Kimya texnologiyası. Kimya və yeyinti sənayesi

Yeyinti sənayesi bütövlükdə

 

 

Alverdiyeva Nazilə Fərman qızı. Azərbaycanın mineral sularının sürətli ekspertiza üsulları ilə keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi texn. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.18.15. /N. F. Alverdiyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb Dövlət İqtisad Un-ti.-B., 2011.- 158 s.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved