İncəsənət. Sənətşünaslıq

Qrafika

 

Əliyev Ramil Elxan oğlu. Müstəqillik dövründə Azərbaycan qrafikasının inkişafı [Mətn]: fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis. 6215.01. R. E. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2013.- 144 s

 

Hacızadə Bayram Kamal oğlu. Azərbaycanda karikaturanın inkişafı [Mətn]: sənətşü. n.l.dər.. üçün təq. ol. dis.: 17.00.04. /B. K. Hacızadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akad.- B., 2007.- 151 s.+ [1] əlavə albom ([66] s.)

 

Həsənova Rəqsanə Ramiz qızı. Azərbaycanda rəngkarlıq və qrafika əsərlərinin elmi bərpası və konservasiyası problemləri [Mətn]: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 6203.01.R. R. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.-B., 2016.- 135 s.+ $e Əlavə albom [70] v.

 

Mehdiyev Rəşad Rafiq oğlu. Azərbaycanda dəzgah qrafikasının yaranması və onun inkişaf yolları [Mətn]: sənətşü. n.al.dər.a.üçün təq. ol. dis.: 17.00.04  /R. R. Mehdiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akad.- B., 2007.- 140 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved