnika e. n. a. dər. a.üçün təq. ol. dis.: 05.17.08. /M. Ş. Atayev; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 2001.- 148 s.

 

 

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved