Mehdixanlı T.

 

Yaxşılar unudulmur

 

Xalq artisti, səhnə və ekran ustası Əliabbas Qədirov tələbəlik illərindən C.Cabbarlının "Aydın", H.Cavidin "Azər", A.Salinskinin "Təbilçi qız" tamaşalarında böyük həvəslə oynamışdı. Son kursda oxuyanda onu görkəmli teatrşünas, rejissor Mehdi Məmmədov Akademik Dram Teatrında quruluş verdiyi "Xəyyam" tamaşasında Yusif roluna dəvət etmişdi. Həmin gündən o, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyət göstərib.
O, artıq aramızda yoxdur. Əliabbas altmış yaşının tamamından azacıq keçmiş doğmalarına, dostlarına həmişəlik "əlvida" deyib, neçə-neçə istəklərini, arzularını varlığında dondurub haqq dünyasına apardı.
Əliabbası tanıyanlar, yoldaşlıq edənlər ondan bu deyimi tez-tez eşidərdilər:
"Teatr mənim qibləgahım, evim, isti ocağım, önündə baş əydiyim müqəddəs məbəddir". Onun ürəyindən süzülüb səslənən bu sözlər inandırıcıydı, səmimi qarşılanardı. Çünki dediyi həqiqət idi, qanından, canından gələrdi. Ən əsası isə, sevib-seçdiyi sənətə vurğunluğu göz qabağındaydı. Hələ uşaqlıq, yeniyetməlik çağlarında atası Gülabbas kişi onun oxuduğu orta məktəbləri azından beş dəfə dəyişmişdi ki, teatr binalarından kənar olsun. Amma bu canfəşanlıq əbəs imiş. Ata övladını niyyətindən heç cür çəkindirə bilməyib.
Gülabbas kişi günlərin birində -gücündən ayrılıb on dörd yaşlı oğlunu izləməyə başlayır. Əliabbas isə atasının məqsədindən xəbərsiz min bir həvəslə, xoş ovqatla küçələri, dalanları keçir, o zaman gəncləri maqnit kimi özünə çəkən məşhur Dəmiryolçular klubuna gəlir. Atası onun içəri keçdiyini görüb öz-özünə: ", demək bu sərsəm dərsdən sonra bura gəlirmiş" deyir. O da kluba daxil olur. Bu zaman çoxdan tanıdığı, xatirini əziz tutduğu xalq artisti, oradakı teatr dərnəyinin rəhbəri Ağadadaş Qurbanovla rastlaşır. Narahatlığını, gileyini ona bildirir: "Bilirsən ki, mən bu yaşıma qədər hansı zillətlərlə qarşılaşmışam. Bir tikə çörək qazanmaq üçün sübh tezdən evdən çıxıb bir qaranlıq düşəndə qayıdıram. İstəmirəm ki, balam da mən çəkən əzablara düçar olsun. Arzumdur ki, o, oxusun, təhsil alsın". Mərhum sənətkar üz-gözünü turşudur. Yarızarafat-yarıciddi danışmağa başlayır: "A kişi, ay Gülabbas, fəxr elə ki, sənin sənətə meyil salan övladın var. O, heç bir naqis hərəkət etmir. Sadəcə olaraq könlündən aktyor olmaq keçir. Rəbbim istəyini həqiqətə çevirsin".
Ata daha danışmağa, deməyə söz tapmır. Görkəmli aktyordan eşitdikləri ona təskinlik, rahatlıq verir. Oğlunun gələcək tale-qismətini gözləməkdən özgə çarəsi qalmır. Nəhayət, 1965-ci ildə Əliabbas Qədirov Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun dram kino aktyorluğu fakültəsinə daxil olması barədə xoş xəbərlə evlərinə gəlir. Çoxları sevindi. Həmin gündən gəncin həyat yolu müəyyənləşdi.
Ə.Qədirov Akademik Teatrın səhnəsində əllidən artıq müxtəlif xarakterli, qiyafəli, qrimli obraz yaratdı. Onların sırasında klassik mövzuda olanlar da var idi, müasirləri . Müntəzəm məşqlərə gedər, tələbkar, ayrı-ayrı dünyagörüşlü rejissorları dinləyər, onların verdikləri mizanları yadda saxlamağa çalışardı. Bilirdi ki, hər rolu araya-ərsəyə gətirmək böyük zəhmət tələb edir. O da şirin yuxusuna haram qatardı. Oynayacağı rolun hər sözünün mənasını, məntiqini dərindən mənimsəyərdi.
Yazıçı-dramaturq Sabit Rəhmanın "Küləklər" pyesindəki Xosrov rolu Əliabbası tez bir zamanda populyarlaşdırdı. Səhnədə ilk baxışda sadə görünən bu obraz əslində mürəkkəb xarakterə, tünd xasiyyətə malik idi. Həmin səhnə əsəri haqqında teatrşünas Cəfər Cəfərov geniş məqalə dərc etdirmişdi. Müəllif xüsusi vurğulamışdı ki, Ə.Qədirovun oynadığı Xosrov rolu fərd kimi yox, tamaşanın mahiyyətinin, mənasının açılmasına xidmət edən başlıca amil təsirində baxılır yadda qalır.
