Ulu öndər gurultulu alqışlarla qarşılanmışdır

 

Kanadada Cövdət Hacıyevin təntənəli odasının təqdimatı olmuşdur

Kanadada görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, xalq artisti Cövdət Hacıyevin ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə həsr edilmiş təntənəli "Ulu öndər" odasının təqdimatı olmuşdur.
Bu monumental əsər bəstəkar dirijor İsmayıl Hacıyevin rəhbərliyi ilə Niaqara beynəlxalq musiqi festivalı çərçivəsində keçirilən qala-konsertdə səslənmişdir. Solistlər, Azərbaycanın əməkdar artistləri - pianoçu Yeganə Axundova müğənni Vaqif Kərimov böyük məharət ustalıq nümayiş etdirmişlər.
Müqəddəs Mark kilsəsinin salonuna toplaşan kanadalı musiqisevərlər odanı gurultulu alqışlarla qarşılamışlar. Bəstəkarın oğulları İsmayıl Mikayıl Hacıyevlər bildirmişlər ki, müəllif bu əsərində Azərbaycan dövlətçiliyinin, milli müstəqilliyimizin qorunub saxlanılması kimi tarixi, taleyüklü vəzifəni yerinə yetirmiş Heydər Əliyevin nadir xüsusiyyətlərini, fenomenal qabiliyyətini istedadını açmağa çalışmışdır.
Festivalın iştirakçısı olan dünya şöhrətli pianoçu, böyük skripkaçı Leonid Koqanın qızı Nina Koqan demişdir: "Mən atamdan çox eşitmişəm özüm bilirəm ki, Heydər Əliyev simfonik musiqinin mahir bilicisi pərəstişkarı, görkəmli Azərbaycan bəstəkarları Q.Qarayev, F.Əmirov, Niyazi, C.Hacıyev başqalarının böyük dostu hamisi olmuşdur".
Niaqara festivalının bədii rəhbəri, müasir dövrün görkəmli skripkaçısı Atis Bankas isə demişdir: "Bizimlə bir konsertdə çıxış etmiş Azərbaycan musiqiçiləri beynəlxalq aləmdə tanınmağa layiqdirlər. Onlar ən yüksək ifa tərzi, yaradıcı universallıq qüsursuz peşəkarlıq nümayiş etdirdilər".

 

Azərbaycan.-2007.-29 avqust.-S.2.