Məmmədbağır Bağırzadə yad edildi


Dünən Muğam Teatrında alq artisti Məmmədbağır Bağırzadənin atirə gecəsi keçirildi.
Tədbiri giriş sözü ilə açan teatrın rəhbəri Arifx Qazıyev Məmmədbağır sənətindən, şəsiyyətindən danışdı. Ardınca sənət əhli mərhum haqqında fxikirlərini bildirdilər. Tədbirdə tanınan müğənnilər Məmmədbağır Bağırzadənin ifxasında səslənən vəfxatından əvvəl bəstələdiyi mahnıları oudular. Tədbirdə mərhumun yaınları da iştirak ediblər. Mərhumun oğlu Rahib Bağırzadə atasının atirə gecəsinin təşkilinə görə Arifx Qazıyevə, atasının işığına yığışan sənət əhlinə o cümlədən , Məmmədbağır yaradıcılığına hörmətlə yanaşan hər bir azərbaycanlıya dərin təşəkkürünü bildirdi.

Tədbir zamanı mərhumun vəfxatından əvvəl Nazpəri Dostəliyeva və Baloğlan Əşrəfxov üçün məsusi yazdığı mahnılar oundu.

 

Yeni Azərbaycan.-2007.-8 fevral.-S.8.