Səhiyyə. Tibb elmləri

Nevropatalogiya(əsəb sistemi xəstəlikləri). Neyrocərrahlıq. Psixiatriya

 

Babaxanov İsbi Salman oğlu. Daxili İşlər Nazirliyinin bel-oma lokalizasiyalı ağrı sindromu olan əməkdaşlarında nevroloji və psixoloji pozğunluqların epidemiologiyası [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3202.01 ; 3223.01. İ. S. Babaxanov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 138 s.

 

  Baxşəliyeva Afət Yadulla qızı. Sosial stres zamanı beyin qabığında lipidlərin peroksidləşməsinə antidepressantların təsiri [Mətn] : biol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2411.01 A. Y. Baxşəliyeva ; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.- B., 2016.-149 s.

 

Əliyev Rahim Rafail oğlu. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda baş beyni insultunun və onun risk amillərinin yayılmasının və nəticələrinin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 3223.01. R. R. Əliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2013.- 176 s.

 

Həsənov Nüsrət Firudin oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası populyasiyasında epilepsiya (kliniki xarakteristika, epidemiologiya) [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.13. N. F. Həsənov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 165 s.

 

İskəndərov Cəmil Nadir oğlu. Onurğa kanalının degenerativ stenozunun klinika, diaqnostika və cərrahi müalicəsi [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3229.01. C. N. İskəndərov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 158 s.

Qaralov Fərid Əziz oğlu. Posterior servikal fiksasiya, retrospektiv dəyərləndirmə [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3229.01 F. Ə. Qaralov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B.,2016. -184 s.

 

Mehdiyev Elşad Sabir oğlu. Qarabağ müharibəsi iştirakçılarında stress pozuntularının klinik xüsusiyyətləri, müalicə və reabilitasiya tədbirləri [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14. 00. 18 /E. S. Mehdiyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B., 2010. -145 s.

 

 Mehdiyeva Şəhla Namiq qızı. Epilepsiyalı qadınlarda neyroendokrin pozulmalar [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3223.01. Ş. N. Mehdiyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 142 s.

 

 Nəbizadə Rauf Zakir oğlu. Bel-oma nahiyyəsində onurğa beyin yırtıqlarının müasir diaqnostika və cərrahi müalicə taktikası [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.28. R. Z. Nəbizadə ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B.,- 2011.- 134 s.

 

Rüstəmov Dəmirəl Kərim oğlu. Postnatal ontogenezdə beynin müxtəlif strukturlarında qamma-aminyağ turşusu mübadiləsinə cinsiyyət hormonlarının fəslə görə təsiri [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 03.00.04 /D. K. Rüstəmov; AMEA, A.İ.Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.- B., 2007.- 136 s. , şək.,cədv.

 

Rüstəmov Dəmirəl Kərim oğlu. Postnatal ontogenezdə beynin müxtəlif strukturlarında qamma-aminyağ turşusu mübadiləsinə cinsiyyət hormonlarının fəslə görə təsiri [Mətn]: Tibb .n.. dər..üçün təqdim olunan dis-nın aftoreferatı: 03.00.04 /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 19 s., cədvəl

 

Rzayev Tural Zülfü oğlu. Anlaqlı və ya anlaqlılığı istisna etməyən vəziyyətdə cinayət törətmiş şəxslərdə rast gəlinən psixi və davranış pozuntularının əsas spektri və dinamikası [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3211.01. T. Z. Rzayev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 174 s. 

 

Tağıyeva Nuridə Cəlal qızı. Katamenial epilepsiyanın klinik və hormonal xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3223.01. N. C. Tağıyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2017.- 137 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved