Səhiyyə. Tibb elmləri

Onkologiya

 

Abdıyeva Sevinc Vilayət qızı. Yumşaq toxuma fibrohistiositar şişlərində damar endotelial böyümə amilinin CD31 reseptorunun proqnostik əhəmiyyəti tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. iddia ol. dis.: 14.00.14 /S. V. Abdıyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 166 s.

 

Abdullayeva Ramilə Tahir qızı. Mədə xərçənginin radikal cərrahi müalicəsinin optimal həcminin seçilməsi tibb üzrə fəls. d-ru elmi dər. iddia ol. dis.: 14.00.14. /R. T. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, AZərb. Tibb Un-ti, Onkologiya Kafedrası.-B., 2011.- 131 s.

 

Adıgözəlova Dilarə Əhməd Paşa qızı. İnfeksion proses fonunda şişə qarşı rezistentliyin dəyişilməsi [Mətn]: biol. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.14. /D. Adıgözəlova; Ə. Əliyev ad. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 1995.- 112 s.

 

Adıgözəlova Dilarə Əhməd Paşa qızı. İnfeksion proses fonunda şişə qarşı rezistentliyin dəyişilməsi [Mətn]: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilən dis-nın avtoreferatı: 14.00.14. /Milli Onkologiya Mərkəzi.- B., 1996.- 25 s.

 

Axundov Elçin Cahangir oğlu. Sümük iliyinin qeyri-şiş mənşəli patologiyalarında və şişlərində angiogenezin təyini və onun əhəmiyyəti [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.14. E. C. Axundov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B.,c 2011.- 170 s.

 

Bayramov Ramiz Bəxtiyar oğlu. Mədəaltı vəzi xərçənginin müayinə və müalicə prinsiplərinin optimallaşdırılması tibb e. d-ru el. dər. al. üçün təq. olunan dis.: 14.00.14. /R. B. Bayramov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 276 s.

 

Bayramov Ramiz Bəxtiyar oğlu. Düz və çənbər bağırsaq karsinoidlərinin klinik-morfoloji xüsusiyyətləri, müalicəsi və proqnozu [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis.: 14.00.14. /R. B. Bayramov; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2000.- 108 s.

 

Eyvazov Şükür Məhəmməd oğlu. Yoğun bağırsağın xərçənginin, xərçəngönü xəstəliklərinin diaqnostikası, müalicəsi və proqnozlaşdırılmasının optimallaşdırılması [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.14 /Ş. M. Eyvazov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. tibb Un-ti.-B., 2009.- 146 s.

 

Əbdürəhimov Azad Ramiz oğlu. Azərbaycanda qida borusu xərçənginin epidemioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 32.24.01. A. R. Əbdürəhimov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi.-B., 2015.- 142 s. 

 

Əhmədova Günay Azatxan qızı. Sümük şişlərində angiogenez ilə metabolizmin biokimyəvi markerləri arasında əlaqənin öyrənilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3224.01. G. A. Əhmədova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 151 s.

 

Əhmədova Sevda Nadir qızı.  Cinsiyyət orqanlarının xoş və bədxassəli şişi olan qadınlarda qara ciyərin funksional vəziyyəti və immunoloji aktivliyi [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim olunmuş dis.: 14.00.14.; 14.00.01. /Milli Onkologiya Mərkəzi.-B., 2000.- 135 s.

 

Ələkbərov Əli Məhəmmədəli oğlu. İntradural ekstramedulyar şişlərin müalicəsində müasir mikrocərrahiyyə üsullarının tətbiqi tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.14 /Ə. M. Ələkbərov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B.,2012.- 182 s.

 

Əliyeva Kəmalə Əli qızı. Yumşaq toxumanın fibrohistiositar şişlərinin axar sitometrik genetik tədqiqatı [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. iddia ol. dis.: 3224.01. K. Ə. Əliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 138 s.

 

Əsədov Əjdər Sərdar oğlu. Qaraciyərin bəd və xoşxassəli şişlərinin diferensial diaqnostikasının şüa metodlarının müqayisəli qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3225.01. Ə. S. Əsədov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 145 s.

 

Fərhadzadə Könül Balababa qızı. Süd vəzisi yenitörəmələrinin tədqiqində istifadə olunan şüa diaqnostikasının müxtəlif proqramlarının imkanları [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3225.01. K. B. Fərhadzadə ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi.-B., 2016.- 138 s.

 

Hənifəyeva Rəna Şahbaz qızı. Uşaqlığın endokrin-hüceyrəli xərçənginin klinik-morfoloji xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. al. dərəcəsinə iddia ol.dis.: 14.00.14. /R. Ş. Hənifəyeva; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2003.- 109 s.

 

Həsənzadə Cavid Adıgözəl oğlu. Süd vəzisi xərçənginin qaraciyərə metastazlarının kimyaterapiyası [Mətn] : tibb e. üzrəfəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.14 /C. A. Həsənzadə ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi . -B., 2010. -168 s.

 

Hətəmov Yasər. Azərbaycanda dəri melanomasının epidemiologiyaı, risq amilləri və ilkin profilaktikası[Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.14. /Y. Hətəmov; N. Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2000.- 102 , [4] s.

 

Hüseynov Elçin Rafiq oğlu. Peritonarxası sahə şişlərinin klinik-diaqnostik xüsusiyyətləri, müalicəsi və proqnozu [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.14. /E. R. Hüseynov; Azərb.Tibb Un-ti.- B., 2006.- 144 s., şək.

 

Hüseynov Elçin Rafiq oğlu. Peritonarxası sahə şişlərinin klinik-diaqnostik xüsusiyyətləri, müalicə və proqnozu [Mətn]: Tibb e.n..dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.14. /Onkoloji Elmi Mərkəz.-B., 2006.- 21 s.

 

Xıdırova Aliyə Əli qızı. Dəri nevusları və melanomasının klinik-morfoloji əlamətlərinin interpretasiyasında və diaqnostikasında axar sitometriyasının tətbiqi [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3224.01 A. Ə. Xıdırova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- 163 s.

 

İsayev Niyazi İbad oğlu. Baş beyin metastatik şişlərinin klinikası, diaqnostikası, müalicəsi və praqnozunun bəzi xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.14. /N. İ. İsayev; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2004.- 132, [4] s.

 

İsayev Orxan. 3-Bromopiruvat preparatı ilə qlikoliz prosesinin inhibə olunması mədəaltı vəzi xərçəng kök hüceyrələrinin xüsusiyyətlərinə əks təsir göstərir və hüceyrələri Gemsitabinlə müalicəyə sensitiv vəziyyətə gətirib çıxarır [Mətn] O. İsayev; Heidelberg Cərrahi Klinikası, Ümümi Visseral və Transplantasiya Cərrahiyəsi Şöbəsi.-B., 2014.- 80 s.

 

İsayeva Elnarə Həsən qızı. Qırtlaq xərçənginə görə larinqektomiya olunmuş xəstələrdə səs funksiyasının endoprotezlərdən istifadə etməklə reabilitasiyası [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3224.01 E. H. İsayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi.-B., 2015.-134 s.

 

İsmayılova Fəridə Alı qızı. Azərbaycanda uşaqların bədxassəli şişlərlə xəstələnməsi tibb. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.14. /F. A. İsmayılova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 157 s.

 

Kərimova Sevil Tahir qızı. Hepatit C ilə ağırlaşmış süd vəzisi xərçənginin patogenezində hormonal metabolik dəyişikliklərin rolu [Mətn]: biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2406.02. S. T. Kərimova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 139 s.

 

Kuliyev Pərviz Rövşən oğlu. Palpasiya olunmayan süd vəzi törəmələrinin diaqnostikasında stereotaktik vakuum biopsiyanın rolu [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. iddia ol. dis.: 14.00.19. P. R. Kuliyev ; Türkiyə Cümhiriyyəti Ege Universiteti Tibb Fakultəsi.-İzmir., 2011.- 146 s. 

 

Qarayeva Sevinc Qalib qızı. Assitlə fəsadlaşmış yumurtalıqların bədxassəli şişlərində qaraciyərin pozulmuş funksiyasının bərpası [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.14. /S. Q. Qarayeva; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2006.- 199 s.

 

Qazıyev Abuzər Yusif oğlu. Azərbaycanda bədxassəli şişlərin epidemiologiyası, tibbi, demoqrafik və sosial- iqtisadi aspektləri [Mətn]: tibb e.d-ru a.dər. iddiası üçün olan dis.:14.00.14; 14.00.30. /A. Y. Qazıyev; Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 427 s.

 

Qazıyev Abuzər Yusif oğlu. Azərbaycanda bədxassəli şişlərin epidemiologiyası, tibbi, demoqrafik və sosial-iqtisadi aspektləri [Mətn]: Tibb .d-ru .dər.. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.14.; 14.00.30. /Onkoloji Elmi Mərkəz.-B., 2005.- 43 s.

 

Qiyasbəyli Sevinc Ramiz qızı. Yayılmış qeyri kiçik hüceyrəli ağ ciyər xərçənginin vepezidin istifadəsi ilə kombinə edilmiş kimyəvi terapiyası [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.14. /S. R. Qiyasbəyli; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Resp. Onkoloji Elmi Mərkəzi.-B., 1994.- 167 s.

 

Quliyev Elçin Hacı oğlu. Qida borusu xərçənginin "kiçik" sensibilizəedici dozaların tətbiqi üsulu ilə şüa terapiyası [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.14; 14.00.19. /E. H. Quliyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Resp. Onkoloji Elmi Mərkəzi.-B., 1994.- 143 s.

 

Quliyev Elçin Hacı oğlu. Qida borusu xərçənginin "kiçik" sensibilizəedici dozaların tətbiqi üsulu ilə şüa terapiyası [Mətn]: Tibb e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 14.00.14; 14.00.19. /Respublika Onkoloji Elmi Mərkəzi.- B., 1994.- 26 s., cədvəl.

 

Mədədova Vüsalə Musa qızı. Azərbaycanda uşaqlıq cismi xərçənginin epidemioloji xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3224.01 V. M. Mədədova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi.- B., 2017.- 126 s.

 

Məmmədova Təranə Kamran qızı. Onkiloji xəstələrdə herpetik infeksiyalar [Mətn]: bioligiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təq. ed. dis.: 14.00.14 /T. K. Məmmədova; Respublika Onkoloji Elmi Mərkəzi.-B., 1994.- 121
s.

 

Namazov Fikrət Rauf oğlu. Düz bağırsaq xərçəngində şiş nekrozu faktorunun və interleykin-2-nin təyini və klinik əhəmiyyəti [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.14. /F.R.Namazov; Azərb.Tibb Un-ti.- B., 2004.- 142, [6] s., şək.

 

Nəcəfov Səbuhi Ramiz oğlu. Sümük şişlərinin kompleks şüa diaqnostikasında kompyuter tomoqrafiyanın rolu [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. təq. ed. dis.: 3225.01. S. R. Nəcəfov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 159 s.

 

Rəhimov Afiq Allahverdi oğlu. Onkoloji xəstələrdə transfuzion virus hepatitləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.:14.00.14.;14.00.36. /A.A.Rəhimov; Onkoloji Elmi Mərkəz.- B., 2005.- 134 s.

 

Rəhimov Afiq Allahverdi oğlu. Onkoloji xəstələrdə transfuzion hepatitləri [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.14.; 14.00.36. /Onkoloji Elmi Mərkəz.-B., 2005.- 20 s.

 

Rüstəmova Ülviyyə Tariyel qızı. Uşaqlıq cismi xərçəngi və xərçəngönü proseslərində interleykin-2-nin klinik əhəmiyyəti [Mətn]: tibb e. n. a. dər. a.üçün təq. ed. dis.: 14.00.14. /Ü. T. Rüstəmova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2008.- 171 s.

 

Sadıxov Fətta Qafar oğlu. Böyrəküstü vəzi mənşəli arterial hipertenziyaların kompleks diaqnostikasının və cərrahi müalicənin uzaq nəticələrinin yaxşılaşdırılması [Mətn] : tibb . n. . dər. l. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27 F. Q. Sadıxov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B.,2004. -149 s.

 

Sadıqova Gülnarə Hüseyn qızı. Sümük şişlərinin erkən diaqnostikasında axıcı-sitometrik metodun tətbiqi və kliniki əhəmiyyəti [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2407.01. G. H. Sadıqova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 142 s.

 

Sevdimalıyev Famil Firid oğlu. Azərbaycanda prostat vəzisi xərçənginin epidemiologiyası və yayılmış formasının müalicəsi : Tibb .n..dər..üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.14. Milli Onkologiya Mərkəzi.-B., 2002.- 22 s.

 

Sevdimalıyev Famil Firid oğlu. Azərbaycanda prostat vəzisi xərçənginin epidemiologiyası və yayılmış formasının müalicəsi [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.14. /F.F. Sevdimalıyev; Milli Onkologiya Mərkəzi.-B., 2002.- 100 s.

 

Tağıyev Şamil Dilqəm oğlu. Birincili sümük şişləri zamanı adekvat orqansaxlayıcı əməliyyatların işlənib hazırlanması [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün dis.: 14.00.14. /Ş. D. Tağıyev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B., 2010. -140 s.

 

Vəliyeva Həqiqət Qənimət qızı. Süd vəzisi xərçənginin hormon ifraz edən variantlarının klinik-morfoloji xüsusiyyətləri tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün dis.: 14.00.14. /H. Q. Vəliyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un- ti.-B., 2010.- 142 s.

 

Vəliyeva Vəfa Zahid qızı. Sümük şişlərində damar endotelinin böyümə amilinin CD31 reseptorunun kliniki əhəmiyyəti [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3224.01 V. Z. Vəliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti Onkologiya Kafedrası.- B., 2016.- 170 s.

 

Zeynalova Ülviyyə Əli qızı. Azərbaycanda uşaqlıq boynu xərçənginin epidemioloji xüsusiyyətləri [Mətn] :tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3224.01 Ü. Ə. Zeynalova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi.- B., 2017.- 134 s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved