Qəhrəmanova K.

 

Milli musiqimizin beşiyi başında

 

Yüksək milli-mənəvi dəyərlərə malik Azərbaycan xalqı zaman-zaman təzyiqlərə, təcavüzlərə məruz qalsa da, öz zəngin mədəniyyətini, dinini, dilini qoruyub, saxlamış, onu inkişaf etdirərək dünya xalqları ilə yanaşı yaşamaq haqqını qazana bilmişdir. Xalqımız dünya mədəniyyətinə öz incilərini bəxş etmiş, bu torpaqda doğulub boya-başa çatmış minlərlə istedadlı Vətən övladı Azərbaycanın adını göylərə ucaltmışdır.

Milli mədəniyyətimizin bir hissəsi olan musiqimizin neçə-neçə korifeyi sərhədlər aşaraq dünyanın ən möhtəşəm saraylarında tamaşaçıları heyrətə gətirmişdir. Ü.Hacıbəyov, M.Maqomayev, Q.Qarayev bəstəsi, Niyazinin sehrli barmaqlarının möcüzəsi, Rəşidin səsi, nəfəsi qarşısında dilinə, dininə, əqidəsinə görə fərqli-fərqli xalqlar baş əymiş, bu dahi sənətkarların mənsub olduqları xalqa qibtə, hörmət, məhəbbət hissi bəsləmişlər.

Artıq uzun illərdir ki, ölməz Bülbülün adını daşıyan orta ixtisas musiqi məktəbi musiqi mədəniyyətimizin inkişafı istiqamətində böyük işlər görür. Bu musiqi məbədi klassik və müasir musiqi janrlarının tədrisi, bu sahədə musiqi mütəxəssislərinin yetişdirilməsi ilə bağlı ənənələrinə indi də sadiqdir. Burada 500-dək şagird Azərbaycan klassik musiqisinin sirlərini öyrənir, 200-dək müəllim çalışır. Azərbaycan mədəniyyətini dünya miqyasında ləyaqətlə təmsil edən neçə-neçə sənətkar musiqi aləmində ilk addımlarını məhz bu müqəddəs məbəddə atmış, körpə fidanlar kimi pöhrələnərək qol-qanad açmışlar.

Əsası dahi Üzeyir bəy tərəfindən qoyulmuş bu müqəddəs təhsil ocağında təkcə gələcəyin musiqiçiləri yetişdirilmir, onların ilk növbədə əsl vətəndaş kimi yetişməsinə, formalaşmasına çalışır, hərtərəfli inkişafına şərait yaradılır. Məktəbdə çalışanların əksəriyyəti qadınlardır. Kollektivə fəlsəfə elmləri doktoru Nigar Cərullaqızı rəhbərlik edir. Məhz onun mükəmməl, yüksək təşkilatçılığı nəticəsində bu məktəbdə müəllim-şagird, məktəb-valideyn münasibətləri səmimiyyət üzərində qurulmuşdur ki, bu da müasir tələblər baxımından yüksək qiymətləndirilir. Hər bir valideyn öz övladını bu təhsil ocağına böyük məmnuniyyətlə gətirir. Düşünürsən ki, yalnız belə bir mühitdə intellektual səviyyəli, həyata, cəmiyyətə yararlı vətəndaşlar yetişdirmək mümkündür. Sevinirəm ki, qızım Gülşən də burada təhsil alır.

Mən Nigar xanımı təcrübəli pedaqoq, gözəl rəhbər, filosof, ən başlıcası isə yüksək mənəviyyatlı insan kimi tanıyıram. Nigar Cərrullaqızı həm də Rəssamlıq Akademiyasının professorudur. Onunla hər mövzuda söhbət etmək və bu söhbətdən yüksək zövq almaq mümkündür. O hər kəsi öz dilində danışdırmağı bacarır, heç kəsin qəlbini qırmır. Eyni zamanda ciddi və tələbkardır. Rəhbərlik etdiyi kollektivdə yaxşı bilirlər ki, son dərəcə prinsipial, fikrində qəti, möhkəm əqidəli olan Nigar xanımın ən böyük arzusu bu böyük ailənin üzvləri arasında sağlam mühit yaratmağa, tədris prosesini müasir tələblər səviyyəsində qurmağa nail olmaqdan ibarətdir.

Tədris ocağının inkişafında böyük xidmətləri olan Nigar xanım deyir: "Ulu öndərimiz təhsili millətin gələcəyi hesab edir, ona həmişə qayğı göstərirdi. Bu gözəl ənənənin davamçısı, ölkə Prezidenti İlham Əliyev isə demişdir: "Müasir dünyada hər şeyi bilik, savad, təhsil həll edir." Onun bu sözləri biz təhsil işçilərinin məsuliyyətini daha da artırır. 3 illik prezidentliyi dövründə ölkə başçısı bir neçə dəfə təhsil işçilərinin maaşlarının artırılması haqqında sərəncam verib. Bu il yanvarın 22-də isə ölkə prezidenti növbəti dəfə belə bir addım ataraq fevral ayının 1-dən müəllimlərin əmək haqlarının 25 faiz artırılması barədə sərəncam imzalamışdır. Bu böyük qayğıya görə dövlətimizə, onun rəhbəri İlham Əliyevə minnətdar olmalı və üzərimizə düşən vəzifəni şərəflə yerinə yetirməliyik.

Nigar xanım Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin direktoru kimi milli musiqimizin inkişaf etdirilməsində əsil vətəndaş mövqeyindən çıxış edir. Ömrünün altıncı onilliyinin tamamında belə işləmək həvəsi bitib tükənmir. Nigar xanıma və onun rəhbərlik etdiyi kollektivə uğurlar diləyir, daha çox həvəslə, daha çox inamla çalışmağı arzulayıram. Elə bilirəm ki, bu, onu tanıyan hər kəsin istəyidir.

 

 

Respublika.- 2007.- 4 fevral.- S. 7.