Fizika, riyaziyyat elmləri

Astronomiya

 

Bahəddinova Günel Rüstəm qızı. Cavan ulduzların aktivliyində ulduzətrafı mühitin rolu [Mətn]: astronomiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2108.01. G. R. Bahəddinova ; AMEA, N. Tusi ad. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası.-B., 2016.- 18 s.

 

Bahəddinova Günel Rüstəm qızı. Cavan ulduzların aktivliyində ulduzətrafı mühitin rolu [Mətn] : astronomiya üzrə fəlsəfə d-ru e. dər. al. üçün dis.: 2108.01 G. R. Bahəddinova ; AMEA, N. Tusi ad. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası.- B., 2016.- 147 s.

 

Bayramov Əbülfət Şirin oğlu. Periodik kometlərin parlaqlıq əyriləri [Mətn]: fiz.-riyaz. e. n. a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 01.03.02. /Ə. Ş. Bayramov; AMEA, N.Tusi ad. Şama-xı Astrofizika Rəsədxanası.- B., 2006.- 136 s., cədv., il.

 

Bayramov Əbülfət Şirin oğlu. Periodik kometlərin parlaqlıq əyriləri [Mətn]: Fizika-riyaziyyat e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 01.03.02. /Bakı Dövlət Universiteti.- B., 2007.- 18 s.

 

Dadaşov Əlövsət Səfər oğlu. Uzundövrlü kometlərin böyük yarımoxlarının paylanması [Mətn] : fizi.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 01.03.02 Ə. S. Dadaşov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 20 s.

 

Dadaşov Əlövsət Səfər oğlu. Uzundövrlü kometlərin böyük yarımoxlarının paylanması [Mətn] : fizi.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təqdim ed. dis.: 01.03. 02 /Ə. S. Dadaşov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.-B., 2010.- 145 s. 

Qədirova Ülkər Rafiq qızı. F və G spektral sinifli ulduz atmosferləri [Mətn] : astronomiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2108.01 Ü. R. Qədirova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B., 2016.- 160 s.

 

Məhərrəmov Yanoş Mahmud oğlu. HD198478, HD21291 və HD223385 ifratnəhəng ulduzlarının spektral dəyişiklikləri [Mətn]: fiz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2108.01. Y. M. Məhərrəmov ; AMEA, N. Tusi ad. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası.-B., 2013.- 20, [1] s.

 

Məhərrəmov Yanoş Mahmud oğlu. HD198478, HD21291 və HD223385 ifratnəhəng ulduzlarının spektral dəyişiklikləri [Mətn] : fiz. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 2108.01. Y. M. Məhərrəmov ; AMEA, N. Tusi ad. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası.-B., 2013.- 140 s.

 

Mikayılov Xıdır Mustafa oğlu. Eşelle spektrometrlərin işlənib hazırlanması və simbiotik ulduzların spektral tədqiqi [Mətn] : fizi.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı : 01.03.02 X. M. Mikayılova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-B., 2010.- 24 s.
 

Mikayılov Xıdır Mustafa oğlu. Eşelle spektrometrlərin işlənib hazırlanması və simbiotik ulduzların spektral tədqiqi [Mətn] : fizi.-riyaz. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. a. üçün təqdim ed. dis.: 01. 03. 02. /X. M. Mikayılova ; Azərb. Resp. Təhsil nazirliyi, BDU. -B., 2010. - 204 s.

 

Nəbiyev Şaiq Ağagül oğlu. Uzunperiodlu kometlərin orbit düyünlərinin tədqiqi [Mətn]: fizika-riyaz. . n. l. dər. . üçün təq. ed. dis.: 01.03.02. /Ş. A.Nəbiyev; BDU.- B., 2005.- 125 s.

 

Nəbiyev Şaiq Ağagül oğlu. Uzunperiodlu kometlərin orbit düyünlərinin tədqiqi [Mətn]: Fizika-riyaziyyat .n..dər..üçün təqdim olunmuş dis-nın avtoreferatı: 01.03.02. /Bakı Dövlət Universiteti.-B., 2005.- 14 s.

 

Poladova Ülviyyə Caməmməd qızı. Uzundövrlü kometlərin parlaqlıq əyriləri [Mətn]: astronomiya üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 2104.01. Ü. C. Poladova ; AMEA, N. Tusi ad. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası.-B., 2014.- 16 s.

 

Tahirov Mirhəsən Məmməd oğlu. Yüksək dispersiyalı ulduz spektrlərində zəif Fraunhofer xətlərinin profillərinin incə quruluşunun tədqiqi [Mətn]: fizika e. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 2108.01. M. M. Tahirov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, AMEA, Naxçıvan Bölməsi, Batabat Astrofizika Rəsədxanası.-B., 2014.- 124 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved