Samirə

 

Müsabiqə Kövkəb Səfərəliyevaya həsr edildi

 

Ötən şənbə M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında gənc pianoçuların I respublika müsabiqəsi öz işinə başladı. Müsabiqə milli pianoçulııq sonətiınizin banilərindən biri Kövkəb Səfərəliyevanın 100 illik yubileyinə həsr edilib.

Açılış mərasimində çtxış edən təşkilal komitəsinin sədri, Bakı Musiqi Akademivasının (BMA) prorektoru Yeganə Axundova bildirdi ki, müsabiqə aprelin 30-dok davam edəcək. Qaliblər laureat adına layiq görüləcəklər, onların müəllimləri isə müvafiq məbləğlərlə mükafatlandırılacaqlar. Bundan savayı, müsabiqənin nəticələrindon asılı olaraq iki fəxri diplom da təqdim ediləcək.

BMA-nın rektoru Fərhad Bədəlbəylinin rəhbərlik etdivi münsiilər heyətinə bəstəkar Zöhrab Adıgözəlzadə. akademiyanın milli işlər üzrə prorektoru Oqtay Abbasquliyev, əməkdar ınüəllim Yuri Sabayev, Bülbül adına ixtisaslaşmış orta ınusiqi məktəbinin tnüəllimi Nilufər Tabasaranskaya daxildirlər. Açılışda çıxış edənlər vurğuladılar ki, belə bir müsabiqə ilk dəfədir keçirilir, buna görə də ölkənin mədəni həyatı üçün son dərəcə önəmlidir. Sonda isə püşkatma keçirildi.

 

Həftə içi.- 2007.- 24 aprel.- S.8.