Energetika

HidrÓenergetika

 

Əliyev Çingiz Arif oğlu. Hidravlik maşınlarda dairəvi en kəsiyə malik polimer kompozisiya tərkibli kipləndiricilərin hermetiklik qabiliyyətinin artırılması texn. e. n. üzrə al. dər. a. üçün təq. ed. dis.: 05.04.13. /Ç. A. Əliyev ; Azərb. Döv. Neft Akad.-B., 2010.- 159 s.

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved