Zaman E.

 

Prezident İlham Əliyev: Biz mədəniyyəti və milli-mənəvi dəyərlərimizi bazar iqtisadiyyatına qurban verməyəcəyik

,

Ölkə başçısının Yaşlı və gənc nəsil yazıçı, rəssam və bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək
üçün xüsusi təqaüd fondu haqqında fərmanı, ziyalıların sosial durumunu yüksəldəcək önəmli addımdır
Azərbaycan ziyalısına, yaradıcı adamına qayğı və dəstək göstərən ümummilli lider Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, onların fikir və münasibətləri, ziyalı tövsiyələri ölkənin maddi- mənəvi yuksəlişinə xidmət edir.
Məhz buna görə o, yaradıcı insanlarla tez-tez keçirdiyi canlı görüşlərdə, fikir mübadilələrində ölkənin inkişafı üçün səslənən ziyalı sözündən təklifindən səmərəli şəkildə istifadə edirdi.
Həmin tendensiyanı uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin ziyalılara, yaradıcı insanlara göstərdiyi dövlət himayəsi diqqəti cəlb edir. Ölkə başçısının avqustun 6 -da yaşlı gənc nəsil yazıçı, rəssam bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək üçün xüsusi təqaüd fondu haqqında imzaladığı fərman, mədəniyyət incəsənət işçilərinin maddi-mənəvi tələbatının ödənilməsində əhəmiyyətli bir addımdır. Fərmanda 2007-ci il 12 mart tarixli sərəncam əsasında Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvlərinin yaradıcılıq şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı üzvlərinin yaradıcılıq şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı üzvlərinin yaradıcılıq şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında sərəncamlarının icrasını təmin etmək məqsədilə xüsusi təqaüd fondu yaradılması qeyd olunur.
Yaşlı gənc nəsil yazıçı, rəssam bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək üçün xüsusi təqaüd fondunun dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına formalaşması, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən ödənilməsi nəzərdə tutulur. Xüsusi təqaüdün sayı, həcmi müddətinin aşağıdakı kimi müəyyən edilməsi qərara alınmışdır: yaşlı nəsil üçün ayda 300 manat olmaqla, bir il müddətinə xüsusi təqaüdün verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Gənc nəsil yazıçı, rəssam bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək üçün isə 200 manat məbləğində xüsusi təqaüd fondundan istifadə olunması müəyyənləşdirilmişdir. Nəticədə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Bəstəkarlar Rəssamlar ittifaqlarının hər birinin 70 istedadlı üzvünə müəyyənləşdirilmiş miqdarda təqaüdlərin verilməsi reallaşacaqdır.
Ümumiyyətlə, Prezidentin bu sərancamınadək onun yaradıcı insanların yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq
haqqında bir neçə sərəncamı olmuşdur. Belə ki, Bəstəkarlar İttifaqı üçün yeni binanın ayrılması, yaradıcılıq evinin tikilməsi, təqaüd fondunun ayrılması, eləcə nəşriyyatın fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd etdiyimiz məqamların hər biri Azərbaycan bəstəkarlarının yeni-yeni əsərlər yaratmasına onlarda mövcud olan potensial qüvvənin üzə çıxarılmasına şərait yaratmağa hesablanıbdır.
Prezident İlham Əliyevin sözügedən fərmanı rəssamların da sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına səbəb olacaqdır. Hazırda rəssamların yaradıcılıq emalatxanasının tikilməsi ilə bağlı yer ayrılmışdır. Tikinti işlərinə 2008-ci ildə başlanacaqdır. Bu, dünyada analoqu olmayan bir emalatxanadır ki, buraya dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn xarici rəssamlar dəvət alacaqlar. Emalatxanalarda müasir tətbiqi sənətin növləri ilə tanış olacaq, rəssamlıq məktəbinin ənənələri haqqında onlarda fikir formalaşacaqdır.
Rəssamlar İttifaqına üzv olan şəxslər sırasında yaşayış evinə ehtiyacı olan şəxslər vardır ki, onların bir qismi mənzillə təmin olunacaqlar. Göründüyü kimi, dövlət tərəfindən rəssamlara böyük diqqət qayğı vardır ki, bunun nəticəsində yaradıcı şəxslər mükəmməl əsərlər yaradaraq, dünyada Azərbaycan rəssamlıq məktəbini təmsil edəcəklər.
Bir daha aydın olur ki, bu fərmanla Prezident yaradıcı şəxslərə dayaqdır onların üzərinə ciddi , düşündürücü sənət əsərləri yaratmaq məsuliyyəti qoyur. Fərmanın bir özəlliyi ondadır ki, burada kütləvilik yoxdur nəzərdə tutulan təqaüd yalnız böyük istedad sahibi olan şəxslərə, eləcə maddi dəstəyə ehtiyac duyan qələm əhlinə veriləcəkdir.
Belə bir həqiqəti xarici ölkələrin yazıçıları elm adamları dəfələrlə etiraf ediblər ki, dünyanın heç bir ölkəsində mədəniyyət incəsənət işçilərinə Azərbacandakı kimi yüksək dövlət qayğısı yoxdur. Bazar iqtisadiyyatı dövründə sənəti milli-mənəvi dəyərləri ölməyə qoymayan onu yüksəltməyə nail olan Prezident İlham Əliyev bu barədə deyib: Biz mədəniyyəti milli-mənəvi dəyərlərimizi bazar iqtisadiyyatına qurban verməyəcəyik. Əksinə onun inkişafı üçün zəruri tədbirləri görəcəyik.
Hələ sovet dövründə Yazıçılar Birliyinin yaradıcılıq evi mövcud idi. Məlum hadisələr zamanı məcburi köçkünlər burada məskunlaşdılar. Hazırda birliyin yaradıcılıq evi fəaliyyət göstərmir. Bu baxımdan, Prezidentin sərəncamı əsasında, yaxın zamanlarda yazıçı şairlər üçün yeni binanın tikilməsi planlaşdırılıb.
Azərbaycan milli mədəniyyətinin incəsənətinin bütün sahələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində dövlət rəhbərinin son dövr ərzində ardıcıl olaraq imzaladığı sərəncamlar bu sahənin mütəxəssislərinin daha da məsuliyyətlə çalışmalarına səbəb olmuşdur. Onların hər biri indi tarixi köklərə əsaslanan sənət nümunələrinin inkişaf etdirilməsinə bütün potensial qüvvələrini sərf edirlər. Təbii ki, sənətin bütün sahələrində çalışan yaradıcı şəxslərin maddi durumlarının yüksəldilməsi, onların bədii yaradıcılığının stimullaşdırılması yönündə binaların tikilməsi təmiri, fəxri adların verilməsi s. Azərbaycan mədəniyyət incəsənətinin inkişaf etdirilməsinə yönəlmişdir bu kimi humanitar siyasət davamlı olacaqdır.

 

İki sahil.-2007.-9 avqust.-S.3.