İnşaat

Şəhərsalma

 

Alikhah Ali Hassan oğlu. Gilan bölgəsində məskunlaşma sisteminin məkan-strukturunun təkmilləşdirilməsi [Mətn]: memarlıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6405.01. A. H. Alikhah; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2014.- 157, [52], [17] s.

 

Cabbarov Fikrət İdris oğlu. Sumqayıt şəhərinin sənaye müəssisələrinin memarlıq-planlaşdırma inkişafı (Kimya sənayesi sahəsindəki müəssisələr timsalında) [Mətn]: memarlıq n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 18.00.04. /F. İ. Cabbarov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2009.- 172 s.

 

Cəfərov Xəlil Ələkbər oğlu. Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında- məskunlaşmanın şəhərsalma məsələləri [Mətn]: Memarlıq n.a.dər.a.üçün təqdim olunan dis-nın avtoreferatı: 18.00.04. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2002.- 29 s.

 

Cəfərov Xəlil Ələkbər oğlu. Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında-məskunlaşmanın şəhərsalma məsələləri [Mətn]: memarlıq n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 18.00.04. /X. Ə. Cəfərov; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2002.- 221 s.

 

Cəfərov Nazim Nütvəli oğlu. Azərbaycan şəhərlərinin bağ-park quruculuğunun formalaşdırılması (XX əsrin axırı - XXI əsrin əvvəllərində) [Mətn]: memarlıq n. al. dər. a. üçün təqd. ed. dis.: 18. 00. 04. /N. N. Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B, 2008.- 243 s.

 

Givei Camal İzzət oğlu. İran şəhərlərinin memarlıq-planlaşdırma inkişafının xüsusiyyətləri [Mətn]: memarlıq n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 18.00.04. /C. İ. Givei; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- B., 2008.- 164 s., [48] v. ill., cədv.

 

Əbdülhüseyni Cavad İsmail oğlu. Müsəlman şəhərlərində yeni yaşayış binalarının tarixi mühitə adaptasiyası (İran və Azərbaycan timsalında) [Mətn]: memarlıq n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 18.00.01. /C. İ. Əbdülhüseyni; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti. -B., 2008. -238 s.

 

Haydeh Eldar qızı Sadeqzadeh Benam. Təbriz şəhərinin ictimai xidmət sisteminin şəhərsalma inkişafı [Mətn]: memarlıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 6405.01. Haydeh Eldar qızı Sadeqzadeh Benam ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2016.- 28 s.

 

Həsənov Əzimxan Alı oğlu. Azərbaycanın tarixi şəhərlərində memarlıq ənənələrinin yaranması və inkişafı [Mətn]: memarlıq n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 18.00.04. /Ə. A.Həsənov; Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2005.- 242 s. 

 

Həsənov Əzimxan Alı oğlu. Azərbaycanın tarixi şəhərlərində memarlıq ənənələrinin yaranması və inkişafı [Mətn]: Memarlıq n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 18.00.04. /Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.-B., 2005.- 23 s.

 

Xəlilov Babək Hüseyn oğlu. Azərbaycan şəhərlərinin inkişafına regional amillərin təsiri [Mətn]: memarlıq n.l.dər..üçün təq. ed.dis.: 18.00.04. /B.H. Xəlilov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Un-ti.- B., 2007.- 144 s., cədv. + [48]s. əlavə şək., fotoşək., xəritə.

 

İsbatov İlqar Aydın oğlu. Bakı şəhər mərkəzinin planlaşdırma mühitinin formalaşması tarixi və yeniləşmə konsepsiyası [Mətn]: memarlıq üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 6405.01. İ. A. İsbatov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2015.- 29 s.

 

İsbatov İlqar Aydın oğlu. Bakı şəhər mərkəzinin planlaşdırma mühitinin formalaşması tarixi və yeniləşmə konsepsiyası [Mətn] : memarlıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 6405.01. İ. A. İsbatov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2015.- 190, [1-98] s.

 

Qaradaği Daryuş Rəbəli oğlu. İranın Zəncan şəhərinin mərkəzində renovasiya problemləri memarlıq üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 18.00.04. /D. R. Qaradağı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2012.- 202 s.

 

Qəhrəmanova Aidə Yarış qızı. Bakı şəhərində yaşıllaşdırmada istifadə edilən həmişəyaşıl ağacların mikobiotası və onun patogen növlərinin ekobiologiyası [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2430.01 A. Y. Qəhrəmanova ; AMEA, Mikrobiologiya İn-tu.- B.,2016.- 132 s.

 

Məhdavi Təbatəbaei Fərd Fəriborz Camal oğlu. Şəhərsalma layihələndirilməsində günəş enerjisinin istifadəsi (İranın şimali-qərb bölgəsinin timsalında) [Mətn]: memarlıq üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 6405.01. F. C. Məhdavi Təbatəbaei Fərd ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2015.- 129 s.[79] s.

 

Mojgan Sadeghı Benıs Masoum qızı. Təbrizin ekoloji şəhərsalmasının təşkili [Mətn]: memarlıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 64.05.01. B. M. Mojgan Sadeghı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2014.- 194 s.

 

Səidlər Esfəncani Nilufər Mustafa qızı. Tehran şəhərində yaşayış komplekslərinə alternativ enerjinin təsiri [Mətn] : memarlıq üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 64.05.01. N. M. Səidlər Esfəncani ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.-B., 2013.- 136, [50] s.

 

Yusubova Fidan Fikrət qızı. Bakı şəhərinin mürəkkəb relyefində yerləşən memarlıq komplekslərinin məkan təşkili [Mətn]: memarlıq n.l.dər.. üçün təq. ed. dis.: 18.00.04. /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- B., 2007.- 213 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved