Səhiyyə. Tibb elmləri.

Stomatologiya

 

 

Abışov Rəşad Qüdrət oğlu. Üz-çənə skeletinin zədələnmələrinin ekspert qiymətləndirilməsi, onların diaqnostika və müalicəsində yol verilən səhvlərin aradan qaldırılması yolları: Tibb e.n.a.dər.a.üçün dis-nın avtoreferatı: 14.00.21. Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2001.- 27 s.

 

Abışov Rəşad Qüdrət oğlu.Üz-çənə skeletinin zədələnmələrinin ekspert qiymətləndirilməsi, onların diaqnostika və müalicəsində yol verilən səhvlərin aradan qaldırılması yolları [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.21. /Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 2001.- 182 s.

 

Alkişiyev Kamil Sahib oğlu. Anemiyalı xəstələrdə stomatoloji statusun qiymətləndirilməsi və müalicə-profilaktika tədbirlərinin optimallaşdırılması [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3226.01. K. S. Alkişiyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 165 s.

 

Babayev Elmar Elman oğlu. İdmançılar arasında əsas stomatoloji xəstəliklərin yayılması və müalicə-profilaktika tədbirlərinin effektivliyinin yüksəldilməsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3226.01. E. E. Babayev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 141 s.

 

Babayev Kəmaləddin Müzəffər oğlu. Periodontitin tibbi-sosial əhəmiyyəti və onun kompleks konservativ müəlicəsinin səmərəli üsulları [Mətn]: tibb e. n. al. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.21; 14.00.30. /K. M. Babayev; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 172 s.

 

Bayramov Yuris İdris oğlu. Uşaqlarda kəskin herpetik stomatitin əmələ gəlməsində mədə-bağırsaq disbakteriozunun rolu və onların qarşılıqlı əlaqəsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3226.01. Y. İ. Bayramov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 178 s.

 

Bilalzadə Sahib Yaqub oğlu. Üz-çənə nahiyəsində hemangiomalı xəstələrin müalicəsi və onların ağırlaşmalarının profilaktikası [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.21. /S. Y. Bilalzadə; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 164 s.

 

Binnətov Rəşad Saleh oğlu. Hipotireozlu xəstələrin stomatoloji statusu və ortopedik stomatoloji yardıma ehtiyac səviyyəsi tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.21. /R. S. Binnətov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 182 s.

 

Cabbarov Rafiq Məmməd oğlu. Mikroelement tərkibli sümük pastasının parodontitin kompleks müalicəsində tətbiqi (Eksperimental-klinik tədqiqatlar) [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a. üçün dis.: 14.00.21. /R. M. Cabbarov; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 1998.- 154 s.

 

Cəfərov Rauf Mehralı oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhali arasında əsas stomatoloji xəstəliklərin yayılması və stomatoloji xidmətin optimallaşdırılması [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis. 3226.01 R. M. Cəfərov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 138 s.

 

Davudov Məhəmməd Mirabdulla oğlu. Üz-çənə nahiyyəsində travmalardan və cərrahi əməliyyatlardan sonra əmələ gəlmiş neyrosensor pozğunluqların müalicəsi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. olunan dis.: 14.00.21. /M. M. Davudov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B., 2008. -155 s.

 

  Dəmirçiyeva Mehriban Vidadi qızı. Mikroelement tərkibli sümük pastasının pulpitlərin bioloji müalicə üsulunda effektivliyi [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis. /M. V. Dəmirçiyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. -B., 2009. -156 s. , cədv.

 

Əhmədov Elçin Təyyar oğlu. Gicgah-çənə oynağının revmatik və travmatik artritlərinin kompleks müalicəsində antioksidandt preparatların tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. a. dər.al. üçün dis.14.00.21. /E. T. Əhmədov; N.Nərimanov adına Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1997.- 107 s.

 

Əliyev Aqil Nəriman oğlu. Azərbaycan ərazisində flüorozun yayılması və müalicə profilaktik tədbirlərin xsusiyyətləri: Eksperimental-kliniki tədqiqat [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün dis.: 14.00.21. /A. N.Əliyev; Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2004.- 169 s.

 

Əliyev Bahadır Fərman oğlu. Parodont xəstəliklərinin subtropik şəraitdə yayılması və müalicə-profilaktika tədbirlərinin səmərəsi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün dis.: 14.00.21. /B. F. Əliyev; N. Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1995.- 200 s.

 

Əliyev Əli Akif oğlu. Parodontun iltihabi xəstəliklərinin və ortopedik müalicədə diş ətrafı yumşaq toxumalarda yaranan patoloji proseslərin müalicə və profilaktikasının effektivliyinin yüksəldilməsi yolları [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3226.01 Ə. A. Əliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- 142 s.

 

Əliyev Qələndər Xanlar oğlu. Brusellyozlu xəstələrdə paradontun iltihabi xəstəliklərinin konservativ müalicə və profilaktikası üsullarının optimallaşdırılması [Mətn] : tibb . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.21 /Q. X. Əliyev ; Azərb.
Resp. Səhiyyə Nazirliyi; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 170 s.

 

Əliyev Mahir Məmməd oğlu. Ağız boşluğu selikli qişasının toksiki, allergik və keratoz xəstəliklərinin etiopatogenetik xüsusiyyətləri, diaqnostikası və müasir müalicə prinsipləri tibb e. d-ru al. dər. a. üçün dis. : 14.00.21. /M. M. Əliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2011.- 325 s.

 

Əliyev Orxan Sabir oğlu. Parodontitin kompleks müalicəsində qan və limfanın laxtalanma pozulmalarının korreksiyasının əhəmiyyəti tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.16 ; 14.00.21 /O. S. Əliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 168 s.

 

Əliyev Rəsul Etibar oğlu. Azərbaycan Respublikasında məcburi köçkün və qaçqınların ortopedik stomatoloji yardıma ehtiyacı, tibbi-profilaktik tədbirlərin sosial aspektləri tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.21. /R. E. Əliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 173 s.

 

Əliyeva Günel Bəy-Rza qızı. Yüksək texnologiyalı stomatoloji yardıma tələbat və onun effektivlik meyarlarının optimallaşdırılması (dental implantasiya nümünəsində) [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3212.01. G. B. Əliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2015.- 170 s.

 

Ərdoğan İlkər. Ağız boşluğunun iltihabi xəstəliklərinin diaqnostikasının və müalicə-profilaktika tədbirlərinin effektivliyinin yüksəldilməsinin mikrobioloji aspektləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 2414.01 İ. Ərdoğan; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Odlar Yurdu Un-ti.-B., 2017.- 139 s.

 

Əsədov Həsən Əsəd oğlu. Üz-çənə nahiyəsi fleqmonalarının kompleks müalicəsində sorbent və maqnitoterapiyanın istifadəsinin müqayisəli qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün dis.: 14.00.21. /GH. Ə. Əsədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi,Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 1998.- 177 s.

 

Həmzəyev Bəhlul Mehbalı oğlu. Kariyesin əmələ gəlməsində pulpanın rolu: (eksperimental-nəzəri tədqiqat) [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün dis.: 14.00.21. /B. M.Həmzəyev; Azərb.Tibb Un-ti.- B., 2005.- 129 s.

 

Həmzəyev Bəhlul Mehbalı oğlu. Kariyesin əmələ gəlməsində pulpanın rolu: (eksperimental-nəzəri tədqiqat): Tibb .n.. dər.. üçün dis-nın avtoreferatı: 14.00.21. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 18 s.

 

Həsənov Fərman İbrahim oğlu. "Kükürd tərkibli sərbəst aminturşuların çənə sınıqları zamanı sümük toxumasının regenerasiyası prosesinə təsiri" Tibb .n..dər..üçün dis-nın avtoreferatı: 14.00.21. Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2001.- 26 s.

 

Həsənov Fərman İbrahim oğlu. Kükürd tərkibli sərbəst aminturşuların çənə sınıqları zamanı sümük toxumasının regenerasiyası prosesinə təsiri [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün dis.: 14.00.21. /F. İ. Həsənov; Azərb. Tibb Un-ti, Cərrahi Stomatologiya kafedrası.-B., 2001.- 99 s.

