Nəqliyyat

Şəhər nəqliyyatı

 

Müttəlibova Şəfəq Firuddin qızı. Məsafədən zondlama verilənləri və coğrafi məlumat sistemləri texnologiyası əsasında sel hadisələrinin qiymətləndirilməsi [Mətn]: tex. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 05.07.12. /Ş. F. Müttəlibova; Azərb. Milli Aerokosmik Agentliyi Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İn-tu.- B., 2007.- 157 s., cədv., şək.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved