Əliyev T.

 

Xalq rəssamının yaradıcılığına layiqli töhfə

 

Dəyərli insanlar özlərindən sonra daha çox xatırlanırlar. Yaxşı əməlləri yada düşür, ağıllı məsləhətlərinə ehtiyac duyulur. Əgər beləsi yaradıcı adamdırsa, ona maraq daha çox olur, cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilir. İstər-istəməz düşünürsən: o sənətkarlar xoşbəxtdir ki, dünyalarını dəyişəndən sonra da yaddan çıxmır, daim xoş hisslərlə xatırlanır, yaradıcılıqları neçə-neçə tədqiqat əsərinin, sərgilərin mövzusuna çevrilir.
Azərbaycanın xalq rəssamı Hüseyn Əliyev belə sənətkarlardandır. O, artıq 17 ildir ki, aramızda yoxdur. Cismani ayrılıq onun övladlarını, qohum-əqrəbasını nə qədər ağrıdırsa, xalqın Hüseyn Əliyev yaradıcılığına olan marağının ildən-ilə artması onlara böyük təsəlli verir, iftixar, qürur hissi gətirir. Hüseyn Əliyev əsl vətəndaş ömrü yaşayıb. Əmək fəaliyyəti yalnız bir ünvanda keçib. Düz 52 il Kommunist qəzetində (Xalq qəzeti) rəssam işləyib, tərtibat şöbəsinə rəhbərlik edib. Ailə səadətini də redaksiyada tapıb. Qəzetin əməkdaşı Ruqiyyə xanımla ailə quraraq, iki oğul və iki qız atası olub. Övladlarını Vətənə, cəmiyyətə layiqli vətəndaş kimi tərbiyə edib. Ali təhsilli həmin övladlar indi xalqa layiqincə xidmət edir, valideynlərinin adına şərəf gətirən işlər görürlər.
Sağlığında özünü reklam etdirməyi xoşlamayan Hüseyn Əliyevin əsərləri respublika, İttifaq və beynəlxalq sərgilərdə az-az görünərdi. Onun tabloları sənətkar ömrünün mənasına çevrilsə də, yaratdığı plakat, portret və təbiət təsvirlərini geniş tamaşaçı auditoriyası az hallarda görürdü. Bu isə yalnız və yalnız onun təvazökarlığının təcəssümü idi. Yaradıcılığının ilk illərində, daha dəqiq desək, 1938-ci ildə çəkdiyi Mirzə Fətəli Axundovun portretinə görə Hüseyn Əliyev İncəsənət Komitəsinin keçirdiyi müsabiqədə birinci yeri tutmuş və 3000 manat pul mükafatı almışdı. 1944-cü ildə isə Göyçay çayının üzərindən salınan körpünün inşaatçılarına həsr etdiyi silsilə rəsm əsərləri sənətsevərlərin böyük marağına səbəb olmuşdu. O, bu uğurları ilə öyünməmiş, əksinə, öz bacarıq və qabiliyyətini artırmaq üçün daha səylə çalışmışdır.
Yeni dünya quran insanların yaratmaq əzmi, gənclərin sadə və təmiz duyğuları, vətənin təkrarsız mənzərələri rəssamı daim düşündürən və ona ilham verən mövzular olub. Onun rəngli boya ilə yaratdığı təbiət təsvirləri, portretlər və natürmortlar sənət çiçəklərindən hörülmüş çələngi xatırladır. Rəssamın əsərlərində Azərbaycan təbiətinin gözəlliyi ilə insanın vüqarı, mənəviyyatı, ən müqəddəs hissləri bir-biri ilə vəhdət təşkil edir, rəssamın poetik duyğularının tərənnümünə çevrilir. Fırça ustalarına məlumdur ki, sulu boya ilə işləmək nə qədər çətindir. Hüseyn Əliyev bu sahədə də xüsusi uğurlar qazanıb.
İstedadlı rəssam 1973-cü ildə Göy göldə olarkən çəkdiyi lövhələrdə təbiətin gözəlliyini rənglərin dilinə çox ustalıqla çevirmişdir. Həmin mənzərələr rəssamın tablolarında təbiətin donmuş bir parçası kimi qalmır, onlarda insan görünməsə də, onun əməyi, sevinci bərəkətli torpağa, enişli-yoxuşlu dağ yollarına, yaşıl meşələrə həkk olunmuşdur. Rəssamın lirik mənzərə əsərlərində kompozisiya bütövlüyü, kolorit və rənglərin vəhdəti tamaşaçının diqqətini ilk baxışdan cəlb edir.
