Hüseynzadə F.

 

Heydər Əliyevin adını daşıyan 39 xatirə muzeyi tikilib

 

Zaqatala, Astara, Xızı və diqər rayonlarda belə muzeylərin tikintisi ilə bağlı işlər gedir

 

Liderlərin millət üçün gördükləri işlər danılmazdır. Hər hansı milləti, xalqı dünyada tanıtdıran və məşhur edən nə qədər onun mədəniyyəti, milli adət-ənənəsi, tarixidirsə, bir o qədər də onun siyasi xadimləridir. Necə ki ümummilli lider, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə tanıtdırdı və buna görə də xalqımız həmişə onun ruhu qarşısında borcludur. Napoleon Bonapart, Corc Vaşinqton, Mustafa Kamal Atatürk öz xalqları üçün ediblərsə onlar dünya tarixində hansısa iz qoyublarsa, Heydər Əliyev bizim üçün bunu edib. Eyni zamanda bu gün bütün dövlətlər onu dünyəvi siyasətçi kimi qəbul edir.

Elə dövlət var ki, adı dünyanın siyasi xəritəsində olsa da, haradasa onun haqqında danışanda heç kim bu dövlətin yerini belə bilmir. Bir vaxtlar Azərbaycan da belə ölkələrdən idi. Heydər Əliyev Azərbaycanı məhz bu cür vəziyyətdən çıxardıb dünya səviyyəsində tanınan özünün xüsusi yeri olan öləkələr sırasına qatdı. Onun xarici siyasətinini əsas istiqaməti elə bundan ibarət idi. Dediyimiz kimi bütün xalqımız qarşısında Heydər Əliyevin danılmaz əməyi var. Onun ruhuna ehtiram olaraq çoxlu istiqamətdə işlər görülüb, müxtəlif tədbirlər həyata keçirilib bu günləri bu davam etdirilməkdədir. Bunlardan biri ümumxalq məhəbbətindən irəli gələrək ulu öndərin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün paytaxtda respublikamızın rayonlarında Heydər Əliyev adına muzeylərin yaradılmasıdır. Heydər Əliyev istər sovet dövründə, istərsə müstəqillik əldə etdikdən sonra rəhbər kimi ölkənin bütün rayonlarına səfər edib, bu rayonların sakinləri ilə birbaşa təmasda olaraq onların problem qayğıları ilə şəxsən özü maraqlanırdı. Ən azı buna görə həmin muzeylərin yaradılması təqdirəlayiqdir. Qeyd edək ki, 2005-ci ildən bu istiqamətdə intensiv işlər aparılır. Mədəniyyət Turizm Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, 2006- ildə 25 belə xatirə muzeyi tikilib istifadəyə verilib. Bu il i 14 muzey ictimaiyyətin ixtiyarına verilib. Həmçinin Zaqatala, Astara, Xızı digər rayonlarda Heydər Əliyevin adını daşıyan xatirə muzeylərinin tikintisi ilə bağlı işlər gedir.

Bu muzeylər həm ocaqdır - Heydər Əliyev ocağı. Əhalimiz bu işığa yığışıb milli liderlərinin kimliyini tanımalı, onun siyasi təcrübəsindən ilham almalıdırlar. Çünki, hər bir vətəndaşın fərdi kimliyini şəxsiyyət vəsiqəsi necə təsdiq edirsə, Heydər Əliyev bizim milli kimliyimizi dünyada o cür təsdiq eləyib.

 

Paritet.- 2007.- 13-14 dekabr.- S. 4.