Səhiyyə. Tibb elmləri.

Ginekologiya(qadın xəstəlikləri)

 

 

Abdinova Aytən Nizami qızı. Bakı şəhərində hamilə qadınlar arasında ureaplazmozun diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikasının müasir vəziyyəti [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təq.ol. dis.: 14.00.01. /A. N.Abdinova; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2008.- 173 s. , cədv., şək.

 

Abdullayeva Natəvan Eldar qızı. Yüksək risq qruplu hamilə qadınlar arasında hestasion şəkərli diabetin diaqnostikası, klinikası, müasir korreksiya metodları və profilaktikası [Mətn]: tibb e.n.a.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.01 /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2006.- 159 s.

 

Abdullayeva Natəvan Eldar qızı. Yüksək risq qruplu hamilə qadınlar arasında hestasion şəkərli diabetin diaqnostikası, klinikası, müasir korreksiya metodları və profilaktikası [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.01; 14.00.03. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2006.- 20 s.

 

Ağakişiyeva Lamiyə Qasım qızı. Spontan doğuş fəaliyyətinin dinamikasında uşaqlığın yığılma aktivliyinin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 3215.01. L. Q. Ağakişiyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 133 s.

 

Aslanova Rəxşəndə Aydın qızı. Normal və preeklampsiyalı hamilələrin döl cift və fetal membranlarında akvaporinlərin ekspressiyası, perinatal və neonatal nəticələr [Mətn] R. A. Aslanova ; Türkiyə Cümhüriyyəti Trakya Un-ti. Tibb Fakültəsi.-Edirne., 2015.- 115 s.

 

Babayeva Gülnar İlham qızı. Hamilə qadınlarda fetoplasentar sistemin vəziyyətinin kompleks kliniki-diaqnostik qiymətləndirilməsi və plasentar çatışmazlığın korreksiyası [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis. 3215.01 G. İ. Babayeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 145 s.

 

Bağırova Aliyə Musa qızı. Bakı şəhəri şəraitində tələbə qızların reproduktiv sisteminin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis. 3215.01 A. M. Bağırova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 127 s.

 

Bağırova Könül Kamil qızı. Xronik bruselyozlu xəstələrdə hamiləliyin gedişi və nəticəsi tibb e. üzrə fəls. d-ru elmi dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01. /K. K. Bağırova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 179 s.

 

Bayramova Təranə Eyvaz qızı. Abdominal və laparoskopik histerektomiya əməliyyatlarının müxtəlif texnikalarının müqayisəli xarakteristikası [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün dis.: 3215.01. T. E. Bayramova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 174 s.

 

Buniatzadə Sevda Ziya qızı. Azərbaycanın Gəncə bölgəsində yeni doğulmuş uşaqlarda anadangəlmə inkişaf qüsurlarının yayılması, diaqnostikası və profilaktik tədbirlərin təkmilləşdirilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 3215.01S. Z. Buniatzadə ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2017.- 194 s.

 

Cəbrayılzadə Sevda Məlikməmməd qızı. Bakı şəhərində hamilə qadınlarda, döldə və yenidoğulmuş uşaqlarda mycoplasma hominis infeksiyasının klinik-epidemioloji xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01 /S. M. Cəbrayılzadə ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 200 s.

 

Əhmədova Türkan Nurəddin qızı. Hestasion diabetli qadınlarda hamiləliyin gedişi və nəticələri [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru. e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3215.01. T. N. Əhmədova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 172 s.

 

Əkbərli Kəmalə Ramiz qızı. Erkən reproduktiv dövrdə amenoreyanın klinik-diaqnostik xüsusiyyətləri[Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3215.01 K. R. Əkbərli ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B.,2017.- 149 s.

 

Əkpərbəyova Samirə Əliəkbər qızı. Hamiləlik hestozları zamanı böyrəklərin və ciftin perfuziyasının pozulmaları və onların korreksiya yolları [Mətn] : tibb e. üzrə fəls. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.01. S. Ə. Əkpərbəyova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 196 s.

