Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İncəsənət Muzeyinin Gənc Tamaşaçılar Teatrının binalarında təmir-tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur

 

AzərTAc xəbər verir ki, avqustun 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dövlət incəsənət muzeyində və Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında olmuşdur. Dövlətimizin başçısı hər iki mədəniyyət mərkəzində aparılan əsaslı təmir-tikinti və yenidənqurma işləri ilə maraqlanmışdır.
Rüstəm Mustafayev adına Dövlət incəsənət muzeyində aparılan əsaslı təmir işləri ilə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, 120 yaşlı bu binada müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı idarə və təşkilatlar yerləşmişdir. 1936-cı ildə Azərbaycan Dövlət Muzeyinin incəsənət şöbəsi əsasında yaradılmış muzeydə çoxlu qiymətli sənət əsərlərinin yerləşdirilməsi, ekspozisiyanın ildən-ilə zənginləşdirilməsi bu sənət məbədinə marağı xeyli artırmışdır. Lakin zaman keçdikcə təbii aşınmalar nadir sənət nümunələrinin saxlandığı bu binanın əsaslı təmirini zərurətə çevirmişdir. Tarixi dəyərlərimizin və mədəni sərvətlərimizin qorunmasına xüsusi diqqət və qayğı göstərən Prezident İlham Əliyev digər mədəniyyət ocaqları ilə yanaşı bu muzeyin də bərpası barədə göstəriş vermişdir.
Binada təmir-bərpa işlərini Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Azəraqrartikinti Səhmdar Cəmiyyəti aparır. RA architect Ltd müəssisəsində hazırlanmış layihəyə əsasən binanın bütün mühəndis-texniki qurğuları əsaslı surətdə yenidən qurulmuşdur. Birinci və ikinci korpuslar arasında yeni bina tikilir. İnşaatçılar ilk növbədə özülləri, həmçinin daxili və xarici divarları metal konstruksiyalar və beton məmulatı ilə bərkidirlər. Binanın fasadı isə 1987 kvadratmetr sahəsi olan əvvəlki görünüşünü saxlamaqla, üzlük daşlarla üzlənir. Layihəçilər bərpa zamanı fasadın tərtibatına xüsusi diqqət yetirmişlər. Mərtəbələrin köhnə döşəməsi sökülərək, monolit dəmir-beton plitələrlə əvəz olunmuşdur. Otaqların arakəsmələri əvvəlki formada saxlanılmaqla, yenidən qurulmuşdur.
Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, muzeyin ekspozisiyasının daha cəlbedici görünməsi üçün milli arxitektura nümunələrindən istifadə olunacaqdır.
Həmin gün Prezident İlham Əliyev Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının binasında aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə də tanış olmuşdur.
Qeyd edək ki, dövlətimizin başçısının Sərəncamına əsasən əsaslı təmir olunan çoxsaylı tarixi abidələr, monumental binalar, maddi mədəniyyət ocaqları sırasında bu teatrın binası da vardır.
Ölkəmizin rəhbərinin Azərbaycan teatr sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında 2007-ci il 19 fevral tarixli Sərəncamı ilə digər mədəniyyət ocaqları kimi, bu teatrın binası da yüksək səviyyədə təmir olunur.
Teatr binasında aparılan əsaslı təmir və bərpa işləri ilə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, inzibati bina, tamaşa salonu və səhnə tamamilə yenidən qurulacaqdır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Nəqliyyat Nazirliyinin Yolnəqliyyatservis Departamenti tərəfindən əsaslı təmir olunan binanın bütün sanitariya qovşaqları, elektrik və su xətləri, istilik və soyutma sistemləri tamamilə yeniləşdirilmişdir. Dekorasiya və qrim otaqları müasir üslubda tərtib olunmuşdur. Binada quraşdırılmış müasir elektrik avadanlığı Avropanın tanınmış şirkətlərindən alınıb gətirilmişdir. Teatrda ayrıca avtomat telefon stansiyası da olacaqdır. Altı kameradan ibarət videoçəkiliş sistemi tamaşaların lentə alınmasına, həmçinin canlı yayımına əlverişli imkan yaradacaqdır. Bu yenilik Bakının teatr və konsert salonlarında ilk dəfə Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında tətbiq olunur.

 

Xalq qəzeti.-2007.- 16 avqust.-S.2.