Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhəri Suraxanı rayonunda Atəşgah məbədi ərazisinin Atəşgah məbədi Dövlət tarix-memarlıq qoruğu elan edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

 

Qədim əsrlərdən bəri Azərbaycanda yanan təbii əbədi odlar insanların dini etiqadlarına güclü təsir göstərmiş və oda sitayiş etmək inancı yaratmışdır. İnsanların məbəd kimi qəbul etdiyi yerlərdən biri Bakı şəhəri Suraxanı rayonunda indiki Atəşgah məbədinin ərazisi olmuşdur. XVII-XVIII əsrlərdə qədim atəşpərəstlər məbədinin qalıqları üzərində, təbii qazın çıxdığı əbədi məşəlin yerində inşa edilmiş bu məbəd 26 hücrədən mərkəzi səcdəgahdan ibarətdir. Hazırda Atəşgah məbədi Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi Dövlət tarixi-memarlıq qoruq-muzeyinin filialı kimi fəaliyyət göstərir, lakin onun özünəməxsusluğu, unikallığı YUNESKO-nun Dünya İrsinin İlkin siyahısına daxil edilməsi Atəşgah məbədi abidəsinin müstəqil fəaliyyəti mühafizəsinə zərurət yaradır.
Adı çəkilən tarix mədəniyyət abidəsinin qorunub saxlanılmasını mühafizəsini günün tələbləri səviyyəsində təmin etmək, eləcə burada turizmin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhəri Suraxanı rayonunda yerləşən Atəşgah məbədinin ərazisi Azərbaycan Respublikasının Atəşgah məbədi Dövlət tarix-memarlıq qoruğu elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Atəşgah məbədi Dövlət tarix-memarlıq qoruğu Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin tabeliyinə verilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Turizm Nazirliyi üç ay müddətində:
3.1. Azərbaycan Respublikasının Atəşgah məbədi Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun əsasnamə layihəsini, strukturu işçilərinin say həddi barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin;
3.2. Azərbaycan Respublikasının Atəşgah məbədi Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun qorunub saxlanılması, təbliği fəaliyyətinin maddi-texniki təminatı ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.
4.
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Atəşgah məbədi Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun fəaliyyəti ilə bağlı tələb olunan zəruri xərclərin Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Turizm Nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş mərkəzləşdirilmiş xərclər hesabına həyata keçirilməsini təmin etsin.
5. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Turizm Nazirliyi üç ay müddətində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq Xəritəçəkmə Komitəsi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Atəşgah məbədi Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun mühafizə zonalarını əks etdirməklə sərhədləri barədə təkliflərini təsdiq üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.
6. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti:
6.1. qoruğun ətrafyanı sahələrinin abadlaşdırılmasını təmin etsin;
6.2. üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Atəşgah məbədi Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun inzibati bina ilə təmin olunması üçün zəruri tədbirləri həyata keçirsin;

6.3. aidiyyəti orqanlarla birlikdə qeyd edilən qoruğun məqsədlərinə uyğun olmayan qanunsuz tikinti təsərrüfat işlərinin qarşısının alınması üçün qanunvericiliyə uyğun təxirəsalınmaz tədbirlər görsün.

 

 

 

 

 


7. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamın icrası ilə bağlı maliyyə vəsaitinin ayrılmasını təmin etsin bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
8. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Bakı şəhəri, 19 dekabr 2007-ci il

 

Azərbaycan.- 2007.- 20 dekabr.- S. 2.