Səhiyyə. Tibb elmləri.

Venerologiya(zöhrəvi xəstəliklər). Der-matologiya(dəri xəstəlikləri)

 

 

Balakişiyev Məmməd Qaraca oğlu. Azərbaycanda müxtəlif qoyun cinslərinin məhsuldarlıq göstəricilərinin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasına ekoloji amillərin təsiri və genofondun mühafizəsi k/t. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 06.02.01 /M.Q.Balakişiyev ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Azərb.Elmi-Tədqiqat Heyvandarlıq İn-tu.-Gəncə., 2012.- 285 s.

 

Cabbarlı Yusif Sətdar oğlu. Azərbaycanda dermatoveneroloji xidmətin təkmilləşdirilməsi yolları tibb üzrə fəls. d-ru al. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.11. /Y. S. Cabbarlı ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2011.- 149 s.

 

İsmayılov Rəşad Hidayət oğlu. Ekzemanın ağır kliniki formalarının plazmaferez və hepatoprotektorları tətbiq etməklə qara ciyərin funksional vəziyyətinin və immun statusun öyrənilməsi [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün dis.: 14.00.36; 14.00.11. /R. H. İsmayılov; Respublika Dəri Zöhrəvi Dispanseri.-B., 2001.- 98 s.

 

Məmmədov Kazım Allahverdi oğlu. Dəmiryolu nəqliyyatı işçilərində pəncələrin mikozlarının etiologiyası, patogenezi və müalicə metodlarının təkmilləşdirilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru a. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 32.22.01 K. A. Məmmədov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2017.- 175 s.

 

Məmmədov Vaqif Tağı oğlu. Yeni sintez olunmuş selentərkibli birləşmələrin bədxassəli şiş əleyhinə təsiri və digər bioloji fəallıqlarının təyini [Mətn]: biologiya e.n.a.dər-nin iddiası üçün təq. ed. dis.: 14.00.14 /V.Məmmədov; Respublika Onkoloji Elmi Mərkəzi.-B., 1993.- 122 s.  

 

Məmmədova Lalə Məmməd qızı. Anadangəlmə sifilisin tibbi-sosial xüsusiyyətləri, diaqnostikası və rasional müalicə aspektləri [Mətn]: tibb e. n. l. dər. . üçün dis.: 14.00.11. /L. M. Məmmədova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 135 s.

 

Novruzov Fuad Əli oğlu. Birincili və metastatik baş beyin şişlərinin diferensial diaqnostikasında pozitron emissiya tomoqrafiya/ kompyuterli tomoqrafiya (PET/KT)-nin əhəmiyyəti [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5310.01. F. Ə. Novruzov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi.-B., 2016.- 144 s.

 

Şadlinski Elçin Azər oğlu. Hərbi qulluqçular arasında qeyri-qonokokk uretritlərinin kliniki təzəhürlərinin bəzi xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.11. /E. A. Şadlinski; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2008.- 173 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved