Səhiyyə. Tibb elmləri.

Ftiziologiya (vərəm bəhsi)

 

 

Bayramov Rafiq İdris oğlu. Xroniki destruktiv ağ ciyər vərəmi zamanı ürəyin funksional vəziyyəti [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.26. /R. İ. Bayramov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 163 s.

 

Əliyev Ceyhun Qadir oğlu. Vərəm meningitinin erkən diaqnostikasının və müalicəsinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 3228.01. C. Q. Əliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Ağ Ciyər Xəstəlikləri İn-tu.-B., 2016.- 171 s.

 

Əsgərova Şəhla Məmməd qızı. Ağciyər vərəminin ikincili infeksiyalarla ağırlaşmasında qeyri-spesifik mikrofloranın rolu [Mətn]: Biologiya .n..dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 03.00.07. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 18 s.

 

  Əsgərova Şəhla Məmməd qızı. Ağciyər vərəminin ikincili infeksiyalarla ağırlaşmasında qeyri-spesifik mikrofloranın rolu [Mətn]: biologiya . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 03.00.07. /Ş. M. Əsgərova; ARSN Elmi-Tədqiqat Ağaciyər Xəstəxana İn-tu.-B., 2005.- 135 s.

 

Rəhmanov Nəhmət Əliguşat oğlu. Penitensiar xidmət müəssisələrində azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslər arasında dərmanlara davamlı vərəmin müalicəsinin effektivliyinə təsir göstərən tibbi-sosial faktorlar [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3228.01 N. Ə. Rəhmanov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Ağ Ciyər Xəstəlikləri İn-tu.- B., 2017.- 152 s.

 

Səlimova Nuriyyə Arif qızı. İlkin aşkar olunmuş vərəmli xəstələrdə müxtəlif genotipli mycobacterium tuberculosis-İN multirezistent formalarının molekulyar-genetik kriteriyaları tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.26. /N. A. Səlimova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Ağ Ciyər Xəstəlikləri İn-tu.-B., 2012.- 133 s.

 

Şıxlinskaya Mehin Arif qızı. Mikobakteriya ifraz edən, spesifik dərmanlara davamlı vərəm xəstələrinin aşkarı və müalicəsinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 14.00.26. M. A. Şıxlinskaya ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi Tədqiqat Ağ Ciyər Xəstəlikləri İn-tu.-B., 2012.- 177 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved