A Z.Nemətovun Şöhrət ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

 

Azərbaycan teatr sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərpaşa Zəfər oğlu Nemətov "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilsin.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 avqust 2007-ci il

 

Azərbaycan.-2007.-12 avqust.-S.1.