Qaliboğlu E.

 

"Azerbaijan International" Azərbaycan mədəniyyətinin soraqlarını dünyaya yayır

 

SSRİ-nin dağılmasından sonra Azərbaycan başqa müttəfiq respublikalar kimi azadlıq əldə etdi. 70 il ərzində Azərbaycan sovet imperiyasının tərkibində yaşamağa məhkum olduğundan Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin ən məşhur soraqları dünyaya "sovet mədəniyyəti" adı ilə təqdim olunurdu. Ötən yüzilin 90-cı illərindən sonra Azərbaycanın özünü dünyaya müstəqil dövlət olaraq tanıtmaq səyləri ilə yanaşı, dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində yaşayan yaradıcı şəxslərin Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq istəkləri tədricən gerçəkləşməyə başladı. Artıq bu gün Azərbaycan ictimaiyyətinin sorağını eşitməyə öyrəşdiyi, Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin soraqlarını dünyaya yayan "Azərbaycan İnternational" jurnalı belə nəşrlərdəndir. "Xalq cəbhəsi" qəzetinə müsahibəsində "Azərbaycan İnternational" jurnalının mzibatçı koordinatoru Sevinc Mehdizadə bu barədə qənaətlərini bildirib. Jurnal 1993-cü ildən nəşr olunur. İndiyə kimi 59 sayı işıq üzü görüb, ildə 4 dəfə çıxır. Jurnalın baş redaktoru amerikalı Betti Bleyer, naşiri isə əslən Güney Azərbaycandan olan Piruz Xanludur.

Sevinc xanım deyir ki, ötən yüzilin 90- illərindən başlayaraq ermənilər Azərbaycanda olan ərazi iddialarını gerçəkləşdirmək üçün bütün mümkün vasitələrə əl atırdılar: "Bu müddətdə ermənilər Dağlıq Qarabağda bir çox vəhşiliklər törətmişdilər. Ermənilərin tarixi Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri vəhşiliklər bağlı, konkret olaraq Amerikada müharibə haqqında yanlış təsəvvürlər vardı. Amerikada belə düşünürdülər ki, azərbaycanlılar müsəlman olduqlarına görə ermənilərin ərazisini işğal edibr. Ermənilər hər vəchlə azərbaycanlıla günahkar kimi qələmə verirdilər. O dövrdə Betti Bleyer Piruz Xanlu azərbaycanlılar haqqında səslənən erməni təbliğatının mahiyyətini aydınlaşdırmaq, faktlarla yerində tanış olmaq, obyektiv məlumatları dünyaya çatdırmaq məqsədilə Azərbaycana gəlirlər. Onlar görürlər ki, müharibə Azərbaycanın ərazisində gedir, işğal olunan ərazilər Azərbaycan dövlətinindir, həmçinin qətl-qarətlərə, dəhşətli əzablara, qaçqınlığa məruz qalan insanlar azərbaycanlılardır.

Bleyer Xanlu qərara gəlirlər ki, bu məlumatları dünyaya çatdırmaq üçün jurnal nəşr etsinlər: Jurnalın ilk sayı 1993-cü ilin qışında işıq üzü görür. İlk dəfə jurnalın ümumi həcmi 16 səhifədən ibarət olur, ağ-qara kağızda çıxır. Sonralar jurnalın həcmi getdikcə artmağa başlayır. Hazırda jurnalın hər sayı 100 səhifədən artıq həcmdə işıq üzü görür. Rəngli, illüstrasiyalı jurnal ədəbi-ictimai məzmunlu olub. Azərbaycan mədəniyyəti, musiqisi, ədəbiyyatı, rəssamlığı, ümumiyyətlə, Azərbaycan incəsənətinin bütün sahələri haqqında canlı, dolğun bilgilər verir, Azərbaycan mədəniyyətinin zəngin tarixi haqqında əcnəbi oxucularda hərtərəfli təəssürat yaradır: "Ümumiyyətlə, məqsəd Azərbaycam dünyaya ardıcıl olaraq tanıtmaqdır. Dünyanın bir çox universitetlərin (Kembric, Harvard, Kolumbiya, Kaliforniya s.) bu jurnal ardıcıl şəkildə yayımlanır. Amerikanın, Avropan nüfuzlu təhsil ocaqlarında Azərbaycanla bağlı sözügedən sahələrdə ciddi təəssüratların yaranmasında jurnal əhəmiyyətli rol oynayır". Jurnal əsasən abunə yolu ilə yayılır. Sevinc xanım daha sonra deyir ki, "Azərbaycan İnternational" jurnalının materialları Amerikada hazırlanır, Türkiyədə nəşr olunur. Jurnalın baş ofisi Amerikanın Los-Ancelos şəhərində, digər ofısi isə Bakı şəhərindədir. Jurnal həmçinin Türkiyədə də yayılır.

Sevinc xanım jurnalda Azərbaycanla bağlı gedən materiallara dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan tanınmış elm, sənət, mədəniyyət xadimlərinin ciddi maraq göstərdiklərini, reaksiya verdiklərini bildirir.

Həmçinin jurnalın hazırda 4 veb saytı fəaliyyət göstərir.

Azer.com saytında jurnalın indiyədək çıxan bütün sayları yer alıb. Azeri.orq saytında Azərbaycan və ingilis dillərində Azərbaycan ədəbiyyatına aid nümunələr yer alıb. Hacibeyov.com saytında məşhur Azərbaycan bəstəkarı, dahi Üzeyir Hacıbəyovun librettolarının mətnləri yerləşdirilib, həmçinin məşhur musiqilərindən parçalara qulaq asmaq mümkündür. Digər bir saytda isə Azərbaycan rəssamlarının, ümumən bu yönlü istedadlı sənətkarların əsərləri yer alıb. Tamaşaçı burada rəssamlıq sahəsinə aid nümayəndələrin irsi ilə ətraflı tanış ola bilər. Jurnalın Azərbaycan mədəniyyətini daha geniş səviyyədə dünyaya çatdırmaq istəyi var. Sevinc xam bu saytların qurulmasında Azərbaycan mütəxəssisrinin təcrübəsindən geniş bəhrəndiklərini bildirir. Betti Bleyer ildə bir neçə dəfə Azərbaycana gəlir. Azərbaycanın məşhur incəsənət xadimləri ilə görüşləri olur, jurnalın növbəti saylarında işıq üzü görəcək məlumatla şəxsən özü toplayır. Sentyabr ayında Betti Bleyerin Azərbaycana növbəti səfəri gözlənilir. Jurnalın növbəti sayı "Əli Nino" romanı Yusif Vəzir Çəmənzəminliyə həsr olunacaq. Həmçinin "Azərbaycan İnternational" jurnalı -' "Əli Nino" romanı barədə inşa müsabiqəsi elan edib. Jurnalın müsabiqə şərtində deyilir ki, bu barədə rəylər Azərbaycan ya ingilis dilrində ən çoxu 300 söz ifadə edi bilər. Hətta qalibri mükafat da gözyir.

 

Xalq cəbhəsi.- 2007.- 8 avqust.- S. 14.