Kənd və meşə təsərrüfatı elmləri

Bitkilərin mühafizəsi

 

Ağayev Fəqan Fizuli oğlu. Gəncə-Qazax bölgəsində kartofun başlıca xəstəliklərinə qarşı inteqrir mübarizə üsullarının işlənib hazırlanması [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3103.06. F. F. Ağayev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Bitki Mühafizə İn-tu.-Gəncə., 2014.- 204, [6] s.

 

Ağayeva Təranə Səfər qızı. Abşeronda yayılmış quru subtropik meyvə bitkilərinin mikobiotasının patogen nümayəndələri [Mətn]: biol. e. n. elmi dər. al. üçün təq. ol. dis.: 03.00.24. /T. S. Ağayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2007.- 129 s.

 

Əliyev İqbal Əli oğlu. Göygöl Milli Parkında fitosanitar vəziyyətin monitorinqi və onun yaxşılaşdırılması yolları [Mətn] : aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3103.06. İ. Ə. Əliyev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2016.- 197 s.

 

Qasımov Aqil Qadir oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında çəyirdəkli meyvə ağaclarına zərərverən cücülər və onların entomofaqları [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03. 00. 09. /A. Q. Qasımov; AMEA, Zoologiya İn-tu AMEA, Naxçıvan bölməsi Bioresuslar İn-tu.-B., 2009.- 131 s.

 

Mehdiyev İbrahim Tələt oğlu. Şəki-Zaqatala bölgəsinin payızlıq buğda əkinlərində göbələk mənşəli xəstəliklər və onlara qarşı inteqrir mübarizə üsullarının işlənməsi [Mətn] : aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3103.06 İ. T. Mehdiyev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Gəncə., 2016.- 186 s.

 

Mehdiyev Tələt Vahid oğlu. Şəki-Zaqatala bölgəsinin payızlıq taxıl əkinlərində alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3103.06. T. V. Mehdiyev; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Bitki Mühafizə İn-tu.-Gəncə., 2013.- 183 s.

 

Məhərrəmov Mahir Musa oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının (Hymenoptera, Apoidea) arıkimiləri [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 03.00.09. /M. M. Məhərrəmov; AMEA, Zoologiya İn-tu, Naxçıvan bölməsi bioresuslar İn-tu.-B., 2009.- 191 s.

 

əmmədov Qərib Qara oglu. Azərbaycan Respublikasında çəltik bitkisinin zərərvericiləri və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması kənd. təs. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təqd. ol. dis.: 06.01.11. /Q. Q. Məmmədov ; Azərb. Resp. K/T-tı Nazirliyi, Azərb. Elmi Tədqiqat Bitki Mühafizə İn-tu.-Gəncə., 2011.- 167 s.

 

Məmmədova Aytəkin Sabir qızı. Azərbaycanın Qərb bölgəsində çuğundur bitkisinin xəstəlikləri və başlıcaları əleyhinə mübarizə tədbirləri k/t üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təqd. ol. dis.: 06.01.11 /A. S. Məmmədova ; Azərb. Respub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti .- Gəncə ., 2012.-233 s.

 

Məmmədova Aytəkin Sabir qızı. Azərbaycanın Qərb bölgəsində çuğundur bitkisinin xəstəlikləri və başlıcaları əleyhinə mübarizə tədbirləri k/t üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 06.01.11 /A. S. Məmmədova ; Azərb. Respub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.-Gəncə., 2012.- 23 s.

 

Tağıyev Mərdan Mərhəmət oğlu. Abşeron bölgəsi şəraitində tərəvəz bitkilərinə zərər vuran nematodlar və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması [Mətn]: aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3103.06. M. M. Tağıyev; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Bitki Mühafizə İn-tu.-Gəncə., 2015.- 172 s. 

 

Tağıyev Mərdan Mərhəmət oğlu. Abşeron bölgəsi şəraitində tərəvəz bitkilərinə zərər vuran nematodlar və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması [Mətn] : aqrar e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 3103.06 M. M. Tağıyev ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Gəncə ., 2015.- 22 s.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved