Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-Aliləri Cənab İlham Əliyevə

 

Heç şübhə yoxdur ki, lap tezliklə, 2008-ci ildə Siz yenidən Prezident seçiləcəksiniz və respublikamız Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin vəsiyyətlərini həyata keçirəcəkdir.
Yüksək mükafata görə bir daha səmimi minnətdarlığımı qəbul edin.
Dərin hörmət məhəbbətlə,


Nina Fişşeva
Azərbaycan Respublikası Kinofotosənədlər
Arxivinin direktoru

 

Xalq qəzeti.-2007.-4 avqust.-S.1.