Ə.Qədirovun ifasında C.Cabbarlının "Aydın" tamaşasında İlyas, İ.Səfərlinin "Yol ayrıcında" Fateh, İ.Əfəndiyevin "Hökmdar qızı" pyesində İbrahim xan, Ş.Qurbanovun "Əcəb işə düşdük", N.Xəzrinin "Mənsiz dünya" əsərlərində Muxtarov Mirzə Şəfi rolları teatr tariximizə yazılıb. Aktyor roldan-rola peşəkarlıq zirvəsinə yüksələr, sənətsevərlərin alqışlarını, rəğbətini qazanardı. Ondan yadigar qalmış xatirələr toplusunda oxuyuruq: "1970-80-ci illər arasında milli teatrımızın intibah dövrü olub. Ulu öndər Heydər Əliyev bənzərsiz idarəçilik, təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik şəxsiyyət kimi, həm sənətsevər, ədəbiyyatı, incəsənəti gözəl, dərindən bilən ziyalı idi. O, yeni tamaşalarımızın hamısına baxmış, aktyor oyunları haqqında analitik təhlilli münasibətini bildirmişdi. İncə qəlbli, qüdrətli yaddaş sahibi yaradıcı kollektivimizin hər bir üzvünə qayğı göstərərdi. Məhz onun təşəbbüsü, diqqəti sayəsində çoxlarımıza fəxri adlar verilmişdi. Mənə sevinc qismət olmuşdu. Dövlətimizin başçısından gördüyüm yaxşılığı unutmaram".
Ə.Qədirov Mehdi Məmmədovdan, İlyas Əfəndiyevdən hiss etdiyi, duyduğu mehribanlığı da unutmurdu. Deyərdi ki, Mehdi müəllim əlimdən tutub məni teatra gətirdi, İlyas müəllim isə sənətimə, səhnəyə sevgimi daha da artırdı.
O, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının Ədəbi dram verilişləri baş redaksiyası ilə sıx yaradıcılıq əlaqəsi saxlayardı. "Komediyalar aləminə s
əyahət" verilişinin ilk aparıcısı olmuşdu. Onun vaxtı ilə oynadığı teletamaşaların əksəriyyəti hazırda "Qızıl fond"da saxlanılır. İ.Əfəndiyevin "Atayevlər ailəsi" (Cahangir), M.F.Axundovun "Hacı Qara" (Heydər bəy), Ə.B.Haqverdiyevin "Bəxtsiz cavan" (Fərhad), M.Bayçiyevin "Duel" (İsgəndər) başqa teletamaşalar Əliabbas Qədirovun istedadını parlaq şəkildə üzə çıxarmış, onu daha da tanıtmışdı.
Əliabbas Qədirov teatrda, kamera qarşısında uğurlu fəaliyyəti ilə yanaşı, həm "ekran ulduzu" olmuşdu. Kinorejissor Eldar Quliyevin lentə aldığı "Sevinc buxtası" ikiseriyalı bədii filmdə oynadığı Nazim roluna görə respublika Dövlət mükafatına layiq görülmüşdü. O, eyni zamanda "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında "Xatirələr sahilində" (İmran), "Nəğmə dərsi"ndə (ata), " yaxşı ki, Səməd Vurğun var"da (Vaqif), "Bizim evin kişisi"ndə (Mansur), "Qızıl uçurum"da (Cəlil), "Qocalar"da (Fəriz), "Dənizdən işarə" (Sultanov) başqa kinofimlərə çəkilmişdi.
Ə.Qədirov uzun illər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, professor elmi dərəcəsi almışdı. Vaxtı ilə özü yüksək qiymətlərlə başa vurduğu ali təhsil ocağında - Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetində sevdiyi sənətdən dərs deyirdi.
Prezident təqaüdçüsü, xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Əliabbas Qədirovun ən böyük arzusu örnək keyfiyyətləri ilə adı tarixə yazılan Hacı Zeynalabdin Tağıyevin obrazını səhnədə yaratmaq idi. Dünyasını dəyişməzdən az əvvəl niyyətinə çatdı. Yazıçı-dramaturq Əli Əmirlinin "Mesenat" tamaşasında Hacının rolunu oynadı. Əsərin quruluşçu rejissoru Bəhram Osmanov deyir:
- Məşhur milyonçu xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev obrazına məharətlə, ustalıqla, ürəyinin hərarətiylə səhnə həyatı verən Əliabbas Qədirov oynadığı qəhrəmanın taleyi ilə yaşadı. Tarixi şəxsiyyətin fərəhi , iztirabları da onun ifasında xatirələrdə qalıb. Tamaşanın sonunda Əliabbas - Hacı deyirdi: "Yaxşı əməl, xeyirxah niyyət unudulmur. Mən şeytana mərhəmətimlə qalib gəldim..." Bu yerdə sürəkli alqışlar ara vermirdi. Nailiyyətimizdən xarakterik rollar ifaçısı dostumuza daha artıq pay düşmüşdü...
Əliabbas Qədirov altmış illik ömrünün 40 ilini teatr-kino işinə həsr etdi. Daha aramızda yoxdur. Təskinliyimiz isə budur: yaxşı adamlar unudulmur, yaddan çıxmırlar.

 Azərbaycan
.-2007.-14 fevral.-S.7.