Kərimova V.

 

Gözəllik fəlsəfi bir anlamdır

 

Fəxriyyə Xələfova: Geyim mədəniyyətini çox ciddi və zəruri sayıram.


Çox istərdim ki, indiki gənc nəsil Avropa geyimi ilə yanaşı, öz milli xüsusiyyətlərimizə fikir versin
moda təmayyüllərini inkişaf etdirsin
Gözəllik fəlsəfi bir anlamdır. Yəni onu bir neçə forma məzmunda anlamaq mümkündür. İnsan yarandığı gündən gözəlliyə can atır, həmişə gözəllik mövhumunu dərk etdiyi kimi duymağa çalışır.
İnsan təfəkkürünün estetikası olan gözəllik duyğusunu Fəxriyyə Xələfova bir
modelyer kimi daha dərindən anlayır bunu təkcə anlamaqla qalmır, bütün bunları əməli işində göstərməyə çalışır. Gözəl modelyer olan bu xanım hazırladığı hər bir kolleksiyada gözəllik çalarlarının kompleks ansamblını yaradır. Gözqamaşdırıcı rənglərlə yanaşı uyğunluq birləşməsini qabardaraq, yeni formada ortaya çıxarır. Fəxriyyə xanım artıq uzun müddətdir ki, moda sahəsində çalışır bu məqsədlə yaratdığı moda dizayn məktəbinə rəhbərlik edir. Onun uğurları isə ilbəil artır. Belə ki, fəaliyyəti dövründə Sirr, Musteru, Neft ilahəsi, Ümid ritmləri , Rhutms of Hope, Ladies of Azerbaijan bu qəbildən olan digər kolleksiyaları ilə müxtəlif xarici dövlətlərdə çıxış edərək böyük müvəffəqiyyətlər əldə etmişdir.
Peşəkar modelyer Azərbaycan xanımı kimi Fəxriyyə Xələfova qadın geyiminin estetik rolunu hamıya nümayiş etdirməyə çalışır. Zövqün yüksəkliyi parlaqlığı onun sənətinin əsasını təşkil edir. Təkrarolunmaz çalarlar bu xanımın hər bir sərgisində üstünlük təşkil edir. Gözəlliklə yanaşı ahəngdar rənglərdən elə məharətlə istifadə edir ki, bu hamının təəccübünə səbəb olur. Fəxriyyə xanım qeyd edir ki, o, əsasən xarakterindən irəli gələn zövqü öz kolleksiyalarında nümayiş etdirməyə çalışır. O xarakterin qüvvəsini qarşıya qoyulmuş məqsədlə bağlı işi icra etmək əzmində olmaq eləcə insanı böyük enerji ilə məqsədinə çatması kimi anlayaraq bütün gücü ilə buna bağlanır. Çalışır ki, gördüyü təkrar olmasın.
Qarşıdan payız fəsli gəlir. Bilirik ki, payızın palitrasındakı rəng müxtəlifliyini digər fəsillərdə tapmaq mümkün deyil. Adətən yay payız fəslində qadınlar zərif geyimlərə daha çox üstünlük verirlər. Zərif geyimlərdə insan öz duyğularını daha çox əks etdirir. Elə bu məqsədlə peşəkar modelyerlər yeni obrazlar üzərində çalışırlar.
Qeyd edək ki, Fəxriyyə xanımın üslubunda obrazın tamlığının ifadəsi ön planda göstərilir burada üslubla yanaşı, parçadakı rəng çalarları, onun materialı təsir dairəsi ümumilikdə vəhdət təşkil edir. Fəxriyyə xanımın kolleksiyasındakı xüsusiyyətlər öz rəngarəngliyi əvəzsizliyi ilə diqqəti çəkir. Misilsiz dəbdəbə bu kimi kolleksiyaların sırasındadır. Burada milli koloritlə yanaşı, mükəmməl fantaziya üst-üstə düşür. Başlıcası isə Azərbaycanın geyim elementlərini özündə profesionallıqla əks etdirir. Zövqlə geyinmək geniş dünyagörüşü ilə birbaşa əlaqədardır. Ən vacibi bu geyimlərdə öz daxili zənginliyini büruzə verməkdir.
Fəxriyyə xanım öz müsahibələrində, modelləşmə məktəbinin inkişafı onun təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı uğurların, qələbələrin yeni kəşflərin müəyyən mərhələsini lazımi hesab edir bildirir ki, hətta yüksək səviyyəli modelyerlər belə beynəlxalq moda müsabiqələrində keçirilən müxtəlif tədbirlərdə tez-tez iştirak etməlidirlər. Bütün bu tədbirlər insan təfəkkürünün inkişafına müsbət təsir göstərir onu müəyyən istiqamətdə formalaşdırır. Zövqlü geyim etika estetika deməkdir. Çünki bunlar arasında böyük qanunauyğunluq vardır. Bu isə mədəni səviyyənin bəhrəsidir.
Fəxriyyə Xələfova hazırda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetində dərs deyir burada gənc, istedadlı uşaqlara xüsusi diqqət ayırır. Moda dizayn sahəsindəki təcrübəsini tələbələrinə aşılayır.
Gündəlik geyim tərzi olaraq idman üslubunu əsas götürən Fəxriyyə xanım bildirir ki, bu geyim rahat olduğu üçün hamı ona müraciət edir. Peşəkar modelyer kimi bir çox uğurlara imza atmış Fəxriyyə Xələfova zövqün estetik rolu formalaşması prosesini ən əsası uğur əldə edilməsində geyimin müəyyən təsiri digər faktlar haqqındakı maraqlı fikirlərini bizimlə bölüşdü.
Bir çox beynəlxalq mükafatların laureatı olan
Fəxriyyə xanımı qarşıda daha böyük müsabiqələr gözləyir. Belə ki, Böyük Britaniyanın İTE Group sərgi şirkətinin Qafqazdakı eksklüziv tərəfdaşı olan İteca Caspianın təşkilatçılığı ilə 2008-ci ilin martında keçiriləcək Milli Toy sərgisi peşəkar modelyer üçün daha böyük sınaq olacaqdır. Biz ona gözəl sənət nümayiş etdirməsini arzulayırıq. Əminik ki, Azərbaycanın incəsənətini düyaya çatdırmaqda Fəxriyyə Xələfova daha böyük uğurlar əldə edəcəkdir.

İki sahil.-2007.-28 avqust.-S.6.