Yaşlı və gənc nəsil yazıçı, rəssam, bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək üçün xüsusi təqaüd fondu haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvlərinin yaradıcılıq şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında 2007-ci il 12 mart tarixli 2023 nömrəli, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı üzvlərinin yaradıcılıq şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında 2007-ci il 12 mart tarixli 2024 nömrəli və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı üzvlərinin yaradıcılıq şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında 2007-ci il 12 mart tarixli 2025 nömrəli sərəncamlarının icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1.
Yaşlı gənc nəsil yazıçı, rəssam bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək üçün xüsusi təqaüd fondu yaradılsın.
2. Yaşlı gənc nəsil yazıçı, rəssam bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək üçün xüsusi təqaüd fondu dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına formalaşdırılsın Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş xərclərində nəzərdə tutulsun.
3. Xüsusi təqaüdün sayı, həcmi müddəti aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:
3.1. yaşlı nəsil üçün ayda 300 (üç yüz) manat olmaqla, bir il müddətinə, yazıçılara 50 (əlli), rəssamlara 50 (əlli) bəstəkarlara 30 (otuz) xüsusi təqaüd;

3.2. gənc nəsil üçün ayda 200 (iki yüz) manat olmaqla, bir il müddətinə, yazıçılara 20 (iyirmi), rəssamlara 20 (iyirmi) bəstəkarlara 10 (on) xüsusi təqaüd.
4. Yaşlı gənc nəsil yazıçı, rəssam bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək üçün xüsusi təqaüd fondundan istifadə Qaydaları təsdiq edilsin.
5. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 avqust 2007-ci il

 

Xalq qəzeti.- 2007.- 7 avqust.- S. 1.