 

Həsənov Vaqif Mikayıl oğlu. Dəniz neftçilərində stomatoloji xəstəliklərin yayılması və optimal müalicə-profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.21 /V. M. Həsənov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 150 s.

 

Həsənova Günay Fərrux qızı. Küt zədələrin təsiri nəticəsində üst və alt çənə sınıqlarının kliniki və biomexaniki olaraq qiymətləndirilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3226.01 G. F. Həsənova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2017.- 170 s.

 

Hüseynova Çeşmə Bahadur qızı. Sitomeqalovirus infeksiyası ilə yanaşı gedən xronik generalizə olunmuş parodontitin klinikimmunoloji xüsusiyyətləri və onun müalicəsinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.21. /Ç. B. Hüseynova ; Azərb. Resp. Səhiyyəl Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 170 s.

 

Hüseynzadə Hüseyn Şahin oğlu. Üz-çənə nahiyyəsinin yumşaq toxumalarının irinli-iltihabi xəstəliklərinin kompleks müalicəsində immunmodullaşdırıcı və limfastimullaşdırıcı dərmanların tətbiqinin öyrənilməsi [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.21. /H. Ş. Hüseynzadə; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 164 s.

 

İbrahimli Hikmət İsfəndiyar oğlu. Azərbaycan Respublikası əhalisinin stomatoloji xəstəlikləri və ixtisaslaşdırılmış yardıma tələbatı tibb e. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 14.00.21 ; 14.00.33. /H. İ. İbrahimli ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 186 s.
 

İbrahimov Hikmət İsfəndiyar oğlu. Bakı şəhərinin yaşlı əhalisi arasında ağız boşluğu kandidozunun yayılması və stomatoloji xəstəliklərin kompleks terapiyasına antimikotiklərin daxil edilməsinin klinik-patogenetik cəhətdən əsaslandırılması [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.21; 14.00.30. /H. İ. İbrahimov; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2004.- 184 s.

 

İbrahimov Zabit Osman oğlu. Parodont xəstəliklərinin kompleks müalicəsində "Carlı" mineral suyunun səmərəli tətbiqi tədbirləri: Eksperimental-kliniki tədqiqat [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün dis.: 14.00.21. /Z. O. İbrahimov; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2003.- 146.[6] s. 

 

İsmayılov Dilqəm İslam oğlu. Azərbaycan əhalisinin herontoloji qrupunda əsas stomatoloji xəstəliklərin səviyyəsi və müalicə-profilaktika tədbirləri [Mətn]: tibb . n. l. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 14.00.21. /D. İ. İsmayılov; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb.Tibb Un-ti.-B., 2008.- 145 s.
 

 

İsrafilov Azər Telman oğlu. Gicgah-çənə oynağının ağrı disfunksiyası sindromunun diaqnostikası və kompleks müalicəsində akupunkturanın tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.21. /A. T. İsrafilov; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2004.- 168 s.

 

Kərimov Rauf Adil oğlu. II tip şəkərli diabetli xəstələrdə protezləmə zamanı parodont və protez yatağı toxumalarının klinik-laborator və morfoloji xarakteristikası [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 3226.01. R. A. Kərimov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2013.- 180 s.

 

Qacarov İlqar Təhməz oğlu. Parodontun iltihabi xəstəliklərinin müalicəsində Azərbaycan florasının Thymus bitkisinin tətbiqinin effektivliyi tibb e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.21 /İ. T. Qacarov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 145 s.

 

Qafarova Dilarə Qüdrət qızı. Hamilə qadınlarda dişlərin kariyesi və parodont toxuması iltihabı xəstəliklərin profilaktika metodlarının əsaslandırılması tibb . üzrə fəls. d-ru l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.21. /D. Q. Qafarova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2009.- 165 s.

 

Qarayev Rahim Məmmədhüseyn oğlu. Parodontitin böyrəkdaşı və onun ağırlaşması olan xroniki böyrək çatışmazlığında kliniki-laborator xüsusiyyətləri, terapiyası və gigiyenik tədbirləri [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün dis-nın avtoreferatı: 14.00.21. R. M. Qarayev; Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2001.- 26 s.

 

Qarayev Rahim Məmmədhüseyn oğlu. Parodontitin böyrəkdaşı və onun ağırlaşması olan xroniki böyrək çatışmazlığında kliniki-laborator xüsusiyyətləri, terapiyası və gigiyenik tədbirləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.21. /R. M. Qarayev; Azərb. Respub.Səhiyyə Nazirliyi, Ə.Əliyev ad. Azərb.Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2001.- 133 s. 

 

Qədimli Çingiz Cavanşir oğlu. Sinif II bölüm 1 malokkluziyalarda oksipital headgear ilə əkiz blok aparatının kombinasiyalı müalicəsinin dentoalveolar və skeletal strukturlar üzərində təsirlərinin araşdırılması [Mətn]: dis. 3226.01. Ç. C. Qədimli; Türkiyə Cümhuriyyəti Səlçuq Un-ti., Səhiyyə Elmləri İn-tu.-Konya., 2009.- 133 s.

 

Quliyev Təmraz Raqib oğlu. Ağız boşluğunda əməliyyatdan sonrakı yaraların kliniki-morfoloji xüsusiyyətləri və effektiv diaqnostika, müalicə alqoritmlərinin işlənilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3226.01 T. R. Quliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.-185 s.

 

Qurbanov Səbuhi Nəcəf oğlu. Şəki ipək kombinatı işçilərinin stomatoloji statusu və müalicə-profilaktika tədbirləri [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3226.01 S. N. Qurbanov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 138 s.

 

  Qurbanov Vüqar Asif oğlu. Ağız suyu vəzilərinin xroniki iltihabi və distrofik xəstəliklərinin kompleks müalicəsində ozonoterapiyanın təsir effektivliyinin qiymətləndirilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3226.01 V. A. Qurbanov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- 152 s.

 

Məmmədov Fərahim Fərəməz oğlu. Hərbi çağırışa qədər yeniyetmələrin əsas stomatoloji xəstəlikləri və onların stomatoloji xidmətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün dis.: 14.00.21. /F. F. Məmmədov; Ə. Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnistitutu.-B., 2000.- 158 s.

 

Məmmədov Rizvan Möhsün oğlu. Ağız-boşluğu protozoozlarının diaqnostikası, klinik-epidemioloji aspektləri və profilaktikası [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün dis.: 14.00.21. /R. M. Məmmədov; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2000.- 156 s.

 

Məmmədov Rizvan Möhsün oğlu. Parodontun iltihabi xəstəliklərinin, helikobakterioz və qastritlə sosial-epidemioloji əlaqəsi, onların diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasına müasir yanaşma [Mətn]: tibb e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3226.01. R. M. Məmmədov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 319 s.

 

Məmmədov Ziyəddin Nəsib oğlu. Azərbaycan respublikasının müxtəlif təbii-iqlim zonalarında yaşayan çoxuşaqlı qadınlarda və uşaqlarında əsas stomatoloji xəstəliklərlə zədələnmə xüsusiyyətləri və müalicə-profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması [Mətn]: tibb . üzrə fəls. d-ru e. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.21. /Z. N. Məmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 166 s.

 

Məmmədova Şəfəq Əlif qızı. Qadın idmançılar arasında parodont xəstəliklərinin yayılması, xüsusiyyətləri və müalicə-profilaktika tədbirlərinin optimizasiyası [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3226.01  Ş. Ə. Məmmədova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 132 s.

 

Məmmədzadə Səxavət. İmplant dizaynının sümükdəki təzyiqin paylanmasına təsirinin sonlu elementlərin analizi ilə qiymətləndirilməsi [Metn]: Dissertasiya işi. S. Məmmədzadə ; Türkiyə Resp. Ege Un-ti, Sağlamlıq Elmləri İn-tu.-İzmir., 2009.- 123 s.

 

Modirşəhla Nadir Cavad oğlu. Çənələrdə kistoz törəməli şişlərin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi: (klinik-eksperimental tədqiqat) [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.21. /N. C.Modirşəhla; N. Nərimanov ad Azərbaycan Tibb Un-ti - B., 1999.- 133 s.

