Orta əsrrə aid Şəmkir qalasının divarı torpaq altından çıxarılmışdır

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun alimləri Şəmkir rayonu ərazisində arxeoloji qazıntılar aparırlar.

Akademiyadan bildirmişlər ki, qazıntılar zamanı orta əsrlərə aid Şəmkir qalası divarının 80 metrdən çoxu torpaq altından çıxarılmışdır.

 

Azərbaycan.- 2007.- 4 avqust.- S. 6.