Vüsalə

 

Reklamın bərbad dili

 

Hacıəmi Atakişiyev: Problemlə bağlı işçi qrupu yaradılmalıdır

 

Çağdaş dövrümüzdə reklamlar gündəlik həyatımızda özünəməxsus yer tutur. Reklamı mədəniyyətin bir növü hesab edənlərin qənaətincə onların insan şüurunun, psixologiyasının formalaşmasında böyük əhəmiyyəti var. Lakin həyat tərzimizə və şüurumuza təsir etmək gücünə malik olan reklamların nizamlanması, reklam fəaliyyətinin qanunvericiliklə tənzimlənməsi bərbad vəziyyətdədir. Şəhərin küçələrində məzmunsuz, heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən reklam löhvələri və bu löhvələrin harda gəldi, necə gəldi vurulması ölkədə reklam işinin aşağı səviyyədə olduğunu göstərir. Konkret misallar da çəkə bilərik. Məsələn, Stilin zərif duyğusu, Su həyat mənbəyi olaraq qalır, Məndən yoxdur və s. kimi reklam löhvələrinin mahiyyətini anlamaq mümkün deyil. Digər bir tərəfdən, telekanallarda nümayiş olunan bu tip reklamları da nəzərə alsaq, onda bu sahədə problemlərin nə qədər ciddi olduğunu görmək o qədər çətin deyil. Amma nədənsə, reklam fəaliyyətinə nəzarət etməli olan lazımi strukturlar bu nöqsanlara göz yumur. Mütəxəssislər də bu sahədə ciddi problemlərin olduğunu düşünür.

Reklamçılar İttifaqının prezidenti Hacıəmi Atakişiyevin sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanda reklam bazarının inkişaf səviyyəsi olduqca aşağıdır: Reklam bazarının ən yüksək inkişaf səviyyəsi ötən əsrin 90-cı illərində olub. Səbəb Əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı Azərbaycana xarici investorların, böyük şirkətlərin axını idi. O bildirdj ki, 1997-ci ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Reklam Departamentində peşəkar mütəxəssislərin cəmləşdiyi Şəhərin dili şöbəsi yaradılıb. Lakin cəmi 1 il sonra həmin şöbə bağlanıb və məhz bundan sonra ölkədə reklam işinin səviyyəsi aşağı düşüb. H.Atakişiyev hazırda paytaxtın reklam dilinin bərbad olması fikri ilə də razıdır: Bu problemdən hamı danışır. Amma konkret addım atan yoxdur. Bir neçə dəfə məsələ qaldırdıq ki, şəhərin reklam dili üçün xüsusi layihə proqramı hazırlansın bu, normativ hüquqi sənəd formasına salınsın. Həmin sənəd bütün reklamvericilərə təqdim edilsin. Fikrimizcə, yazıçı jurnalist birlikləri, Elmlər Akademiyası, BŞİH Reklamçılar İttifaqı, eləcə digər uyğun təşkilatların mütəxəssislərindən ibarət işçi qrupu ya Reklam Şurası yaradılmalıdır. Belə qurumlar xarici ölkələrin əksəriyyətində fəaliyyət göstərir.

Qeyd edilən problemi tənzimləmək üçün qanuni bazanın mövcudluğunu lakin işçi mexanizminin olmadığını bildirən ittifaq hbəri, bunun bəzi əcnəbi reklarmçıların sərbəst fəaliyyətinə şərait yaratdığını da deyir: Bəzən onlar hara müraciət etmək lazım olduğunu bilmədiklərini söyləyirlər. Ona görə reklam bazarının fəaliyyətini istiqamətləndirmək məqsədilə yuxarıda qeyd edilən işçi qrupunun yaradılması vacib məsələdir.

 

Mərkəz.- 2007.- 8 avqust.- S. 15.