Hüseyn Əliyev Azərbaycanı, onun dilbər guşələrini çox sevirdi və istəyirdi ki, bu gözəllikləri hamı görsün. Onun Göy göl mənzərələri silsiləsindən fotoaçıqca dəstinə daxil edilmiş əsərləri tamaşaçını təbiətin bu əsrarəngiz gözəli ilə bir daha görüşdürür. Həmin fotoaçıqca dəstindən birini fotomüxbir Cahangir İbadova bağışlayan rəssam titul vərəqində bu sözləri yazmışdı: Çox sağ ol ki, qəzetimizdə Azərbaycanın zəngin təbiətini əks etdirən şəkillər verirsən. Sənin Göy göldən çəkdiyin şəkil bu fotoaçıqcanın yaranmasında əsas rol oynamışdır.
İllər bir-birini əvəzlədikcə, Hüseyn Əliyevin yaradıcılığını xalqımız daha yaxından izləmək imkanı əldə edir. Bu işdə rəssamın nəvəsi, Lider Media-Holdinq şirkətinin prezidenti Ədalət Əliyev xüsusi fəallıq göstərir. O, babasının arxiv sənədlərini, uzun illər boyu çəkdiyi tabloları toplayaraq sistemləşdirmiş, sahmana salmışdır. Ədalət müəllimin təşəbbüsü ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Hüseyn Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliyində sərgisini təşkil etmişdir. Sonradan həmin sərgi Rəssamlar İttifaqının Qız qalası qalereyasında nümayiş olunmuşdur.Bu günlərdə isə yenə də həmin qalereyada Azərbaycanın xalq rəssamı Hüseyn Əliyevin yaradıcılığından bəhs edən yeni kitabın təqdimatı və fırça ustasının əsərlərindən ibarət sərginin açılışı olmuşdur.
Ədalət Əliyevin yüksək zövqlə tərtib etdirdiyi kitabda xalq rəssamının əsərlərinin reproduksiyaları, habelə həyat və yaradıcılığı ilə bağlı fotoşəkillər toplanmışdır. Bu kitab xalq rəssamının yaradıcılıq yolunu izləməyə, əsərləri barədə dolğun təsəvvür almağa imkan verir.
Təqdimat mərasimində çıxış edən Rəssamlar İttifaqının sədri, xalq rəssamı Fərhad Xəlilov, AMEA-nın Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, Milli Məclisin deputatı, professor Rafael Hüseynov, Rəssamlıq Akademiyasının rektoru, xalq rəssamı, akademik Ömər Eldarov tanınmış fırça ustası Hüseyn Əliyevin yaradıcılığından danışmış, onunla bağlı xatirələrini söyləmişlər. Bildirilmişdir ki, Hüseyn Əliyev doğma təbiətin vurğunu idi və onun Azərbaycanın, demək olar ki, bütün bölgələrinə səyahətləri zamanı yaratdığı hər bir peyzaj bitkin kompozisiya olmaqla bərabər respublikamızın füsunkar gözəlliyinin poetik ifadəsidir.
Ustad sənətkarlar xalq rəssamının Azərbaycan təbiətinə özünəməxsus baxışını, əsərlərində milli koloritin qabarıqlığını, gənc nəsildə Vətənə, doğma təbiətə məhəbbət hisslərinin tərbiyəsində əhəmiyyətli rol oynadığını xüsusi vurğulamışlar. Rəssamın oğlu Nazim Əliyev atası haqqında deyilən xoş sözlərə görə mərasim iştirakçılarına təşəkkürünü bildirmişdir.
Sərgidə xalq rəssamının müxtəlif illərdə boyakarlıq janrında çəkdiyi 30-dan artıq əsər nümayiş etdirilir.

Xalq qəzeti.-2007.-22 aprel.-S.6.