 

Ələkbərova Gültəkin Rafiq qızı. Azərbaycanın işğal edilmiş rayonlarından olan məcburi köçkün qadınlarda dəmirdefisitli anemiya zamanı hamiləliyin və doğuşun gedişi xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e.n.al.dər. a.üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 14.00.01. G. R. Ələkbərova; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2002.- 22 s.  

 

Ələkbərova Gültəkin Rafiq qızı. Azərbaycanın işğal edilmiş rayonlarından olan məcburi köçkün qadınlarda dəmirdefisitli anemiya zamanı hamiləliyin və doğuşun gedişi xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a.üçün təq. ol. dis.: 14.00.01. /G. R. Ələkbərova; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2002.- 142 s.

 

Əliyev Tərlan Yaqubağa oğlu. Hamiləliyin fizioloji və patoloji gedişatında stomatoloji xəstəliklərin xüsusiyyətləri və müalicə taktikasının işlənməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3226.01 T. Y. Əliyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B.,2015.-126 s.

 

 Əliyeva Gültəkin Budaq qızı. İzoseroloji uyğunsuzluq fonunda gedən xronik toksoplazmoz infeksiyasının hamiləliyin başa çatmamasında etioloji rolu [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.01. /G. B. Əliyeva; N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti.-B., 1998.- 120 s.

 

Əliyeva Kəmalə Kərim qızı. Bakı şəhərində qadınlar arasında vaginal kandidozun etioloji, klinik xüsusiyyətləri, müalicə taktikasının səmərələşdirilməsi və infeksiyanın profilaktikasının epidemioloji əsasları [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01. /K. K. Əliyeva; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2006.- 178 s.

 

Əliyeva Kəmalə Kərim qızı. Bakı şəhərində qadınlar arasında vaginal kandidozun etioloji, klinik xüsusiyyətləri, müalicə taktikasının səmərələşdirilməsi və infeksiyanın profilaktikasının epidemioloji əsasları [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.01. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 19 s.

 

Əliyeva Pərvanə İsmayıl qızı. Hipoxrom anemiyalı ilk gec doğan qadınlarda lipid mübadiləsinin pozulması və onun korreksiyası [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis: 14.00.01. /P. İ. Əliyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2008.- 187 s. , şək.

 

Əliyeva Pərvanə Mətləb qızı. Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatının optimal təşkili və nəticələrinin kompleks qiymətləndirilməsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.01. /P. M. Əliyeva Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimlik Təkmilləşdirmə İnstitutu.- B., 2006.- 170 s.

 

Əliyeva Pərvanə Mətləb qızı. Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatının optimal təşkili və nəticələrinin kompleks qiymətləndirilməsi: Tibb e.n.a.dər.a. üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.01. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2006.- 22 səh.

 

Əliyeva Pərvanə Mətləb qızı. Qadınların reproduktiv fəaliyyətini assosiasiya edən anadangəlmə anomaliyaların risk amilləri və onların profilaktikasının əsaslandırılması [Mətn] : tibb e. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 32.15.01 P. M. Əliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- Bakı., 2016.- 284 s.

 

Əliyeva Şahirə Nihan qızı. Uşaqlığın mioması olan anemiyalı xəstələrin əməliyyatönü hazırlıq dövründə immun reaktivliyinin tənzimi [Mətn]: tibb. e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.01. /Ş. H. Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 2004.- 193 s.

 

Əmiraslanova Şəfa Zəfər qızı. Vaqinal qanaxması olan qadınlarda uşaqlığın preinvaziv xəstəliklərinin diaqnostikasında müasir üsulların tətbiqi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01. /Ş. Z. Əmiraslanova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU .-B., 2009. -133 s.

 

Əsədova Şəfəq Şərif qızı. Bakı şəhərində yaşayan qadınlarda postmenopauzal, osteoporozun kliniki-diaqnostik xüsusiyyətləri, müalicəsi və profilaktikası [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis: 14.00.01. /Ş. Ş. Əsədova; Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2003.-136 s.

 

Gülməmmədova Çinarə Vaqif qızı. Birincili və ikincili sonsuzluqların səbəbləri, risk amilləri və riskin dərəcəsinin regional xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3215.01 Ç. V. Gülməmmədova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2017.- 169 s.

