Seyidov T.

 

Tariximizin canlı şahidi

 

Qarabağlardakı abidə kompleksini sözlə təsvir etmək yox, onu əyani olaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq lazımdır

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) olarkən həmişə tarixi abidələrimizlə maraqlanır, axtarışlar aparır, arxivlərdə olmağı çox sevirəm. Nəticə etibarilə əldə etdiyim materialları qəzet səhifələrinə köçürməklə tariximizin bir tikəsini oxuculara, gənc nəslə çatdırıram.

Bu dəfə də yolumu Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndinə saldım. Məni bu kənddə daha çox qədim tariximizi özündə yaşadan türbə maraqlandırırdı. Sevindirici haldır ki, MR- həyata keçirin quruculuq abadlıq rinin tərkib hissəsi kimi milli mənəvi dəyərlərimizi özündə əks etdirən tarixi mədəniyyət abidərimizin bərpası, onların etibarlı mühafizəsi yüksək təbliği daim diqqət mərkəzindədır.

Xatırladım ki, Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin 2005-ci il 6 dekabr tarixli "Naxçıvan MR ərazisindəki tarix mədəniyyət abidərinin qorunması pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında" imzaladığı sərəncam xüsusilə çox əhəmiyyətli xalq tərəfindən yüksək qiymətndirin bir sənətdir. Bu fikirri Qarabağlar kəndinin ziyalıları da səsləndirdir. Onu da bizə bildirdilər ki, 2006- ildə MR- 140 yeni abidə aşkar edilib bütövlükdə 540 tarixi abidə qeydə alınıb pasportlaşdırılıb. Naxçıvana dünya şöhrəti qazandıran Mömünə Xatun, Qarabağlardakı Yusif Küseyir oğlu, Gülüstan türbəsi, o cümdən Gəmiqaya, Əshabi-Kəhf kimi müqəddəs yerlərimiz hal-hazırda minr insanın ziyarətgah yerinə çevrilib.

Naxçıvanda əsaslı bərpa olunan tarixi abidərimizdən biri Qarabağlar türbəsidir. Qarabağlar kəndinin özü qədim tarixə malikdir. XVII əsrin əvvəllərindəki arxiv materialına nəzər salsaq, görərik ki, məşhur türk səyyahı Övliya Çələbi özünün "Səyahətnamə" əsərində Qarabağlar kəndinin tarixi haqqında yazıb. XVII əsrdə Qarabağlarda təqribən 50 min adam yaşayıb. 10 min ev, 70 məscid, 40 minarə, çoxlu karvansara, bazar, hamam olub. Zaman ötdükcə Qarabağlardakı bu tarixi abidər, mədəniyyət ocaqları bir çox talan dağıntılara məruz qalıb. Ancaq vaxti bu tarixi abidələrimiz baxımsızlıq üzündən dağılıb, öz görkəmini itirib. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra bu tarixi abidərimiz, memarlıq incirimiz yada düşüb, onların bərpası diqqət mərkəzinə düşüb. Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun qayğısı sayəsində Qarabağlar türbəsinin təmiri üçün tender elan edilib. YUNESKO-nun nəzdində fəaliyyət göstərən alman şirkəti bu tenderin qalibi olub. Təcrübəli mütəxəssisrdən ibarət olan bu şirkət Qarabağlar türbəsinin bərpasına 2002-ci ildə başlayıb bir müddət öncə başa çatdırıblar.

Yaş insanların dedikrinə görə, Qarabağlar türbəsinin tikilməsi tarixi dəqiq tnəlum deyil. Ancaq tarixçirin versiyası əsasında müəyyən etmişəm ki, Qarabağlar türbəsinin tikilməsi XIV əsrin əvvəllərinə sadüf edir. Ona görə ki, belə abidənin yerləşdiyi ərazidə XII əsrin sonu XIII əsrin əvvəllərində tikin 16 metr hündürlüyü olan qoşa minarəri bir-birinə bağlayan, XIV əsrə aid baştağın üzərin 1258-1265-ci illərdə Elxani dövlətinin hökmda olmuş Hulaki xanın arvadı Quti Xatunun adı yazılıb. Bu da əsas verir ki, türbənin tarixini XIV əsrdə tikilməsini qeyd edək.

Bizi əsas maraqlandıran Qarabağlar türbəsinin tikilmə üslubudur. Bu türbə milli memarlıq üslubundan qaynaqlab. Onun quruluşu diqqəti çəkir. Türbə əsasən iki hissədən ibarətdir: sərdabə yerüstü hissə. Sərdabə  12 bucaqdır. Onun divarları daşdan, gühbəzri isə kərpicdən hörülüb. Bu daş kərpicrin düzümü Şərq memarlıq üslubundan xəbər verir. Türbədə zövq oxşayan naxışlar, günbəzlər milli arxitektura kompozisiyasında biri-birini necə də tamamlayır.

"Yalnız həsəd aparmaq olar bu əl rinə. Bu ecazkar türbənin mənzərəsinə heyrətsiz həyəcansız qalmaq mümkün deyil. Türbədəki naxışları görən hər bir şəxs düşünür ki, o dövrdə  texnika inkişaf etməyib, ancaq əzab-əziyyətə qatlaşıb uzaq məsafədən kərpic gətiribr. Yaxşı ki, bu cür tarixi abidələrimiz bu günümüzədək gəlib çatıb, yoxsa tariximiz itib-batardı. Axı bu cür türbərdə, abidələrdə xalqımızın tarixi var, onu gənc nəslə biz ərməğan etməliyik.

Maraqlı orasıdır ki, daş kürsülük üzərində pərvərin tapan türbənin yerüstü hissəsində 12 yarımslindrik çıxıntılar inanılmaz formada biri-birinə keçirilib. Buradakı təsvir sözə sığmayandır. Qırmızı və ruzəyi kasıların müəyyən məsafə kəsiyində birləşməsindm doğan gur işıq seli türbənin kölgəsində belə göz qamaşdırır. Bu işığın şüaları Qarabağlar türbəsini məğrur və əzəmətli göstərir. Azərbaycanın belə tərəqqisini gözlə görmək azdır, onu dünyaya çatdırmaq lazımdır. Biz fəxr qürur hissi keçiririk ki, belə abidələrimiz var.

 

Azad Azərbaycan.- 2007.- 12 avqust.- S. 6.