Daniyorov S.

 

Tarixə söykənən qardaşlıq

 

Müstəqilliyimizin ilk illərindən ölkəmizdə millətlərin birliyi və dostluğunun möhkəmləndirilməsinə xüsusi önəm verilir. Özbəkistanda hazırda 130-dək etnik qrup sülh əmin-amanlıq şəraitində yaşayaraq ümumi evimizin inkişafında öz xidmətini göstərir. Ölkədə onlarla milli mədəniyyət mərkəzi yaradılıb. Onların sırasında ən irilərindən biri Özbəkistan Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzlərinin Assosiasiyasıdır.
Bu gün Azərbaycan diasporu təqribən 40 min nəfər təşkil edir. Azərbaycanlıların bütün bölgələrdə yaşadıqları nəzərə alınaraq Assosiasiya tərkibində beş regional şöbə fəaliyyət göstərir - Səmərqənddə, Buxarada, Fərqanədə, Sırdərya Daşkənd vilayətlərində. 1989-cu ildən "Qardaşlıq" Azərbaycan mədəniyyət mərkəzi Daşkənddə fəaliyyətdədir. Mərkəzin əsas məqsədi tarixi vətənlə, habelə Özbəkistanın ictimai təşkilatları digər milli mərkəzlərlə əlaqə saxlamaqdan ibarətdir. "Assosiasiyamız çalışır ki, milli mədəniyyətimizi, adət-ənənələrimizi, dilimizi qoruyaraq onları yeni nəsillərə çatdıraq" deyən idarə heyətinin sədri Akif Ağatalıbovun sözlərinə görə, Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılar digər millətlər kimi çiyin-çiyinə ölkənin inkişafı naminə çalışırlar. Hər kəs çalışır ki, övladlarını xoşbəxt böyütsün. Özbəklərlə azərbaycanlılar arasındakı münasibətlərin tarixi böyük İpək yolu illərinə gedib çıxır. O vaxtlar səyyahların karvanları ölkələrimiz ərazisindən keçirdi, sənətkar mallarının, şair şerlərinin, musiqinin mübadiləsi baş verirdi, təbii ki, əlaqələr yaranırdı, mədəniyyətlərlə tanışlıq baş verirdi.
Bizi dilimizin, mədəniyyət dinimizin birliyi yaxınlaşdırır. 1992-ci ildən Özbəkistan Prezidentinin təşəbbüsü ilə respublika Millətlərarası Mədəniyyət Mərkəzinin binasında müxtəlif millətlərin nümayəndələri toplaşır ki, onların arasında azərbaycanlılar da var. Qardaşlarımızın bizlərlə bölüşdükləri çox şey var. Özbəklər Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi, Səməd Vurğun, Bəxtiyar Vahabzadə kimi şairlərin əsərlərini böyük rəğbətlə oxuyurlar. Məhz bu dəyərlər yeni nəsillə indiki arasında əsas əlaqələndirici bənd qismində çıxış edir. "Azərbaycanlıların başlıca qürur mənbəyi "Azərbaycan evi" mədəniyyət mərkəzinin binasıdır. Binanın yanında özbək sənətkarlar tərəfindən YUNESKO-nun dünya mədəniyyəti incisi kimi qəbul etdiyi Qız qalasının oxşarı ucaldılıb. Azərbaycanlı gənclərin ənənəvi görüş yeri kimi Nizami Gəncəvinin heykəlinin ətrafı da məşhurdur. Bu heykəl dahi Azərbaycan şairinin adını daşıyan Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universitetinin yaxınlığında qoyulub", - deyə Akif bizimlə söhbətində bildirir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Özbəkistanda ölkənin elm mədəniyyətinə, incəsənətinə ömürlərini həsr edən azərbaycanlılar az deyil. Kimya elmləri doktoru, professor Zeynulla Quliyevi Mikrobiologiya İnstitutunun əməkdaşı, elmlər doktoru Südabə Məmmədovanı çoxları yaxşı tanıyır. Əlişir Nəvai adına Dövlət Akademik Teatrının rejissoru professor Firudin Səfərovun səhnələşdirdiyi əsərlər özünün orijinallığı, təkrarsızlığı gözəlliyi ilə tamaşaçılar arasında çox populyardır. Milyonların sevimlisi, Azərbaycan Özbəkistanın xalq artisti Nəsibə Abdullayevanı da unuda bilmərik. O, mənəvi gözəlliyin, səmimilik əsl istedadın simvoludur, iki xalq arasında münasibətlərin yaxınlaşmasına misilsiz xidmət göstərən parlaq nümunədir.
Bu il məşhur özbək yazıçısı Maqsud Şeyxzadənin 100 illiyi qeyd olunur. Bu, həm azərbaycanlılar, həm özbəklər üçün ikiqat əlamətdar hadisədir. Çünki o, azərbaycanlı olaraq özbək xalqının yüksək hörmətini qazanmağa müvəffəq olmuşdur.
Özbəkistanın müstəqilliyinin 16- ildönümü ərəfəsində respublikada yaşayan azərbaycanl
ılar ən müxtəlif sahələrin inkişafında öz xidmətlərini göstərirlər. Eyni zamanda, özlərinin unikal mədəniyyətlərini mühafizə edərək gələcək nəsillərə ötürürlər. Bu isə Özbəkistanda sabitlik, çiçəklənmə millətlərarası dostluğun əsaslarından biridir.
"Xalq sözü" (Özbəkistan) qəzetinin əməkdaşı, xüsusi olaraq

 

Azərbaycan.-2007.-18 avqust.-S.6.