 

Hacıyeva Fatma Rasim qızı. İnfeksion mənşəli erkən vərdişi düşüklərdə lokal immun göstəricilərin diaqnostik əhəmiyyəti [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru. e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3215.01. F. R. Hacıyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 138 s.

 

Hacıyeva Reyhanə Sabir qızı. Puerperal infeksiyaların yayılma səbəbləri və profilaktika yolları [Mətn]: tibb e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.01. /R. S. Hacıyeva; Ə. Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.-B., 1998.- 156 s .

 

Heydərova Natəvan Fəttah qızı. Hamiləliyin adəti pozulmaları və xronik enterovirus infeksiyaları olan qadınlarda hamiləliyin aparılma taktikası [Mətn] : tibb üzrə e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3215.01 N. F. Heydərova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2014.-274 s.

 

Həmidova Nuranə Ariz qızı. Polikistoz yumurtalıqlar sindromlu reproduktiv yaşlı qadınlarda hipofiz-yumurtalıq sisteminin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 3215.01. N. A. Həmidova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 22 s.

 

Həmidova Nuranə Ariz qızı. Polikistoz yumurtalıqlar sindromlu reproduktiv yaşlı qadınlarda hipofiz-yumurtalıq sisteminin xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3215.01 N. A. Həmidova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 179 s.

 

Həmzəyev Mehman Ağaverdi oğlu. Qadınların reproduktiv sağlamlığının sosial-gigiyenik qiymətləndirilməsi və Bakı şəhərində demoqrafik vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün onun tənzim olunma yollarının axtarılması [Mətn] : tibb üzrə e. d-ru dər. l. üçün təq. ol. dis.: 3215.01 ; 3212.01 M. A. Həmzəyev ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2016.- 339 s.

 

Həmzəyeva Səadət Eldar qızı. Arterial hipertenziyası olan hamilə qadınlarda fetoplasentar sistemin vəziyyəti [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3215.01. S. E. Həmzəyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 165 s.

 

Həsənova Afət Sadıx qızı. Yumurtalıqların polikistoz sindromu olan qadınlarda insulinrezistentliyin kliniki diaqnostik xüsusiyyətləri və ovulyasiyanın müasir korreksiya metodları [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru . dər. l. üçün təq. ol. dis.: 3215.01. A. S. Həsənova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 138 s.

 

Hüseynova Ruziyə İsmayıl qızı. Endemik URU olan qadınlarda hamiləliyin və doğuşun xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. üzrə fəls. d-ru. e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.01. R. İ. Hüseynova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İn-tu.-B., 2012.- 133 s. 

 

Hüseynova Vəfa Oruc qızı. Abdominal doğuşun müasir aspektləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.01. /V. O. Hüseynova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İn-tu.-B., 2009.- 164 s.

 

Xudiyeva Gülnur Zahid qızı. Böyrək və sidikaxarı yollarının iltihabı xəstəlikləri olan qadınlarda hamiləliyin gedişatı və fetoplasentar çatışmazlığın kliniki-diaqnostik xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3215.01. G. Z. Xudiyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 144 s.

 

İsmayılova Arzu Camal qızı. Kəmağıl olan qız uşaqlarında cinsi yetişkənlik dövrünün xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi tibb üzrə fəls. d-ru. e. adını al. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01 /A. C. İsmayılova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 128 s.

 

İsmayılova Məhsəti xanım İsmayıl qızı. Klimakterik sindrom zamanı baş verən metabolik pozuntuların diaqnostikası, korreksiyası və profilaktikası [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3215.01 M. İ. İsmayılova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 153 s.

 

Kərimova Elgül Elxan qızı. ?Histerektomiya əməliyyatında sonra yumurtalıqlarda əmələ gələn funksional dəyişikliklər və onların korreksiyası tibb e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 14.00.01 ; 14.00.27. /E. E. Kərimova ; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 134 s.

 

Kərimova Elgül Elxan qızı. Histerektomiya əməliyyatından sonra yumurtalıqlarda əmələ gələn funksional dəyişikliklər və onların korreksiyası tibb e. üzrə fəls. d-ru al. dər. a. üçün dis-nın. avtoreferatı: 14.00.01. /E. E. Kərimova ; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2010.- 20 s.

 

Qarayeva Könül Qalib qızı. İstmiko-istmik anastomozun omentoplastika ilə müştərək aparılmasının patogenetik əsasları [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01.; 14.00.16. /K. Q. Qarayeva; Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İn-tu.-B., 2004.- 205 s

            

Qarayeva Könül Qalib qızı. İstmiko-istmik anastomozun omentoplastika ilə müştərək aparılmasının patogenetik əsasları [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.01.; 14.00.16. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 20 s.

 

Qasımzadə İlahə Tofiq qızı. Mamalıq travmatizminin cərrahi korreksiyası və profilaktikas [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3213.01 İ. T. Qasımzadə ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, akad. M. A. Topçubaşov ad. Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi.-B.,2015.- 159 s.

 

Qəhrəmanlı Fatma Yaşar qızı. Ekstrakorporal mayalanmanın uğursuzluğu olan qadınlarda trombofiliyanın aşkar olunmasının kliniki əhəmiyyəti [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis. 3215.01 F. Y. Qəhrəmanlı; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İn-tu.-B., 2015.- 137 s.

 

Quliyeva Flora Sabir qızı. Anemiyalı hamilə qadınlarda döl-cift sisteminin yetişkənliyinin exoqrafik və morfohistokimyəvi meyarları [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3215.01 F. S. Quliyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2017.- 157 s.

 

Quliyeva Kəmalə Dilqəm qızı. Aşağı rektovaginal fistulların transrektal və transvaginal bərpasında yerini dəyişən toxuma loskutlarından istifadə üsulunun üstünlükləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01. /K. D. Quliyeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İn-tu.-B, 2008.- 155 s.

 

Məhərrəmova Nəcibə Tofiq qızı. Mamalıq və ginekologiyada irinli-septik infeksiyaların klinik-epidemioloji xüsusiyyətləri və profilaktikası [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru al. üçün təq. ol. dis.: 3215.01. N. T. Məhərrəmova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 178 s.

 

Məmmədli Günay Hikmət qızı. HLA sistem üzrə uyğunluğu olan cütlüklərdə hamiləliyin adəti erkən pozulmalarının qeyri-qənaətbəxş proqnostik amilləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis. 3215.01 G. H. Məmmədli; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2017.- 139 s.

 

Məmmədova Leyla Cəbrayıl qızı. Anadangəlmə inkişaf qüsurlarının prenatal diaqnostikasında alfa feto-protein, xorial qonadotropin və protein A-nın birgə təyinin əhəmiyyəti [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.01. /L. C. Məmmədova; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 174 s. , şək., foto., cədv.

 

Məmmədova Leyla Cəbrayıl qızı. Anadangəlmə inkişaf qüsurlarının prenatal diaqnostikasında alfa fetoprotein, xorial qonadotropin və protein A-nın birgə təyinin əhəmiyyəti [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 14.00.01. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2007.- 20 s.

 

Məmmədova Gülnara Sultan qızı. Cinsi yetişkənlik dövründə olan qız uşaqlarında yumurtalıq disfunksiyasının kliniki laborator xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təqd. ol. dis.: 14.00.01. /G. S. Məmmədova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İn-tu.-B., 2011.- 163 s.

 

Məmmədova Nüşabə Fizuli qızı. Ekstrakorporal mayalanma və embrionun köçürülməsindən sonra baş vermiş hamiləliyin gedişi və nəticəsi [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 14.00.01. N. F. Məmmədova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 167 s.

 

Məmmədova Samirə Şimid qızı. Hamiləliyin erkən müddətində uşaqlıqdaxili və pozulmamış boru hamiləliyinin klinikaönü, klinik-diaqnostik xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. adı l. üçün təq. ol. dis. 3215.01 S. Ş. Məmmədova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 130 s.

 

Məmmədyarova Elnarə Ənvər qızı. Alimentar piylənmə olan qadınlarda hamiləliyin, doğuşun fəsadları, onların erkən diaqnostika və korreksiyası tibb üzrə fəls. d-ru el. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01. /E. Ə. Məmmədyarova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 160 s.

 

Muradova Zinyət Səfər qızı. Vaxtından qabaq doğuş təhlükəsi olan qadınlarda hamiləliyin, fetoplasentar sisteminin vəziyyəti və müasir korreksiya metodlarının xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis. 3215.01 Z. S. Muradova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 140 s.

 

Musayeva Mehriban Nuşrəvan qızı. Uşaqlıq faktoru olan sonsuz qadınlarda bəzi patoloji proseslərin diaqnostika və korreksiyası [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3215.01 M. N. Musayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- 149 s.

 

Musayeva Mətanət Salam qızı. Talassemiya ilə olan qadınların reproduktiv sağlamlığın xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 3215.01 M. S. Musayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2017.- 144 s.

 

Mustafayeva İlhamə Rafiq qızı. Naxçıvan şəhəri şəraitində qızlarda cinsi yetişkənlik dövründə reproduktiv funksiyanın formalaşmasının xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01. /İ. R. Mustafayeva; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, ATU.-B., 2009. -131 s.

 

Mürsəlova Sevil Ələmşah qızı. Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra uşaqlıqdakı çapığın vəziyyətinin diaqnostikası, hamiləlik və doğuşun aparılma taktikası [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01. /S. Ə. Mürsəlova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2008.- 146 s. 

 

Novruzov Rəfiəli Maşalla oğlu. Kiçik çanaq üzvlərinin sallanması və onun cərrahi müalicəsi (klinik-eksperimental tədqiqat) [Mətn] : tibb. e. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 14.00.27 : 14.00.01 /R. M. Novruzov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti . -B., 2010 .-260 s. , cədv., şək.

 

Osmanova Fərəh Tofiq qızı. Genital endometrioz zamanı immun sistemin vəziyyəti və kompleks terapiyanın effektivliyi $h [Mətn] :tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 3215.01 F. T. Osmanova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2017.- 175 s.

 

Paşayeva Ceyran Bayram qızı. Uşaqlığında anadangəlmə inkişaf qüsuru olan qadınlarda hamiləliyin, doğuşun, fetoplasentar sistemin xüsusiyyətləri [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 3215.01 C. B. Paşayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2016.- 143 s.

 

Rzayeva Arzu Şamil qızı. Endometriozun erkən diaqnostikasının müasir aspektləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru. a. dər. al. üçün dis.: 14.00.01. A. Ş. Rzayeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2012.- 147 s.

 

Rzayeva Aytən Məmməd qızı. Qlükoza-6- fosfatdehidrogenaza fermenti aktivliyinin çatışmazlığı zamanı qadın cinsiyyət üzvlərinin qeyri-spesifik xroniki iltihabi xəstəliklərinin gedişi xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01; 14.00.36 /A.M.Rzayeva; Azərb.Tibb Un-ti.- B., 2005.- 135 s., şək.

 

Rzayeva Aytən Məmməd qızı. Qlükoza-6- fosfatdehidrogenaza fermenti aktivliyinin çatışmazlığı zamanı qadın cinsiyyət üzvlərinin qeyri-spesifik xroniki iltihabi xəstəliklərinin gedişi xüsusiyyətləri: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.01; 14.00.36 /Elmi-Tədqiqat Ağ Ciyər Xəstəlikləri İnstitutu.-B., 2005.- 22 səh.
 

Sarıyeva Ellada Qoşqar qızı. Urogenital xlamidioz zamanı hamiləliyin, doğuşun gedişi və immunokorreksiya [Mətn]: tibb . n. l. dər.. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01; 14.00.36. /E.Q. Sarıyeva, Azərbaycan Tibb Un-ti.- B., 2005.- 140 s., cədvəl, ill.

 

Sarıyeva Ellada Qoşqar qızı. Urogenital xlamidioz zamanı hamiləliyin, doğuşun gedişi və immunokorreksiya [Mətn]: Tibb .n.. dər.. üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.01; 14.00.36. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2005.- 20 s.

 

Sədiyeva Nigar Adil qızı. Azərbaycanda süni mayalanma ilə doğulan uşaqların sağlamlıq vəziyyətinin multifaktorial üsulla qiymətləndirilməsi [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün dis.: 3220.01 N. A. Sədiyeva ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2016.- 137 s.

 

Səfərova Aytən. Uzun təsirli QnRH aqonist və antaqonist protokolu tətbiq olunan köməkçi çoxalma texnikasının dövrlərində zərdab və follikul mayesinin sitokinlərinin səviyyəsinin müqayisəli təhlili [Metn]: Uzmanlıq dis. A. Səfərova ; Türkiyə Resp. Doqquz Eylül Un-ti, Tibb Fakultəsi;Qadın xəstəlikləri və doğum şöbəsi.-İzmir., 2010.- 71 s.

 

Sultanova Səadət Həsən qızı. Aralığın III dərəcə cırılması və rektovaginal fistulların cərrahi müalicəsi [Mətn]: tibb e.n. al. dər a.üçün təq. ol.dis.: 14.00.01; 14.00.27. /S.H. Sultanova; ATU.- B., 2004.- 138 s., cədvəl, ill.

 

Sultanova Səadət Həsən qızı. Anal inkontinensiya ilə ağırlaşmış aralığın doğuşdan sonrakı cırılmalarının təsnifatı və müalicəsi [Mətn]: tibb e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3215.01 ; 3215.03. S. H. Sultanova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2015.- 255 s.

 

Süleymanova Gülnarə Telman qızı. Genital herpesli hamilələrdə klinik-immunoloji aspektlər və müasir terapiya [Mətn] : tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3215.01 G. T. Süleymanova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə. Əliyev ad. Azərb. Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- B., 2015.- 152 s.

 

Şahbazov Şahbaz Qara oğlu. Hamiləliyin trombozlarla ağırlaşmalarında irsi trombogen risk faktorlarının rolu, diaqnostikası, profilaktikası və müalicəsi tibb e. d-ru al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01. /Ş. Q. Şahbazov ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2011.- 242 s.

 

Şərifova Jalə Rövşən qızı. Postmenopauzal dövrdə uşaqlıq yolu və uşaqlıq boynu patologiyasının morfo-funksional xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. l. üçün təq. ol. dis.: 3215.01. J. R. Şərifova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2013.- 132 s.

 

Təhməzi Xəyalə Mehtibar qızı. Reproduktiv yaş dövründə olan qadınlarda bakterial vaginozun kompleks müalicəsi [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01. /X. M. Təhməzi; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi Elmi-Tədqaqat Mamalıq və Ginekologiya İn-tu.- B., 2007.- 153 s.

 

Təhməzi Xəyalə Mehtibar qızı. Reproduktiv yaş dövründə olan qadınlarda bakterial vaginozun kompleks müalicəsi [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.01. /Azərbaycan Tibb Universiteti.- B., 2007.- 16 s.

 

Vahabova Şərifə Bilal qızı. Uşaqlıq boynunun çatışmazlığı olan hamilələrdə gərginliyi azaldan mamalıq pessarinin istifadəsinin klinik-diaqnostik xüsusiyyətləri [Mətn]: tibb üzrə fəls. d-ru a. dər. l. üçün təq. ed. dis.: 3215.01. Ş. B. Vahabova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.-B., 2014.- 130 s.

Zeynalova İlahə Xanlar qızı. Hestozlarda fetoplasentar çatışmazlığın müasir metodlarla korreksiyası [Mətn]: tibb e. n. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 14.00.01. /İ. X. Zeynalova; Azərb. Tibb Un-ti.- B., 2007.- 192 s. , cədv., şək.

 

Zeynalova İlahə Xanlar qızı. Hestozlarda fetoplasentar çatışmazlığın müasir metodlarla korreksiyası [Mətn]: Tibb e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 14.00.01. /Azərbaycan Tibb Universiteti.-B., 2007.- 22 s.

 

Zeynalova Ülviyyə Əli qızı. Azərbaycanda uşaqlıq boynu xərçənginin epidemioloji xüsusiyyətləri [Mətn] :tibb üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 3224.01 Ü. Ə. Zeynalova ; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi.- B., 2017.- 134 s. 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved