Mehdixanlı T.

 

İnsan ucalığı, sənət zirvəsi

 

Adil Rza oğlu İsgəndərov haqqında yazmaq asan olduğu qədər də çətindir. O, bütöv xarakterə malik şəxsiyyət idi. Ömrü boyu kiminsə önündə sınmayıb, sözünü, amalını, əqidəsini dəyişməyib. Son nəfəsində daxilində güc, qüvvə toplayıb, tək bircə bu fikri deyib: "Süleyman peyğəmbərə qalmayan dünya mənə də qalmadı". Onu yaxından tanıyanlar bilirlər ki, mərhum alicənab, qayğıkeş, mərhəmətli insan olub.
Yeni nəsil üçün onun həyatından, tale qismətindən bəzi məqamları xatırlatmağı özümüzə borc bildik. O, Gəncə şəhərində dünyaya göz açmışdı. Orta məktəbi başa vurandan sonra Bakı Teatr Texnikumu, Moskvada A.Lunaçarski adına Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunu bitirmişdi. 34 il Akademik Dram Teatrında rejissor, baş rejissor, direktor işləmişdi. Səkkiz ildən çox "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının direktoru vəzifəsində çalışmışdı. Neçə-neçə tamaşalara quruluş vermiş, indi də dönə-dönə xatırlanan səhnə, kino obrazları yaratmışdı. Məşhur "Əhməd haradadır?" filmi onun şöhrətini daha da artırmışdı. Əlli ildən artıq İncəsənət İnstitutunda dərs demişdi. Keçmiş SSRİ-nin xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı, fəxri adlar, orden və medallar almışdı. Heç zaman unudulmayan şöhrət qazanmışdı, xeyirxah insan kimi yaddaşlarda qalmışdı.
Adil İsgəndərovun həyatından, pedaqoji fəaliyyətindən, sənətə məhəbbətindən, sənətkarlığından, səmimiyyətindən, qətiyyətindən çox yazıl
ıb. Haqqında ekrandan, efirdən neçə-neçə verilişlərə baxılıb, dinlənilib. Bu qeydlərim isə öz müşahidələrimin, qənaətimin nəticəsidir. Onu 55 il əvvəl ekranda görmüşük, tanımışıq, sevmişik. Əmək adamlarına mədəni xidmət kimi pambıq tarlasının düşərgəsində səyyar kino adlanan qrup zəhmətkeşlərə "Uzaq sahillərdə" filmini göstərirdi. Həmyaşıdlarımla ekran önündə əyləşib maraqla, həyəcanla baxırdıq. Film başa çatandan sonra elə bildik ki, "Mixaylo" indi də bura gəlib soruşacaq: "Kinoda ən çox yadınızda kim qaldı?" Cavab belə olardı: "Səlahətli, nurlu kişi obrazı. O, avam, görməmiş deyil. Səmimiyyətindən Ancilikaya inanır, onu mehribanlıqla qarşılayır".
Günlər ötüb keçdi. Adil İsgəndərovu biri digərinə bənzəməyən rollarda gördük, özünü həyatda necə var, eləcə tanıdıq. Ona qarşı tamaşaçı sevgisi də təsadüfi deyilmiş.
Yeniyetmə Adil hələ 10-12 yaşlarında teatra maraq göstərmişdi. Gəncə Pioner evində uşaqlar üçün hazırlanan tamaşalarda fəal iştirak etmişdi. Orta məktəbin sonuncu sinfində oxuyanda təşəbbüs göstərir: "Qaçaq Kərəm"ə "quruluş" verir. Həmin tamaşaya baxan Cəfər Cabbarlı gənclərin ilk işini bəyənir, xüsusən Adillə yaxından tanış olur, onu Bakı Teatr Texnikumunda oxumağa dəvət edir. Bəzən xırda bir diqqət, qayğı insanın taleyində fərəhli hadisəyə çevrilir. O, texnikumda nüfuz qazanır, istedadı, teatr sənətinə sonsuz sevgisi, marağı ilə tanınır. Təhsilini başa vuran ili Moskvada Teatr Sənəti İnstitutuna daxil olur. Eyni zamanda Vaxtanqov adına teatrda işləyir. İnstitutu bitirib Bakıya qayıdanda onu - 26 yaşlı gənci Azərbaycan Dövlət Dram Teatrına baş rejissor təyin edirlər. Əlbəttə, istedadına, qabiliyyətinə, ən vacibi, teatrsevərlər, aktyorlar tərəfindən sevildiyinə görə. Bədii rəhbər vəzifəsində işləməyi də gənc rejissora etibar edirlər. 28 yaşında Adil müəllim teatr sənətində ən böyük uğur qazanır. Xalq şairi Səməd Vurğunun "Vaqif" pyesinə verdiyi quruluş orijinallığı ilə sevilir, dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Ona xalq artisti fəxri adı və dövlət mükafatı verirlər. Unudulmaz Səməd Vurğundan bu müəqəddəs fikir yadigar qalıb: "Vaqifi Tanrı yaratdı, mən yaşatdım, Adil ona əbədi ömür verdi". Vaqif obrazının bənzərsiz yaradıcısı Ələsgər Ələsgərov deyərdi: "Adil İsgəndərov teatrı varlığı qədər sevir. Verdiyi mizanlar adamın canına sarı yağ təki yayılır. O, nə qədər yumşaq təbiətliysə, bir o qədər də sərt adamdır. Rol bölgüsündə təkcə aktyorun boy-buxununu yox, həm də səs tembrini, göz ifadələrini, sifət cizgilərini nəzərə alır. Adil İsgəndərov əsl məktəbdir. Fəxr edirəm ki, mən də həmin məktəbdə bilmədiyimi öyrənmişəm".
A.İsgəndərovun quruluşunda "Vaqif" tamaşası dönə-dönə oynanılıb, həmişə də alqışlanıb.
Əsərdən-əsərə daha da şöhrət, tamaşaçı məhəbbəti qazanan rejissor bir-birinin ardınca "Həyat", "Fərhad və Şirin", "Xanlar", "Od gəlini" tamaşalarına quruluş verib. Onun "Otello"suna baxmaq üçün dünyanın çox ölkələrindən Bakıya gəlmişdilər. Məşhur rus sənətşünası Aleksandr İvanov aldığı təəssürat barədə yazmışdı: "
E Quruluşçu rejissor Adil İsgəndərov teatr aləmində əsil inqilab edib. Mən Azərbaycan dilini bilmirəm. Lakin ifalar o qədər maraqlı, həyat həqiqətinə uyğundur ki, sanki onların (aktyorların) dediklərini öz dilimdə eşidirdim. "Otello"ya qarşı bu cür sevgini, diqqəti, peşəkarlığı heç bir teatrda görməmişəm".
Bu gün - yəqin gələcəkdə də - Adil İsgəndərovun böyük sənətkar kimi xatırlanmasına başlıca səbəb onun istedadı, yüksək səviyyədə insani keyfiyyətlərə, xarakterə malik olmasıdır. Onlarla aktyor, rejissor onun qayğısını görmüşdü. Teatr sənəti üzrə İncəsənət İnstitutunu bitirənlərin əksəriyyətinə dərs demişdi. Tələbələrinə deməzdi ki, bu jesti, nüansı mənim kimi et. Deyərdi ki, rolun xarakterinə uyğun davran, oyun göstər. Əgər bacarmırsansa, sənətdən kənarlaş. Aktyor bəzən ifasına görə səhnədə əyilir, yalvarır. Lakin həyat səhnə deyil . Gərək elə yaşayasan ki, sonralar peşmançılıq hissi keçirməyəsən. "Yadınızda saxlayın, yaşamaq yanmaqdır. Xəcalətli, utana-utana ömür sürməkdənsə, birdəfəlik ölmək daha yaxşıdır. Abır-həyanı gözləyənlər, sənətə sevgisi olanlar dünyalarını dəyişəndən sonra da unudulmurlar, ehtiramla xatırlanıb, yad olunurlar. Respublikanın xalq artisti, tanınmış teatr rejissoru, ömrünün 70-ci ilini yaşayan Ağakişi Kazımov demiş: Allah-təala ruhunu şad etsin, Adil İsgəndərov.
Ötən əsrin 60-cı illərin əvvəllərində onu C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının direktoru vəzifəsinə təyin etmişdilər. O, bu sahədə də yeni era yaratmış, başucalığı qazanmışdı. Neçə-neçə kino aktyorların yetişməsinə, formalaşmasına çalışmışdı. Xalq artisti, mərhum Lütvi Məmmədbəyov söyləyərdi ki, Adil müəllimin sənətə yeni gələnlərin gözlərinə bir dəfə baxmağı kifayət idi onlara, ya "hə" desin, yaxud da "yox". Rasim Ocaqov, Tofiq Tağızadə, Arif Babayev, Rasim İsmayılov və başqaları onun yetirmələri idi. Kinostudiyanın direktoru işləyərkən onun arzularından biri də "Vaqif" əsəri əsasında iki seriyalı bədii film çəkmək olmuşdu. Amma niyyəti alınmamışdı. Çünki baş qəhrəmanın ifaçısı - Ələsgər Ələkbərov dünyasını dəyişmişdi. O, illərlə həmin filmin çəkilişinin həsrəti, niskili ilə yaşadı.
A.İsgəndərov bənzərsiz kinoaktyor idi. Onun həvəslə yaratdığı "O olmasın, bu olsun"da qoçu, "Qara daşlar"da Xəlilov, "Uzaq sahillərdə" də Posselini, "Romeo mənim qonşumdur"da Quliyev, "Qanun naminə"də Kamilov, "Axırıncı aşırım"da Kərbəlayı, "Dərviş Parisi partladır"da Hətəmxan ağa, "Arxadan vurulan zərbə"də Dadaş obrazları kino sənətimiz tarixinə əbədi yazılıb. O, yaratdığı obrazların taleyini yaşayanda, çəkiliş zamanında təkcə qiyafələrini dəyişməyib, həm də insan psixologiyasının mahir bilicisi kimi kamera önündə istedad və qabiliyyətini nümayiş etdirmişdi.
İstedadlı aktyor, rejissor "Əhməd haradadır?" filminə quruluş vermişdir. O, xatirələrində yazıb: "Mən kəndlə şəhər arasında doğmalığı, illərlə görüşməyən dostların təsadüfən rastlaşanda sevinc-fərəhini incə ştrixlərlə təsvir etməyə çalışdım".
Adil müəllim 50 ildən artıq pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdu. Onun dərs dediyi yetirmələri milli teatrımızın, kinomuzun inkişafında var gücləri ilə çalışmış, istedadlı aktyor, rejissor kimi tanınmışlar. "Əhməd haradadır?" filmində sürücü Əhmədi oynayan Elxan Qasımov müəllimini, qayğıkeşinı, ustadını ehtiramla xatırlayaraq: - Ustad sənətkar ilk baxışda qaya kimi sərt görünərdi. Əslində isə, ipək kimi yumşaq xarakterə malik insan idi. Tələbələrini əzizi qədər istəyərdi. Hər birimizin qayğımıza qalardı. Nəyəsə ehtiyacımız olub-olmadığını soruşardı. Biz ona güvənər, arxalanar, adını qürur hissi ilə çəkər, ardınca inamla gedərdik. Qəfil əcəl onun da, biz yetirmələrinin də arzumuzu ürəyimizdə qoydu. İlin bu vədəsində - 68 yaşında həyatdan köçdü. Dünya kimə qalmışdı ki, ona da qalaydı?!.


Otuz ildir görkəmli aktyor, rejissor, unudulmaz pedaqoq, sədaqətli dost, səmimi insan Adil Rza oğlu İsgəndərov haqq dünyasına qovuşub. Amma nailiyyətləri, xidmətləri, qayğıları unudulmur, tanıyanlar tərəfindən dönə-dönə xatırlanır, yad olunur. Çünki o, insan ucalığına, gərgin zəhməti ilə sənət zirvəsinə yüksəlmişdir.

Azərbaycan.-2007.-18 avqust.-S.8.