 

Museyibov Fərid Musa oğlu. Ameloblastoma və odontogenik keratokistalarda epitelial-mezenximal keçid göstəricilərinin qiymətləndirilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 101.1069 F. M. Museyibov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi.- B., 2016.- 69 s.

 

Mustafayeva Lamiyə Əzizağa qızı. Çənə periostitinin klinik-epidemioloji təzahürləri və müalicəsinin təkmilləşdirilməsi tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ol. dis. : 14.00.21. /L. Ə. Mustafayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 149 s. 

 

Niyazov Əlövsət Nuru oğlu. Pensiya yaşlı əhalinin stomatoloji xəstələnməsi və ortopedik stomatoloji yardıma ehtiyacı [Mətn]: tibb . üzrə fəls. d-ru l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 14.00.21. /Ə. N. Niyazov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 175 s.

 

Pənahov Nazim Adil oğlu. Diş-çənə anomaliyaları zamanı parodont xəstəliklərinin ortopedik müalicəsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.21. /N.A. Pənahov; Azərbaycan Tibb Un-ti.-B., 2003.- 120 s.

 

Pənahov Nazim Adil oğlu. Azərbaycan Respublikasında yeniyetmələr arasında diş-çənə anoimaliyalarının və deformasiyalarının epidemiologiyası, ortodontik və ortopedik yardıma ehtiyacın öyrənilməsi, kompleks müalicə və profilaktika tədbirlərinin əsaslandırılması [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3226.01. N. A. Pənahov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 337 s.

 

  Rüstəmov Elşən Ənvər oğlu. Parodontun iltihabi xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsində ağız boşluğunun professional gigiyenasının rolu [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3226.01 E. Ə. Rüstəmov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- 145 s.

 

Saniç Kıymet Bayram qızı. Diş-çənə anomaliyalarının müalicəsində ortodontik müdaxilənin hüdudları [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3226.01. K. B. Saniç ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 137 s.

 

Səfərov Alqış Mais oğlu. Azərbaycan Respublikasında stomatoloji aparatlar və protezlərin hazırlanması təcrübəsində tibbi təmiz termoplastların tətbiqinin eksperimental və kliniki əsaslandırılması [Mətn]: tibb e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 14.00.21. A. M. Səfərov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 46 s.

 

Səfərov Mahir Əlisa oğlu. Odontogen infeksiya ocaqlarının sanasiyasının ürək-damar sistemi xəstəliklərinin müalicəsində rolu tibb e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.21. /M. Ə. Səfərov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev adına Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2011.- 149 s.

 

Səlimov Rövşən İmran oğlu. Hemofiliyalı xəstələrdə əsas stomatoloji xəstəliklərin yayılma xüsusiyyətləri, müalicə və profilaktika tədbirləri [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün dis.: 14.00.21. /R. İ. Səlimov; N.Nərimanov ad. Azərb. Döv. Tibb Un-ti.-B., 1998.- 117 s.

 

Soltanov Rafael Nəsir oğlu. Bakı şəhərinin uşaq əhalisinin stomatoloji xəstəlikləri və uşaq stomatoloji xidmətinin ehtiyatlarla tə'minatı me'yarlarının əsaslandırılması: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.21. Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 2001.- 22 s. 

 

Şirəliyev Heybət Ömər oğlu. Şəhər əhalisinin müxtəlif təbəqələrinin ortopedik stomatoloji yardıma ehtiyac dərəcəsinin qiymətləndirilməsi və bu yardımın göstərilməsinə dair ədbirlərin differensasiyası [Mətn]: tibb . n. l. dər. . üçün təq. ol. dis.: 14.00.21. /H.Ö.Şirəliyev; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2004.- 179 s.

 

Yusubova Şəhla Rafael qızı. Ağız boşluğunun selikli qişasının disbakteriozunun klinik-epidemioloji xarakteristikası [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al üçün təq. ol. dis.: 14.00.21. /Ş. R.Yusubova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2008.- 172 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved