İnşaat

İnşaatda tədqiqatlar və layihələşdirmə

 

 

Qasımov Akif. Suötürücü kanalların qazılması üçün frez-tullayıcı tipli işçi orqanın tədqiqi və parametrlərinin əsaslandırılması [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.05.04. /A.Qasımov; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2003.- 154 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved