Əhmədov Q.

Beynəlxalq turizm marşrutu Qubadan keçir

 

Xəbər verildiyi kimi, respublika Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə hazırlanan "Aleksandr Düma (Ata) Qafqazda" beynəlxalq mədəniyyət-turizm marşrutu üzrə layihəni Avropa Şurası dəstəkləmişdir. Avropa İttifaqının 2007-2009-cu illər üçün nəzərdə tutulan "Kiyev təşəbbüsü" regional proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək layihə Azərbaycan, Gürcüstan Rusiyada turizmin inkişafına yönəldilmişdir. Layihə 1858-ci ilin payızında Qafqazda olmuş bu barədə "Qafqaz səfəri" adlı gözəl bir kitab yazmış böyük fransız yazıçısı Aleksandr Dümanın səyahət marşrutunu dirçəldəcəkdir.
Marşrut Dağıstanın Qızlar şəhərindən başlanıb, Quba-Bakı, Bakı-Şamaxı-Şəki istiqamətlərini əhatə edəcək Gürcüstanın Poti şəhərində başa çatacaqdır. Layihənin strategiyası ixtisaslı bələdçilərin hazırlanmasını, yazıçının səyahətləri haqqında sənədli animasiya filmlərinin çəkilməsini, informasiya suvenir məhsullarının hazırlanmasını, marşrut boyu mehmanxana restoranlarının açılmasını nəzərdə tutur.
Bu münasibətlə Quba rayon mədəniyyət turizm şöbəsinin təşəbbüsü ilə təxminən 150 il əvvəl bir payız axşamı qubalıların qonağı olmuş ədibin gecələdiyi, istirahət etdiyi ünvanlar dəqiqləşdirilir, maraq göstərdiyi istifadə etdiyi predmet əşyaların suvenir nümun
ələri hazırlanır. Ədibin çimdiyi "Gümbəzli hamam" təmir edilmişdir. Xəbər verildiyi kimi, Aleksandr Dümanın nəticəsi ulu babasının Rusiya Qafqaza səfər marşrutu üzrə səyahətə çıxmış 4-5 ay əvvəl Qubada olmuşdur. Ədibin nəticəsi 150 il əvvəl ulu babasının keçdiyi "Taclı körpü" digər ünvanlarda xatirə şəkli çəkdirmişdir.
Tarixi sənədlər göstərir ki, A.Düma 1858-ci ilin ikinci yarısından 1859-cu ilin əvvəlinə qədər Rusiyada Qafqazda olmuşdur. Səyahətinə Peterburqdan başlayan yazıçı Moskva, Nijni-Novqorod, Kazan, Saratov, Həştərxan, Qızlar, Dərbənd, Quba, Bakı, Şamaxı, Nuxa Tiflisdən keçərək Potiyə gəlmiş, Potidən İstambula, oradan da Marselə getmişdir. Yazıçı Vətənə döndükdən sonra "Rusiyada", Azərbaycanla bağlı "Qafqaz səfəri", "Qar yığını" "Sultanetta" adlı əsərlərini yazaraq nəşr etdirmişdir. "Qafqaz səfəri" 1859-cu ildə Parisdə fransızca, 1861-ci ildə Tiflisdə rusca, 1962-ci ildə Nyu-Yorkda ingiliscə çap olunmuşdur.
Kitabın Azərbaycanla əlaqədar hissəsində yazıçı qədim Dərbənd şəhəri orada yaşayan azərbaycanlılardan, Quba, Bakı, Şamaxı, Nuxa şəhərlərinin tarixi abidələrindən, mədəniyyət adət-ənənələrimizdən, bazarlarımızdan, Azərbaycan ipəyindən, silahlarımızdan, zərgərlərimizin misilsiz əl işlərindən, kabab, cızbız, plov digər milli Azərbaycan xörəklərindən, Şamaxıda şahinlə qırqovul ovundan, Nuxada qoç döyüşündən, qara zurnanın müşayiəti ilə pəhləvanlarımızın güləşindən, rəqslərimizdən, Sumqayıt yaxınlığında azərbaycanlıların onu duz-çörəklə qarşılamalarından, Şamaxıda Mahmud bəyin evində təşkil olunmuş musiqi məclisindən, Suraxanıda qonaq qalmağından, Natəvan başqa tarixi şəxslərlə görüşlərindən ürək dolusu danışır. O, Azərbaycanın təbiətindən insanlarından məftunluqla söz açır, Xəzər, Kür, Samur, Qudyalçay Şahdağ barədə fikirlərini ilhamla qələmə alır.
Yazıçı azərbaycanlıların həssas, səmimi, qayğıkeş, ağıllı, qonaqpərvər, mehriban, sözübütöv, dəyanətli, mərd, qədd-qamətli, gözəl olduqlarını xüsusi qeyd edir. A.Düma göstərir ki, elə xalqlar var ki, öz əli ilə imza qoyduğu, möhür vurduğu sənəddən boyun qaçırır. Azərbaycanlılarda isə kişi sözü var. Onlarla bir şey barədə sövdələşəndə sənəd, imza, möhür tələb etmək lazım deyil. Azərbaycanlı verdiyi sözdən heç vaxt dönməz. Maraqlıdır ki, kitabın həm fransızca, həm ingiliscə nəşrində kişi, xəncər, papaq, börk, karvansara, peşkəş, başmaq, batman, arxalıq, qonaq, şişlik sair sözlər Azərbaycan dilində olduğu kimi verilmişdir. Azərbaycan bazarı yazıçını heyran etmişdir: "Gördüyüm küllü miqdarda bazarların içərisində üçü mənim ən çox xoşuma gəlib. Mən Tiflis bazarını da müstəsna etmirəm. Bunlardan biri Dərbənd, biri Bakı biri Nuxa bazarıdır... Bu qənaətə gəldim ki, bazar Şərq şəhərlərinin ürəyidir. Hərəkət , həyat da ordadır".
Bəşəriyyətin beşiyi adlandırdığı Qafqaz, xüsusən Azərbaycan, onun təbiəti insanları yazıçının ürəyində dərin iz buraxmış, " olaydı mənə bir bu yerlərə gəlmək qismət olaydı!" demişdir. El-obamızın ab-havasına, bol suyuna, təbii mənzərələrinə məftun olan yazıçı heyranlığını gizlətmir Azərbaycandan ayrılarkən bu ayrılığa təəssüflənir.
Aleksandr Düma Qubada Dərbənddə olarkən ondan düz 26 il əvvəl bu yerləri böyük hörmət heyranlıqla gəzib öyrənmiş görkəmli dekabrist yazıçı Aleksandr Bestujev-Marlinskini (1797-1837) xatırlayır. Məlum olduğu kimi, 7 il Qafqazda, əsasən qədim Dərbənd Quba şəhərlərində olmuş A.Bestujev - Marlinski Azərbaycanı "yer üzünün cənnəti" adlandırmış onu "başqa yerdə axtarmayın, o, burada, Azərbaycandadır" demişdir. Azərbaycanın təbiətinə onun sadə, azadlıqsevər insanlarına vurulmuş "İsgəndər bəy" (Dərbənd camaatı onu bu adla çağırırmış) M.F.Axundov A.A.Bakıxanovla dostluq etmiş, sadə xalq arasında özünə çoxlu dost, tanış hörmət qazanmışdır. Azərbaycan dilini mükəmməl öyrənmişdir.
A.Bestujev-Marlinsikinin Azərbaycan həyatına xüsusən Qubaya həsr olunmuş povestləri, oçerkləri, yol qeydləri, memuar xarakterli əsərləri yüz əlli ildən çoxdur ki, təkrar-təkrar nəşr edilir oxucuların hər yeni nəslinin səmimi rəğbətini qazanır. "Qafqaz povestləri" silsiləsinə daxil olan "Ammalat bəy", "Molla Nur" əsərlərində, "Xəzərlə ayrılıq", "Quba yolu", "Qonaqkəndi keçməklə Dağıstandan Şirvana dağ yolu", "Köhnə Şamaxı yolunda sonuncu stansiya", "Topçu stansiyasından Qutqaşenə keçid", "Almalı stansiyasından Muğanlı postuna qədərki yol" oçerklərində üsyankar xalq qəhrəmanlarının yaddaqalan obrazları yaradılır. Azərbaycan, onun təbiəti, şəhərləri, tarixi abidələri, el məişəti, yerli adət-ənənələri barədə maraqlı məlumat verilir.
Quba qədim qonaqpərvərlik ənənələrini bu gün yaşadır inkişaf etdirir. Rayonda müasir standartlara cavab verən turist xidmət obyektləri ilbəil artır. Quba rayon mədəniyyət turizm şöbəsinin müdiri Elxan Məhərrəmov söhbət əsnasında bildirdi ki, hazırda rayonda turizmin inkişafı əsasən üç istiqamətdə fəaliyyət göstərir: Quba-Təngəaltı-Xaltan, Quba-Qəçrəş-Minarə, Quba-Cek-Xınalıq. Göstərilən marşrutlar üzrə xidmət obyektlərində təmizlik abadlıq işləri aparılmış, yollar təmir edilmiş, zəruri ekoloji tədbirlər görülmüşdür. Hazırda rayonda mövcud olan 160-dan çox tarix, mədəniyyət, memarlıq, arxeoloji abidə turistlərə nümayiş etdirilir.
Quba rayonu ərazisinin əksər hissəsini meşələr təşkil edir. Yay mövsümündə rayona gələn turistlərin çox hissəsi meşə ərazisində istirahət edir. Odur ki, meşə meşə ətrafı ərazilərə xüsusi diqqət yetirilir, ətraf tullantılardan təmizlənir.
Rayonda turizmin yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi, turistlərə göstərilən xidmətin səviyyəsini qaldırmaq məqsədi ilə turist xidməti obyektlərində çalışan işçilərin ixtisas hazırlığına xüsusi diqqət yetirilir. Bu il "Uzunmeşə", "Cənnət bağı", "Quba" "Balbulaq" istirahət zonalarında turistlərə əlavə xidmətlər təşkil olunmuşdur. Burada Quba idman olimpiya kompleksində istirahət edən turistlər idman meydançalarından hovuzlardan gen-bol istifadə edirlər. Rayonda turist xidməti obyektlərində çalışanlar üçün mütəxəssislərin iştirakı ilə seminar-treninqlər keçirilmişdir. Bunun nəticəsidir ki, rayona istirahət səyahətə gələnlərin sayı ilbəil artır. Turizm sektorunun inkişafı rayon rəhbərliyi tərəfindən iqtisadiyyatın öncül istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Sahənin hərtərəfli inkişafı, rayonun turizm imicinin yüksəldilməsi məqsədi ilə yeni istirahət obyektlərinin infrastruktur şəbəkəsi təkmilləşdirilir. Hazırda bütün mehmanxana obyektləri lisenziyalaşdırılır, onlara "ulduz" dərəcəsi göstərilməklə sertifikatlar verilir. Xidmət yüksəldikcə, bölgəyə gələn turistlərin sayı ilbəil artır mütəxəssislərin fikrincə, yaxın illərdə onların sayının milyon nəfərə çatacağı gözlənilir.

Azərbaycan.-2007.- 8 avqust.-S.6.