"Alim"  sənədli filminin təqdimatı  keçirilmişdir

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, keçmiş SSRİ-nin Dövlət mükafatı laureatı, texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Neft Akademiyasının avtomatik idarəetmə sistemləri kafedrasının müdiri, ABŞ-ın Corciya, Almaniyanın Zigen, İranın Təbriz, Kiprin Yıldız universitetlərinin professoru Rafiq Əziz oğlu Əliyev, dünya elmində ab hava yaradan, dünyanın yüksək elmi dairələrində aparıcı alimlər tərəfindən birmənalı dəstəklənən bir alimdir. Elə bunun nəticəsidir ki, indi onun bir sıra elmi nəzəriyyələri dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində praktik tətbiqini tapmışdır. Təsadüfi deyildir ki, alimin "ƏIi-1", "Əli-2", "Əli-3" qeyri-səlis məntiq nəzəriyyələri Rusiya Federasiyasının raketqayırma sənayesində geniş tətbiq olunur. Onlarca elmi-nəzəri kitabları ABŞ-ın, Almaniya, Fransa, İngiltərə, Yaponiya, Sinqapur Malayziyanın universitetlərində dərslik kimi istifadə edilir.

Bütün bunlarm hamısı Möhbəddin Səmədin ssenarisi əsasında rejissor Oqtay Babazadənin "Kontakt-LTD" şirkətində lentə aldığı "Alim" sənədli filmində geniş əksini tapmışdır. 1994-çü ildən dünyanın onlarca ölkəsində lentə alınmış bu dəyərli filmin bu günlərdə "İbrus" teatrında ilk təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Təqdimatda respublikanın görkəmli elmi ədəbiyyat incəsənət xadimləri iştirak etmişlər.

 

Azərbaycan müəllimi.- 2007.- 9 fevral.- S. 8.