Səhiyyə. Tibb elmləri.

Urologiya

 

 

 Ağayev Hafiz Ağalar oğlu. Böyrək fəaliyyətindən asılı olaraq nefrolitiazlı xəstələrdə sidik turşusu, lipid və parathormon mübadiləsinin öyrənilməsi [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təq. ed. dis.: 14.00.40. /Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.- B., 2006.- 140 s.

 

 Ağayev Hafiz Ağalar oğlu. Böyrək fəaliyyətindən asılı olaraq nefrolitiazlı xəstələrdə sidik turşusu, lipid və parathormon mübadiləsinin öyrənilməsi [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.40. /Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 2006.- 23 s.

 

 Alməmmədov Fazil Çoban oğlu. Proqramlaşdırılmış hemodializ və peritoneal dializ zamanı kəskin hemodinamik pozuntuların intensiv müalicəsinin müqayisəli təhlili [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 3231.01 ; 3234.01. F. Ç. Alməmmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 149 s.

 

 Babayev Fariz Hənifə oğlu. Xroniki qlomerulonefrit və böyrək çatışmazlığı zamanı limfosit membranlarının lipid tərkibinin vəziyyəti [Mətn]: tibb e. n. al. dər. iddiası üçün olan dis.: 14.00.40.; 14.00.05. /F. H. Babayev; Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 1994.- 139 s.

 

 Babayev Fariz Hənifə oğlu. Xroniki qlomerulonefrit və böyrək çatışmazlığı zamanı limfosit membranlarının lipid tərkibinin vəziyyəti [Mətn]: Tibb e.n.a.dər. iddiası üçün olan dis-nın avtoreferatı: 14.00.40.; 14.00.05. /Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.- B., 1994.- 34 s., cədvəl

 

Baxışov Əlimərdan Aşur oğlu. Qadınlarda fiziki gərginlik zamanı sidik saxlanmazlığı (sidiyin stress inkontinensiyası). Etio-patogenez, diaqnostika və müalicəsi [Mətn]: tibb e. d-ru al. dər. a. üçün dis.: 14.00.40. /Ə. A. Baxışov; Azərb. Resp. Səhhiyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2007.- 306 s.

 

Əbdürrəhimova Vəfa Yaşar qızı. Nefroptozun cərrahi müalicəsi [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.40. Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 2001.- 22 s.

 

Əbdürrəhimova Vəfa Yaşar qızı. Nefroptozun cərrahi müalicəsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.40. /V. Y.Əbdürrəhimova; Azərbaycan Tibb Un-ti.-B., 2001.- 126 s. 

 

Əhədov Rüfət Fərhad oğlu. Proqram hemodializ alan xəstələrdə metabolik sindromun komponentlərinin müalicənin nəticələrinə təsiri [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru dər. al. üçün dis.: 3205.01 R. F. Əhədov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2016.- 151 s.

 

  Əhmədov İlham Səmid oğlu. Prostat vəzi xərçəngində müayinə üsullarının müqayisəli əhəmiyyəti [Mətn]: tibb e. n. a. dər. iddiası üçün təq. ed. dis.: 14.00.40.; 14.00.14. /İ. S. Əhmədov; Milli Onkologiya Mərkəzi.-B., 2000.- 125 s.

 

Əhmədov İlham Səmid oğlu. Orqanik erektil disfunksiyanın diaqnostikası və müalicəsi [Mətn]: tibb e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14. 00. 40. /İ. S. Əhmədov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2009.- 276 s.

 

Əkbərov Ramiz Fəzail oğlu. Daxili İşlər Nazirliyinin yetkin yaşlı kişi əməkdaşlarında sidik-cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin yayılması və onların müalicəsinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.40 /R. F. Əkbərov; Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri əkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 2003.- 137 s.

 

Hüseynov Xanbaba Meyxos oğlu. Uronefroloji xəstələrdə maqnit sahəsinin eritrositlərin çökmə sürətinə təsiri və onun hemodializdə tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.40. /X. M. Hüseynov; Ə. Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2000.- 120 s.

 

 Hüseynzadə Rafiq Tofiq oğlu. Böyrək şişlərində radikal nefrektomiya və üzvsaxlayıcı əməliyyatların nəticələri [Mətn]: tibb e.n.al.dər.a.üçün təq.ol.dis.: 14.00.40. /R. T. Hüseynzadə; Azərb. Respub.Səhhiyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. B., 2008.- 183 s. , cədv., şək.

 

Hüseynzadə Rafiq Tofiq oğlu. Böyrək şişlərində radikal nefrektomiya və üzvsaxlayıcı əməliyyatların nəticələri [Mətn]: tibb e.n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 14.00.40. /R. T. Hüseynzadə; Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-utu.- B., 2008.- 18 s.

 

Qasımov Elman. Sidik kisəsinin xərçənginin residivlərinin diaqnostikası və müalicəsi [Mətn]: tibb .n.l.dər..üçün təq. ol. dis.: 14.00.14. /Milli Onkologiya Mərkəzi.-B., 2000.- 149 s.

 

Quliyeva Firəngiz Eyvaz qızı. Xronik böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə biokimyəvi və bəzi immunoloji göstəricilərin dəyişiklikləri arasında əlaqə [Mətn]: biol. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 03.00.04. /F. E. Quliyeva; AMEA, A. İ. Qarayev ad. Fiziologiya İn-tu.-B., 2009.- 139 s.

 

Qurbanov Zəfər. Yeganə böyrəklilərin (nefrektomiyadan sonra) dispanser müşahidəsi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.40. /Z. Qurbanov; Ə. Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 1995.- 141
s.

 

 Qurbanov Zəfər Cəfər oğlu. Yeganə böyrəklilərin (nefrektomiyadan sonra) dispanser müşahidəsi [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı:.: 14.00.40. /Z. Qurbanov; Ə. Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 1995.- 24 s.

 

 Mahmudov İlham Fikrət oğlu. Sidik daşlarının kimyəvi-mineraloji tərkibinin tədqiqi və onun distansion zərbə-dalğa litotripsiyası zamanı kliniki əhəmiyyəti [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.40. /İ. F.Mahmudov; Ə.əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu. -B., 1998. -109 s .

 

Mehdiyev Tofiq Vahid oğlu. Şəkərli diabet fonunda inkişaf edən erektil disfunksiyanın ikincili profilaktikası və müalicəsinin müasir prinsipləri [Mətn]: tibb üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3216.01 ; 3234.01. T. V. Mehdiyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 386 s.

 

 Məmmədzadə Oktay Yusif oğlu. Böyrək çatışmazlığı olan uronefroloji xəstələrdə dəmir mübadiləsinin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.:14.00.40. /O.Y.Məmmədzadə; Ə.Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri əkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2005.- 132, [2] s.

 

Məmmədzadə Oktay Yusif oğlu. Böyrək çatışmazlığı olan uronefroloji xəstələrdə dəmir mübadiləsinin xüsusiyyətləri [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.40. /Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri əkmilləşdirmə İnstitutu.-B., 2005.- 20 s. 

 

 Talıbov Talıb Atalı oğlu. Prostat vəzinin adenomektomiyası zamanı yeni hemostaz üsulu [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.40. /Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.- B., 1996.- 28 s., cədvəl, ill.

 

Talıbov Talıb Atalı oğlu. Prostat vəzinin adenomektomiyası zamanı yeni hemostaz üsulu [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.40. /T. Talıbov; Azərb.Resp. Səhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1996.- 106 s.

 

Zairov Nahid Fitat oğlu. Sidik axarı daşlarının müalicəsində endoskopik kontakt litotripsiyanın nəticələri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3234.01. N. F. Zairov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 138 s.


National Library of Azerbaijan All Rights Reserved