Ələddinqızı N.

 

Aktyor sənətindən yaranan ştrixlər

 

Rasim Balayev təkrarsız obrazlar qalereyasının yaradıcısıdır

 

Azərbaycan kino sənətinin ustad sənətkarları sırasında hamının isminə böyük məhəbbətlə yanaşdığı bir aktyorun imzası var. O, respublikanın xalq artisti Rasim Balayevdir. Aktyorluq sənətinə başladığı zamandan bu günə qədər qeyri-adi bacarığı aktyorluq imkanları ilə sənət tarixinə məxsusi adını həkk edə bilmişdir. Bu, onun aktyorluq sənətinə bağlılığından, eləcə böyük istedad sahibi olmasından irəli gələn amildir. Rasim Balayev 1970-ci illərdən başlayaraq, Azərbaycan kino sənətində çalışmış 40 ilə yaxın bir dövr ərzində müxtəlif mövzularda olan filmlərdə baş rolun ifaçısına çevrilmişdir. Rasim Balayev 1969-cu ildə Mirzəağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indiki Mədəniyyət İncəsənət Universiteti) aktyorluq fakültəsini bitirmişdir. 1972-ci ildən başlayaraq "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında əsas rolların ifaçısı çox kimi şaxəli yaradıcılığını davam etdirmişdir. Rejissor Həsən Seyidbəylinin 1973-cü ildə çəkdiyi "Nəsimi" filmində əsas rol ona həvalə edilmişdir. Belə ki, gənc bir aktyor üçün Azərbaycan ictimai fikir tarixində müstəsna yer tutan bir şairin həyat yaradıcılıq yolunu kino aləmində canlandırmaq Rasim Balayevə tapşırılmışdır.
   Görünür, gənc bir aktyora belə bir obrazı yaratmaq etimadı onun sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin tez bir zamanda üzə çıxmasından irəli gəlmişdir. Filmin ssenari müəllimi İsa Hüseynov, məhz əsərin baş qəhrəmanına məxsus olan cizgiləri Rasim Balayevin simasında tapa bilmiş, belə bir tarixi şəxsiyyəti bədiiləşdirərək, geniş bir auditoriyaya təqdim etməyə qərar vermişdir. Həqiqətən , film çox uğurlu alınmış, hətta 1974-cü ildə keçirilən VII ümumittifaq festivalında ən yaxşı kişi rolu ifasına görə birinci mükafata layiq görülmüşdür. Kino sənəti tarixindən bizə məlumdur ki, həmin illərdə Azərbaycan tarixində şəxsiyyət kimi ad qazanmış simaların obrazlarının filmlərdə canlandırılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Belə ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu zaman tarixi filmlərin çəkilməsinə xüsusi yer verilmişdir. Bu baxımdan, çox keçmir ki, "Babək" filmi ekranlaşdırılmağa başlayır. Bu filmdə Rasim Balayev əsas obrazın yaradıcısına çevrilir.
   Rasim Balayevin sənət tərcümeyi-halına diqqət yetirdikdə, görürük ki, onun potensial imkanlarını dövrün aparıcı rejissorları tez bir zamanda görmüş çəkilən filmlərdə lirik, psixoloji qəhrəmanların həyatının qabarıq şəkildə əks olunmasını gənc aktyorun ixtiyarına vermişlər. Bu seçimdə həqiqətən rejissorlar yanılmamışlar. Ssenari müəllifi, rejissor aktyor komponentindən yaranan filmlərdə Rasim Balayev, həqiqətən , təkrarsız obrazlar qalereyasının yaradıcısına çevrilmişdir. Onunla tərəf-müqabil olan aktyorlar da belə bir sənətkarın jest mimikalarından, aktyorluq məharətindən razı qalmış, hətta onun istedadından bəhrələnmişlər. Bir çox aktyorlar onunla filmlərdə çəkildiklərindən çox məmnunluq duymuşlar.
   Rasim Balayev təkcə "Azərbaycanfilm"in istehsalı olan filmlərdə çəkilməmiş, eyni zamanda, dünyanın müxtəlif ölkələrində istehsal edilən filmlərə dəvət almışdır. Təbii ki, müxtəlif festivallarda nümayiş etdirilən sənət nümunələrində Rasim Balayevin aktyorluq cizgiləri bir çox rejissorların diqqətindən yan ötməmişdir. Belə ki, R.Balayev bir çox kinostudiyaların istehsalı olan - "Mosfilm"in "Azadlıq şirin sözdür", Qorki adına kinostudiyanın "Əli şimşəkli atlı", "Özbəkfilm"in "Oyanma", Almaniyanın "Defa" kinostudiyasının "Əgər Yer kürəsi dəyirmi olsaydı" s. filmlərdə çəkilmişdir. Rasim Balayev bu ya digər dövlətlərin kinostudiyasına dəvətlər almaqla yanaşı, Azərbaycanda istehsal olunan filmlərin çəkilişinə vaxt ayırırdı. O, adlarını qeyd etdiyimiz baş rolları yaratmaqla yanaşı, "Ömrün ilk anı", "Qatır Məmməd", "Arxadan vurulan zərbə", "Xoşbəxtlik qayğıları", "İstintaq", "Gözlə məni", "İlıq dənizdə buz parçası" digər filmlərdə maraqlı obrazlar yaratmışdır.
   Azərbaycan kino sənətinin müxtəlif mərhələlərində Rasim Balayev özünəməxsus ifa tərzi ilə bir-birindən fərqli xarakterli obrazlar yaradaraq, tarixi dövrləri əhatə etməklə yanaşı, müasir həyatımızın da ahəngini orijinal bir şəkildə qəhrəmanının timsalında əks etdirmişdir. Belə ki, Azərbaycanda müstəqillik əldə olunandan sonra istehsal olunan filmlərdə Rasim Balayev bir aktyor kimi çıxış etmiş kişi obrazları ilə həyatın müəyyən məqamlarını ifadə etmiş tərəf-müqabilləri ilə təmasda olaraq sənətindəki rəngləri, çalarları yeni yaranan filmlərdə qabarda bilmişdir. Onun müstəqillik dövründə yaratdığı filmlər sırasında "Otel otağı", "Həm ziyarəm, həm ticarət", " gözəldir bu dünya" s. filmlər xüsusi yer tutur. Bu filmlər dövrün çətin anlarında çəkilsə , aktyor üzərinə düşən məsuliyyəti dərk etmiş, heç bir problemi nəzərə almadan aktyor olduğunu kamera qarşısında unutmamışdır.
   Bu gün ömrünün 60- baharına bir addım qaldığı bir zamanda Rasim Balayev yaradıcılıq məsuliyyətini daha da artırmış, dövlət sifarişi ilə çəkilən filmlərdə rol almışdır. Hazırda aktyor filmlərin çəkilişlərində iştirak edir. Rasim Balayev aktyorluqla yanaşı, böyük bir vəzifəni üzərinə götürmüşdür. O, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının birinci katibi vəzifəsində çalışmaqla yanaşı, pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir. Dünən ad gününü qeyd edən sənətkara uğurlar arzulayaraq, həmişə beləcə kino sənətində irəlidə olmasını diləyirik. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, Rasim Balayev kimi sənətkarlar, həqiqətən , aktyorluq üçün doğulmuş simalardır.
   

Səs.-2007.-9 avqust.-S.12.