Azərbaycanda turizmin inkişafı aktual məsələyə çevrilib

 

Ölkədə turizm şirkətlərinin sayı 247-dən artıqdır

 

Turizm sahəsi qeyri-neft sektorunda aparıcı rollardan biri ola bilər. Buna görə , bu sahəyə intensiv sərmayə cəlb edilməsi bunun üçün əlverişli zəmin yaradılması müvafiq dövlət strukturlarının əsas funksiyalarından biridir. Tarixə qısa bir nəzər salsaq, görərik ki, əgər 6 il öncə respublikada 30 turizm şirkəti fəaliyyət göstərirdisə, hazırda şirkətlərin sayı 247-dən artıqdır. 60-a yaxın mehmanxana, tikili obyekti vardısa,  indi bunların sayı 280-a yaxındır. Bu, ondan xəbər verir ki, cəmiyyət turizmin önəmini turizmin dövlət büdcəsi, iqtisadiyyatımız üçün əsas olduğunu artıq dərk edib.

Nəzərə alsaq ki, ölkəmizə gələn turistə Azərbaycan vətəndaşı xidmət göstərir, yəni hava limanından başlamış bütün ictimai iaşə mehmanxana xidmətlərində bizim vətəndaşlar çalışırsa, bu, dolayısı ilə işsizlik probleminin aradan qaldırılması deməkdir. Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin xarici turizm sektorunun müdiri Elçin Qafarlının dediyi kimi, turizm çox unikal adətdir biz bunu inkişaf etdirməliyik: "Biz hər zaman deyirik ki, bizim əlverişli coğrafi mövqeyimiz var, təbiətimiz rəngarəngdir. Ölkəmizə gələn turistlərin hər birinə Azərbaycan haqqında məlumat verəndə, qeyd edirik ki, 200 km radiusda yaxud 2,3 saat ərzində təbiətin müxtəlif rəngarəng çalarlarını, növlərini təbiət müxtəlifliyini görə bilərsiniz. Ancaq bu, hələ turizm demək deyil. Biz bunu təqdim etmək bacarığına malik olmalıyıq". E.Qafarlı onu da vurğuladı ki, nazirliyin dəstəyi ilə keçirilən sərgilərdə, treninqlərdə iştirak edirik. Bu, layihələrimizdən biri olan Yaponiya sərgisidir ki, sentyabrın 11-19-da keçirilməsi planlaşdırılır.

"Bildiyimiz kimi, qonşu ölkə olan Türkiyənin həqiqətən gözəl turizm üçün əlverişli məkanları mövcuddur" deyən nazirliyin rəsmisi, onu da qeyd etdi ki, Azərbaycanın turizm sektorunda bütün şərait var: "Yəni, biz Türkiyənin 30-35 ildə getdiyi bir yolu qısa bir zaman kəsiyində, ən azı keçmək imkanına malikik. Hətta Türkiyə ilə rəqabətə girə bilmək səviyyəsinə çata bilərik. Əgər bu gün bizdə 24 min 700 yataq yeri varsa, 2008-ci ildə yataqların sayı 150 minə çatdırılması ptanlaşdırılır. Bu gün bizdə 6 minə yaxın tarixi-mədəniyyət obyekti qeydiyyata alınıb".

E.Qafarlı bildirdi ki, turizm dövlət dəstəyinə əsaslanaraq, özəl sektorun inkişaf etdirilməsinə təkan verəcək. Həmçinin, özəl sektor turizm sektorunun avanqard bir sahəsinə çevriləcək: "Bu, bütün dünyada məlum olan bir variantdır. Onu da qeyd edək ki, həmişə bizim xarici tərəfdaşlar Qarabağ problemini ön plana çəkirlər deyirlər: Azərbaycan bir qaynar bölgə kimidir. Biz onlara deyirik ki, bir həftə gəlin Azərbaycanda, Bakıda qalın. Siz görərsiniz ki, Bakının küçələrində axşam gəzmək asandır, yoxsa Moskvanın, Sankt-Peterburqun, yaxud da başqa bir ölkənin?!"

"Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə bağlı təbliğat işləri apalırmı" sualına gəldikdə E.Qafarlı bildirdi ki, müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif səviyyəli sərgilərdə bütün turizm sektoruna aid olan insanlar, bizim mədəniyyətimizi təmsil edən şəxslər iştirak edir. Biz orada bütün istiqamətlərdə aparırıq: "Yəni, turizmdən sadəcə gəlir əldə etmək nöqteyi-nəzərdən bəhs etmirik. Tarixi abidələrimizi, zəngin mətbəximizi adət-ənənələrimizi ön plana çəkirik. Bunların hamısını kompakt şəkildə ümumiləşdirilir turizm məhsulu kimi xarici bazarda realtaşdırılmasını, daha doğrusu, onların burada istirahət etmələrinin təmin edilməsi üçün bir zəmin yaradır".

 

Səs.- 2007.- 21 avqust.- S. 13.