Nəqliyyat

Hava nəqliyyatı

 

Babayev Hüseyn Baba oğlu. Üçölçülü modelləşdirmə əsasında aeronaviqasiya təminatının metodoloji əsaslarının işlənməsi [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3352.01. H. B. Babayev ; Milli Aviasiya Akademiyası.-B., 2016.- 185, [1] s.

 

Dadaşov Fuad Həsən oğlu. Uçuş heyətinin psixofizioloji vəziyyətini identifikasiya edən və proqnozlaşdıran interaktiv sistem [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.07.06 ; 19.00.02 /F. H. Dadaşov; "Azərb. Hava
Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akad.-B., 2010.- 155 s.

 

Qarayev Qədir İsaxan oğlu. Qısamüddətli impuls maneələri və aeroportların elektrik təchizatı dövrələrində onların zəiflədilməsi [Mətn] : tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3324.04 Q. İ. Qarayev ; "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akademiyası.- B., 2016.- 162 s.

 

Məmmədov Aftandil Zəkalı oğlu. Uçuş aparatlarının şaquli sürətlərinin ölçülməsinin xüsusiyyətləri [Mətn]: tex. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis. 3324.04. A. Z. Məmmədov; Milli Aviasiya Akademiyası.-B., 2015.- 168 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved