Radioelektronika

Elektrik rabitəsi

 

Cəfərov Zəfər Əli oğlu. Telekommunikasiya sistemlərinin intellektual üstqurum şəbəkələrinin tədqiqi [Mətn]: tex. e. n. al. dər.a. üçün təq. ed. dis.: 05.12.13. /Z. Ə. Cəfərov; Azərb. Texn. Un-ti.- B., 2008.- 181, [3] s. , şək., sxem

 

Məmmədov Səbuhi Zakir oğlu. Telekommunikasiya sistemlərində informasiya təhlükəsizliyinin təşkili [Mətn]: tex. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 05.12.13. /S. Z. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-B., 2008.- 125 s.

 

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved