İnşaat. Arġitektura və inşaat teġnikası

Binaların hissələri (Memarlıq kînstr.)

 

Babaşov Rizvan Sarı oğlu. Memar Kərbəlayi Səfixan yaradıcılığı və Qarabağın dini memarlığı [Mətn]: memarlıq e.n.à.dər.à.üçün təqdim edilmiş dis.: 18.00.01. /R. S. Babaşov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət
İnstitutu.-B., 1994.- 147 s.

 

Babaşov Rizvan Sarı oğlu. Memar Kərbəlayi Səfixan yaradıcılığı və Qarabağın dini memarlığı [Mətn]: Memarlıq e.n.à.dər.à.üçün təqdim edilmiş dis.-nın avtoreferatı: 18.00.01. /Azərbaycan Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- B., 1993.- 26 s. , ill.

 

Hacıyeva Yeganə Ərşad qızı. Bakı şəhərinin yeni yaşayış rayonlarında xidmət sahələri təşkilinin plan-məkan xüsusiyyətləri [Mətn]: memarlıq n. al. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 18.00.04. /Y. Ə. Hacıyeva; Azərb. İnşaat Mühəndisləri Un-ti.-B., 1998.- 175 s.

National Library of Azerbaijan İ All Rights Reserved