Xatun

 

Bəri bax Qaya ya çevrilir

 

1960-70-cı illər estradacaz musiqisinin on layiqli təmsilçilərindən olaıı məşhur "Qaya" kvartetino ycni nəfəs verilə bilər. Möhtəşəm dördlüyün ilkin tərkibinin üzvləri yenidən bir araya toplaşmayacaqlar 11 ildən bəri "Qaya"nm yetirməsi kimi fəaliyyət göstərən "Bəri bax" qrupu bundan sonra "Qaya" adı altında səhnəyə çıxacaq. Bunu qrupun rəhbəri və "Qaya"kvartetinin keçmiş solistlərındon biri Rauf Babaycv dcdi: "Bəri bax"ın yaranması bir cksperiment idi. Bu uşaqlar Leopold vo Mstislav Rostropoviçlər adına 21 nömrəli musiqi məktəbində təhsil alırdılar. Onu da deyim ki, bu məktəb 11 illikdir vo oranın məzunu ali musiqi məktəbinə birbaşa qəbul imtahanı verə bilər. "Bəri bax"ın üzvləri də həmin məktəbdə I sinifdən təhsil alıblar. İndi artıq uşaqlar özlərinin dəst-xətti olan ifaçılar kimi yetişiblər. Buna görə də qərara gəldik ki, "Bərı bax" "Qaya"nın tam mənada davamçısı olub onun adını yaşatmağa layiq və qadirdir". R.Babayev söhbət əsnasında vurğuladı ki, eksperiment bununla bitməyəcək. "Bəri bax" "Qaya"ya çevriləndən sonra Diana Hacıyeva, Şölə Səfərəliyeva, Səbinə Eminova, Fərid Mayılov, Rauf Əzimov, Anar Yusufov və Elvin Məcidov yeni "Bəri bax"ın yaradılması ilə məşğul olacaqlar. "Yeni "Bəri bax"ın üzvlərini seçən münsiflər heyətinin tərkibində adları çəkilən uşaqlar, konsertmeyster Nigar Qarayeva və mən olacağıq. Seçim prosesini telekanalların biri ilə yayımlamaq fıkrimiz var. Müsabiqədə 8-10 yaş arasında istedadı olan hər bir yeniyetmə iştirak edə bilər. Musiqi məktəbinin tələbəsi olmaq vacib ' deyil. Sınaq müddəti 3 ay davam edəcək. Bu üç ay ərzində aydınlaşdırmaq mümkün olacaq ki, müsabiqədən keçmiş uşaqların səs tembrləri, ifa tərzləri bir musiqi kollektivi formalaşdıra bilər, ya yox. Axı elə ola bilər ki, çox istedadlı, gözəl səsə malik olan bir gənc vokal ansamblın tərkib hissəsi kimi zövq oxşayan olmasın. Bu işdə vacibdir ki, harmoniya yaransın".

Amma elə bilməyin ki, yeni "Bəri bax"ın üzvlərinin seçimi televiziya tamaşaçılarının göndərdiyi SMS-lər vasitəsi ilə aparılacaq. R.Babayev bu üsulu məqbul saymadığını tam qətiyyətlə söylədi: "SMS-dən söhbət belə gedə bilməz. Münsiflər hcyətinin üzvlərinin seçdiyi, bəyəndiyi bir ifaçının taleyinin SMS-dən asılılığını anlamıram. Ycni "Bəri bax"ı yalnız əvvəlki "Bəri bax" yarada bilər".

R.Babayev sonra dedi ki, "Bəri bax" 11 il ərzində müxtəlif ölçulərdə keçirilən müsabiqə festivallarda uğurla iştirak edib. Əcnəbi dinləyicilərin zövqünü oxşayaraq vətənə mükafat diplomlarla dönüblər. "Bəri bax"ın repertuarının "Qaya"nın repertuarına daxil olan Azərbaycan xalq bəstəkar mahnıları, kompozisiyalar, caz interpretasiyaları, dünya vokal, estrada caz məktəbinin ən yaxşı nümunələri təşkil edir. Qrupun üzvlərinin bəziləri hazırda müxtəlif ali təhsil ocaqlarında, o cümlədən Bakı Musiqi Akademiyasında təhsil alırlar.

 

Ayna.- 2007.- 6 fevral.- S. 8.