İnşaat

İnşaat istehsalının tenlgiyası

 

Qasımov Akif. əsr Azərbaycan memarlığının inkişafı [Mətn]: memarlıq d-ru l. dər. . üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 18.00.01. /A. Qasımov; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2005.- 35 s.

 

Qasımov Akif. Suötürücü kanalların qazılması üçün frez-tullayıcı tipli işçi orqanın tədqiqi və parametrlərinin əsaslandırılması [Mətn]: texnika e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.05.04. /A.Qasımov; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2003.- 154 s.

 

Mehrəliyev Nemət Əlif oğlu. Hidravlik intiqallı meliorasiya maşınlarında işlək maye təmizləyici qurğularının tədqiqi [Mətn]: texniki e. n al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.05.04. /N.Ə. Mehrəliyev; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Un-ti.- B., 2006.- 141 s. . + 8 v. əlavə cədvəl.

 

Mehrəliyev Nemət Əlif oğlu. Hidravlik intiqallı meliorasiya maşınlarında işlək maye təmizləyici qurğularının tədqiqi [Mətn]: Texniki e.n.a. dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 05.05.04. /Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2007.- 19 s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved